Stetoskop og statistik
Masteruddannelse

Master of public health, MPH

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med folkesundhed, forebyggelse, sundhedsfremme og ledelse.

Fakta

Navn:
Master of public health, MPH
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
90
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling.

Du undersøger forekomst og årsager til sygdom i befolkningen og får en forståelse af sundhedsvæsnets organisering.

Du arbejder med bl.a. med effekt og økonomi i sundhedsindsatsen og med udvikling af programmer og strategier for sundhedsfremme.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for sundheds- eller socialområdet. Typiske studerende er sygeplejersker, fysioterapeuter, jordemødre, tandlæger, læger og politologer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Folkesundhedsvidenskab handler om forekomster og årsager til sygdomme i befolkningen, og om hvordan man kan forebygge og fremme sundhed, bl.a. ved at analysere og evaluere sundhedsvæsenets indsats.

Du beskæftiger dig med emner som epidemiologi, biostatistik, kvalitative metoder, sygdom og samfund, tværsektorielt samarbejde, forebyggelse og sundhedsfremme, organisation og ledelse i sundhedsvæsenet samt sundhedsøkonomi.

Opbygning

Hele uddannelsen er normeret til 90 ECTS point. Kursusdelen udgør 60 ECTS og masterprojektet 30 ECTS. 

Kursusdelen består af:

 • en række obligatoriske moduler (45 ECTS)
 • to valgfag (15 ECTS)
 • et masterprojekt (30 ECTS)

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium, så det er muligt at arbejde ved siden af. 

Undervisning

Undervisningen er på første år tilrettelagt som fremmødeundervisning 15-20 timer pr. uge. Andet år tilrettelægges som en kombination af selvstændigt arbejde og et antal to-dages seminarer.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundlig eksamen.

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Uddannelsen består af obligatoriske kurser, to valgfri kurser og et masterprojekt.

Obligatoriske kurser (45 ECTS)

 • Metodekurser i hhv. kvalitativ og kvantitativ metode (i alt 20 ECTS)
 • Øvrige grundlæggende kurser i folkesundhedsvidenskab (22,5 ECTS)
 • Introkursus til at skrive masterprojekt (2,5 ECTS)

Valgfag (15 ECTS)

Du skal vælge to kurser à 7,5 ECTS. 
Udbuddet af valgfri kurser kan variere fra semester til semester. 

Masterprojekt (15 ECTS)

Dit masterprojekt skal demonstrere, at du kan håndtere komplekse problemstillinger, som kræver integration af empiri, teori og metode i folkesundhedsvidenskab.

Læs mere om kurserne på uddannelsesstedets hjemmeside.

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til halvandet års fuldtidsstudium og vægter 90 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En videregående sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau
 • En  mellemlang videregående uddannelse samt mindst et halvt års fuldtids teoretisk videreuddannelse (minimum 30 ECTS)
 • En sundheds- eller samfundsfaglig professionsbacheloruddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 108.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Læs mere om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Master of public health (MPH) kan lede til jobprofiler inden for planlægning, forebyggelse, forskning og undervisning, fx:

 • Sundhedsplanlægger og leder i stat, region eller kommune.
 • Leder af sundhedsordning, for eksempel hjemmepleje, sundhedspleje, bedriftssundhedstjeneste eller børnetandpleje.
 • Forebyggelseskonsulent, der gennemfører sundhedsfremmende forsøg eller interventioner.
 • Forskningsmedarbejder ved højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutter, i industrien eller i det offentlige, hvor der arbejdes med praktisk anvendelse af forskning.
 • Underviser ved videregående uddannelser som tandlæge-, læge-, idræt- og psykologstudierne eller ved mellemlange videregående uddannelser som sygeplejerske-, ergo- og fysioterapiskoler og seminarier.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse