Master i idræt og velfærd
Masteruddannelse

Master i idræt og velfærd

Uddannelsen har fokus på, hvordan man gennem idræt og fysisk aktivitet kan fremme sundhed, kulturel identitet og social integration.

Fakta

Navn:
Master i idræt og velfærd
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 110.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får indsigt i emner som fx idræt og demokrati, idræt som livsstil og sundhedspolitiske aspekter.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med idræt, bevægelse og sundhed, og som ønsker at dygtiggøre sig som analytikere og forandringsagenter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Masteruddannelsen giver dig indsigt i samfundsmæssige problemstillinger, der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet og sundhed.

Du får viden om idrættens potentialer i forhold til forskellige befolkningsgrupper, om den fysiske aktivitets betydning for folkesundheden og om foreningernes demokratiske rolle i samfundet.

Endvidere lærer du at arbejde med strategier inden for velfærdspolitik i relation til idræt og fysisk aktivitet.

Uddannelsen består af fem moduler.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af heldagsseminarer (fredage), internater og fjernundervisning.

Uddannelsen udbydes af Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, der også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fem moduler:

  • Idræt i velfærdssamfundet. Du får indføring i samfundsvidenskabelig metode og teori og i idrættens betydninger i forhold til velfærdssamfundet. Emner er fx idrættens potentiale, idræt og demokrati, idrætspolitik mm.
  • Idræt og sundhed. Du får viden og redskaber til at forstå, hvad fysisk aktivitet betyder for folkesundheden. Emner er fx: sundhedsdefinitioner, idræt som livsstil, epidemiologiske undersøgelser mm.
  • Krop, bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel praksis
    Kurset har fokus på undervisning, pædagogik, uddannelse, sundhed, ledelse og omsorg, og du arbejder bl.a. med kroppens betydning for personlig og social udvikling. Bevægelsesglæde, kropskontakt, tillid, flow og fællesskab.
  • Projektstyring og  projektledelse. Du får teoretisk viden om projektarbejde og lærer forskellige basale projektværktøjer at kende. 
  • Masterprojekt. Du udarbejder en større afhandling inden for en samfundsaktuel problemstilling.

Varighed

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over to år, så det er muligt at have fuldtidsarbejde ved siden af studiet.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • En mellemlang videregående uddannelse
  • En bachelor- eller kandidatgrad
  • En relevant diplomuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, og dine færdigheder i engelsk skal svare til B-niveau.

Optagelse sker på baggrund af en ansøgning og eventuelt en personlig samtale.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 110.000 kr. Se prisen på de enkelte kurser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser