Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
Masteruddannelse

Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Uddannelsens fokus er humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed og sygdom. Den ruster dig til at arbejde med udvikling og ledelse i sundhedssektoren.

Fakta

Navn:
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
: 60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 84.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med håndtering af patienternes behov, udvikling af det tværfaglige samarbejde og prioritering af de økonomiske ressourcer. 

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i sundhedssektoren, der ønsker en videreuddannelse, der sætter deres daglige arbejde i nyt perspektiv.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af 4 moduler. På uddannelsen beskæftiger du dig med perspektiver på sundhed og sygdom, der ligger ud over de rent biologiske. På tværs af universitetets traditionelle fag trækkes på forskning fra etnologi, psykologi, filosofi, sundhedsvidenskab, informationsvidenskab og sociologi.

Uddannelsen giver dig stratetiske kompetencer til at deltage i udvikling af sundhedssektoren samt ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer til at arbejde med udvikling af rutiner og dialog.

Undervisningen er tilrettelagt som weekendseminarer. Hvert modul består af fire weekendseminarer som eksternat.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

Faglighed, tværfaglighed og udvikling i sundhedsfaglig praksis
Modul 1 analyserer sundhedsvæsenet og dets brugere ud fra et forandringsperspektiv. Emner der berøres er fx udviklingen imod en større specialisering og flere behandlingstilbud, bevisførelse og dokumentation samt brugernes ændrede måder at forholde sig til sygdom og sundhed på.

Sygdoms- og sundhedsbegreber, etik og værdier i sundhedspraksis
På modul 2 arbejdes med forskellige opfattelser af sygdom, sundhed, livskvalitet og velfærd alt afhængig af aktørernes samfundsmæssige placering, eksempelvis profesionelle, brugere, politikere og administratorere. Aktørernes praksisformer og sygdoms- og sundhedsbegreber analyseres og eventuelle modsatrettede interesser, værdier og etiske dilemmaer i arbejdet behandles. 

Samfund, stat, velfærd og sundhed: mål og midler i sundhedspraksis. I modul 3 sættes sundhedssektoren og forskellige former for praksis i forhold til sygdom og sundhed ind i en bredere samfundsmæssig, økonomisk og global sammenhæng.

Masterprojekt. I modul 4 udarbejder du en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fx i medicin eller psykologi
  • Professionsbachelor i sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, medicinsk laboratorieteknologi og jordemoderkundskab eller tilsvarende
  • Mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, bioanalytiker, pædagog, socialrådgiver eller tilsvarende

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for sundhedssektoren efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Find yderligere oplysninger på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Uddannelsen koster 84.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
31. august 2022
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, modul 2, Aarhus Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2022
31. august 2022
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, modul 4 Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse