professionsbacheloruddannelsen til bandagist
Professionsbacheloruddannelse

Protese- og orteseteknologi

På uddannelsen lærer du at designe, fremstille og individuelt tilpasse proteser, bandager og andre tekniske hjælpemidler til mennesker med handicaps.

Fakta

Navn:
Protese- og orteseteknologi, Bandagist
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i sundhedsfaglige og tekniske fag, og du får erfaring med værkstedsfag og praktikker.

Som færdiguddannet bandagist kan du arbejde i et bandageri, som er private, selvstændige virksomheder.

En stor del af arbejdet foregår i bandageriet, men kontakten med patienterne kan også foregå på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for sundhedsfaglig viden, håndværksmæssige og tekniske færdigheder og menneskelig indlevelse. Du møder fx mennesker, der mangler en arm eller et ben, og som har brug for en protese, der kan hjælpe dem i deres dagligdag.

Uddannelsen er en 3 ½ årig professionsbachelor.

Fag

Studiet er teoretisk og praktisk og indeholder både medicinske og tekniske fag.

Du får bl.a. undervisning i:

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Matematik
 • Biomekanik
 • Sygdomslære
 • Psykologi
 • Pædagogik

Desuden lærer du i fagene med fokus på protese- og ortoseteknik at udvikle, konstruere og tilpasse ortopædiske hjælpemidler.

Særlige forhold

Bandagister arbejder med mange materialer i produktionen af ortopædiske hjælpemidler. Derfor er der lovkrav om, at du som bandagiststuderende skal have certifikat i personlig sikkerhed ved arbejde med kemiske materialer som epoxy og isocyanater. For at blive certificeret skal du gennemføre et kursus, der varer to dage.

Du kan ikke blive certificeret, hvis du har eksem, astma, epoxyallergi, kroniske lungelidelser, hud- eller luftvejsallergier overfor isocyanater eller lider af kraftig håndsved.

Titel

Uddannelsen giver ret til at bruge titlen Bandagist eller Professionsbachelor i protese og ortoseteknologi/ Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics.

Undervisning

Undervisningen foregår som en blanding af teoretisk og praktisk undervisning på VIA University College i Horsens.

Den praktiske undervisning foregår i faglokaler, der er indrettede som værkstederne på et rigtigt bandageri.

Praktik

I løbet af uddannelsens er der 5 praktikker med en varighed på op til 10 uger. 
Praktikkerne er fordelt over hele Danmark. 

Sprog

Undervisningen foregår på dansk med brug af dansk og engelsk litteratur

Autorisation

Efter endt uddannelse får du udstedt en dansk autorisation som bandagist. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ortopædist, social- og sundhedsassistent

Specifikke adgangskrav

 • Gymnasial eksamen: Dansk A, engelsk B, matematik A og enten kemi C eller bioteknologi A og enten fysik B eller geovidenskab A
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk A, engelsk B, matematik A og enten kemi C eller bioteknologi A og enten fysik B eller geovidenskab A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Den tidligere erhvervsuddannelse som ortopædiskomager giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Horsens.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

De fleste bandagister er ansat i et bandageri. Bandagerier er private, selvstændige virksomheder. En stor del af arbejdet foregår i bandageriet, men kontakten med patienterne kan også foregå på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem. 

Som bandagist har du muligheder for job i udlandet, fx gennem hjælpeorganisationer 

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig i Danmark eller i udlandet. 

Som bandagist har du mulighed for at læse videre på en række, diplom-, kandidat- og masteruddannelser i Danmark og udlandet, fx:

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information