Humanistisk sundhedsvidenskab
Masteruddannelse

Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

På uddannelsen arbejder du med sundhedsvidenskab ud fra et humanistisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv på sundhed og sygdom.

Fakta

Navn:
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
: 60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 84.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen kvalificerer dig til at håndtere brugernes behov, udvikle tværfagligt samarbejde og prioritere økonomiske ressourcer i sundhedssektoren.

Den henvender sig til medarbejdere i sundhedssektoren, der ønsker en videreuddannelse, der sætter den daglige praksis i nyt perspektiv.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen beskæftiger du dig med perspektiver på sundhed og sygdom, der ligger ud over de rent biologiske. På tværs af traditionelle fagområder trækkes på forskning fra etnologi, psykologi, filosofi, sundhedsvidenskab, informationsvidenskab og sociologi.

Du får værktøjer til at analysere og udvikle din praksis ved at samarbejde på tværs af fag og involvere brugere. At udvikle redskaber, der kan bruges ved forhandling og beslutning om prioritering og mål for sundhed og sygdom, indgår også i undervisningen.

Uddannelsen kvalificerer dig til ar arbejde med udvikling og ledelse af sundhedssektoren.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • Fire semestre
  • Et masterprojekt, som du laver på 4. semester.

Hvert semester vægter 15 ECTS-point.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som som oversigtsforelæsninger, gæsteforelæsninger, fremlæggelse og diskussioner af projekter samt vejledning. Hvert modul består af fire weekendseminarer som eksternat.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling.

Den engelske betegnelse er Master Degree Programme in Humanities and Health Studies.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1: Faglighed, tværfaglighed og udvikling i sundhedsfaglig praksis

  • Du arbejder med sundhedsvæsenet og dets brugere ud fra et forandringsperspektiv.

Modul 2: Sygdoms- og sundhedsbegreber, etik og værdier i sundhedspraksis

  • Du arbejder du med forskellige opfattelser af sygdom, sundhed, livskvalitet og velfærd alt afhængig af aktørernes samfundsmæssige placering. 

Modul 3: Samfund, stat, velfærd og sundhed: mål og midler i sundhedspraksis

  • Her sættes sundhedssektoren og forskellige former for praksis i forhold til sygdom og sundhed ind i en bredere samfundsmæssig, økonomisk og global sammenhæng.

Modul 4: Masterprojekt

  • Som afslutning på uddannelsen, udarbejder du en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.

Læs mere om de enkelte moduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Adgangskrav til uddannelsen og enkeltmoduler er:

  • En relevant akademisk bacheloruddannelse som medicin og psykologi
  • En mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, bioanalytiker, pædagog, socialrådgiver eller tilsvarende
  • En professionsbachelor i sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, medicinsk laboratorieteknologi og jordemoderkundskab eller tilsvarende

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for sundhedssektoren efter den adgangsgivende uddannelse.

Det en forudsætning, at du har god læsefærdigheder i engelsk.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 84.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2024
31. januar 2025
Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, modul 4 Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse