Master of public health, MPH
Masteruddannelse

Master of public health, MPH

Uddannelsen er en akademisk masteruddannelse i folkesundhedsvidenskab med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og ledelse.

Fakta

Navn:
Master of public health, MPH
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
90
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 108.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får viden om emner som vurdering af sundsrisici, effekt og økonomi i sundhedsindsatsen og udvikling af programmer og strategier for sundhedsfremme.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for sundheds- eller socialområdet. Typiske studerende er sygeplejersker, fysioterapeuter, jordemødre, tandlæger, læger og politologer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver viden om, hvordan man tilrettelægger forebyggelse og sundhedsfremme samt analyserer og evaluerer sundhedsvæsenets indsats. Du får indsigt i emner som epidemiologi og biostatistik, miljø og sundhed, international sundhed og sundhedspolitik.

Undervisningen kan følges på fuldtid eller deltid. Ønsker du at kunne arbejde ved siden af studiet, bør du tage hele uddannelsen på deltid (i moduler).

Uddannelsen består af en række kurser svarende til 60 ECTS samt masterafhandling (30 ECTS). Kursusdelen udgøres af 4 obligatoriske kurser, et introkursus til masterprojektet og to valgfag. Valgfagene kan også følges som enkeltfag. 

Undervisningen tilrettelægges på første år som fremmødeundervisning 15-20 timer pr. uge. Andet år tilrettelægges som en kombination af selvstændigt arbejde og et antal todages seminarer.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at læse specialmoduler (valgfag) fra uddannelsen som enkeltfag.

Fagoversigt

MPH-uddannelsen er opbygget af en række obligatoriske kurser samt to valgfrie kurser. 

Obligatoriske fællesmoduler

  • Introduktion til epidemiologi og biostatistik
  • Kvalitativ metode: Sundhedsvæsen, kultur og samfund
  • Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv 
  • Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi 
  • Forebyggelse og sundhedsfremme 
  • Intro til masterprojekt: Skriveproces, videnskabsteori og etik (efterår)

Valgfag

Udover de obligatoriske kurser skal du også følge to valgfag. Det er muligt at tage valgfagene som enkeltfagsstuderende. 

Har du ikke fulgt MPH-uddannelsens obligatoriske kurser, skal du dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Udbuddet af valgfri kurser kan variere fra semester til semester. Se de valgfri kurser på uddannelsesstedets hjemmeside

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til halvandet års fuldtidsstudium og vægter 90 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En videregående sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau
  • En  mellemlang videregående uddannelse samt mindst et halvt års fuldtids teoretisk videreuddannelse (minimum 30 ECTS)
  • En sundheds- eller samfundsfaglig professionsbacheloruddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 108.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 9 brancher, herunder vikarbureauer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse