Foto af Bandagist
Job

Bandagist

Som bandagist fremstiller du proteser, der enten skal erstatte mistede legemsdele eller støtte legemsdele.

Fakta

Arbejdssteder:
Bandagerier
Stillingsbetegnelser:
Bandagist, Ortopædiingeniør

Til arbejdet kan der også høre en række administrative opgaver, fx regnskab og korrespondance samt prisberegninger. Du vejleder patienten i brugen af hjælpemidlet og informerer om mulighederne for genoptræning, fx hos ergo- eller fysioterapeuter, og du følger patienten i det videre forløb.

Samtidig udvikler du også nye hjælpemidler og skal derfor følge med i, hvad der kommer frem af nye produkter, materialer og teknologier. Til tider foregår udviklings- og forskningsarbejdet i samarbejde med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Protese - Det kunstige ben giver næsten normal førlighed.
Protese - Det kunstige ben giver næsten normal førlighed.

Proteser og bandager skal leve op til en mængde krav. En kunstig arm skal sidde perfekt, være nem og behagelig at bruge og passe til patientens hudfarve og kropsbygning. Arbejdet kræver forståelse og respekt for patientens situation.

De fleste hjælpemidler bliver fremstillet enkeltvis. Der sker normalt efter ordination fra patientens læge. Du beslutter, ofte i et samarbejde med andre behandlere, hvilken type hjælpemiddel der bedst kan afhjælpe patientens handicap.

Bandagisten tager de fornødne mål, laver en gipsafstøbning af det sted, hvor protesen skal sidde fast, og fremstiller en arbejdsmodel. Når modellen passer patienten, laver du en arbejdsbeskrivelse og leder produktionen i bandageriets værksted.

At tilpasse hjælpemidlet kræver stor nøjagtighed og sker ofte i flere omgange. Bandagistens kontakt med patienten er meget nær og personlig. Patienten befinder sig i en vanskelig situation, og et velfungerende hjælpemiddel kan være afgørende for patientens livssituation.

Arbejdsplads

De fleste bandagister er ansat i et bandageri. Bandagerier er private, selvstændige virksomheder. En stor del af arbejdet foregår i bandageriet, men kontakten med patienterne kan også foregå på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem. Bandagerier hører til branchegruppen Fremstilling af medicinske instrumenter.

Nogle bandagister er ansat på plejehjem, hvor de arbejder med direkte kontakt til patienter, se Plejehjem.

Nogle få bandagister arbejder med handel med medicinske og ortopædiske artikler, se Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Bandagist31.847 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Ansatte bandagister er enten kontraktansatte eller overenskomstansatte. Danske Bandagister har overenskomst med flere private bandagistfirmaer i Danmark.

Indtægten for selvstændige bandagister varierer alt efter antallet af patienter og firmaets størrelse.

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at finde arbejde i ulandene, hvor krige og andre ulykker betyder, at der er brug for bandagister.

Hvis du som ansat har lyst, kan du på et tidspunkt måske blive chefbandagist eller overbandagist.

Du kan frit oprette selvstændig virksomhed, men du skal have autorisation fra Sundhedsstyrelsen for af arbejde som bandagist.

Mere uddannelse

Danske Bandagister afholder efteruddannelseskurser.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.