Sundhedsfremme og forebyggelse
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsfremme og forebyggelse

En sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for sundhedsfremme og forebyggelse giver kompetencer inden for sundhedskampagner og sundhedspædagogiske indsatser.

Fakta

Navn:
Sundhedsfremme og forebyggelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 76.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får indsigt i teorier og metoder til analyse af folkesundhedsproblemer og til at gennemføre forskellige tiltag inden for forebyggelse og rehabilitering i relation til forskellige målgrupper af borgere og patienter.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle kompetencer i sundhedsfremme og forebyggelse rettet mod borgere og risikogrupper i samfundet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om forskellige sundhedsbegreber og om lovgivning og sundhedspolitiske strategier.

Du får redskaber til at undersøge og vurdere omfanget af sundhedsproblemer og lærer bl.a. om sammenhængen mellem traditioner, holdninger og livsstil, rehabilitering eller sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler, retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Udbuddet af hold på disse er tilknyttet artiklen Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

De to fælles obligatoriske moduler er:

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS), som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS), som ligeledes er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område

Det obligatoriske retningsspecifikke modul er:

 • Sundhedsindsatser og -begreber i praksis (10 ECTS), som giver viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Retningsspecifikke valgmoduler, hvoraf du skal vælge for mindst 10 ECTS, er:

 • Forebyggende hjemmebesøg (10 ECTS)
 • Indsatsområder, strategier og implementering (5 ECTS)
 • Kultur, sundhed og etnicitet (5 ECTS)
 • Levevilkår og livsstil som indikator for sundhed (5 ECTS)
 • Rehabilitering af seksuel sundhed (5 ECTS)
 • Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe (5 ECTS)
 • Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe (5 ECTS)
 • Rehabilitering, erhvervet hjerneskade, modul A (10 ECTS)
 • Rehabilitering, erhvervet hjerneskade, modul B (10 ECTS)
 • Sundhedsindsatser og -begreber i praksis (10 ECTS)
 • Sundhedsindsatser på arbejdspladsen (10 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 76.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. oktober 2021
15. december 2021
ROS-Sundhedsinds. og - begre. i praksis - ID 7831 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
25. oktober 2021
20. december 2021
Rehabilitering i forhold til ældre med nedsat funk Dagundervisning 3400 Hillerød

Uddannelsens veje