Sundhedsfremme og forebyggelse
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsfremme og forebyggelse

På uddannelsen lærer du at forebygge sygdomme, fremme sundheden og tilbyde rehabiliterende indsatser til forskellige befolkningsgrupper.

Fakta

Navn:
Sundhedsfremme og forebyggelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 76.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Sundhedsfremme og forebyggelse er en uddannelsesretning på Den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Du får indsigt i teorier og metoder til analyse af folkesundhedsproblemer, og du lærer at gennemføre tiltag inden for forebyggelse og rehabilitering i forhold til forskellige målgrupper. 

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om lovgivning, sundhedsbegreber og sundhedspolitiske strategier.

Du får redskaber til at undersøge og vurdere omfanget af sundhedsproblemer og lærer bl.a. om sammenhængen mellem traditioner, holdninger og livsstil, rehabilitering eller sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • et retningsspecifikt obligatorisk modul (10 ECTS)
 • valgfri moduler (20 ECTS)
 • et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse giver titlen SD i sundhedsfremme og forebyggelse.
Den engelske betegnelse er Diploma of Health. Clinical Training and Health Education.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS).

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse.
Se udbuddet af hold på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikt obligatorisk modul

Det obligatoriske retningsspecifikke modul er:

 • Sundhedsindsatser og -begreber i praksis (10 ECTS)

Retningsspecifikke valgmoduler

Retningsspecifikke valgmoduler, hvoraf du skal vælge for mindst 10 ECTS, er:

 • Forebyggende hjemmebesøg (10 ECTS)
 • Indsatsområder, strategier og implementering (5 ECTS)
 • Kultur, sundhed og etnicitet (5 ECTS)
 • Rehabilitering af seksuel sundhed (5 ECTS)
 • Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe (5 ECTS)
 • Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe (5 ECTS)
 • Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv efter erhvervet hjerneskade med
  fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold – Modul A, (10 ECTS)
 • Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv efter erhvervet hjerneskade med
  fokus på fysiske og sensomotoriske følger – Modul B, (10 ECTS)
 • Sundhedsindsatser på arbejdspladsen (10 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesstedet hvis det har din interesse. 

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 76.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje