Master i idræt og velfærd
Masteruddannelse

Master i idræt og velfærd

På uddannelsen lærer du, hvordan idræt og fysisk aktivitet kan bruges til at fremme sundhed, kulturel identitet og social integration.

Fakta

Navn:
Master i idræt og velfærd
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 110.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du arbejder med emner som idræt og demokrati, idræt som livsstil og med sundhedspolitiske aspekter.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med idræt, bevægelse og sundhed, og som ønsker at dygtiggøre sig som analytikere og forandringsagenter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i samfundsmæssige problemstillinger, der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet og sundhed.

Du får viden om idrættens potentialer i forhold til forskellige befolkningsgrupper, om den fysiske aktivitets betydning for folkesundheden og om foreningernes demokratiske rolle i samfundet.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fagelementer (45 ECTS)
 • Masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af heldagsseminarer (fredage), internater og fjernundervisning.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i idræt og velfærd. 

Den engelske betegnelse er Master of Sport, Physical Activity and Welfare.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, der også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Vær opmærksom på, at alle fagelementer ikke nødvendigvis udbydes i alle studieår. 

Uddannelsen er opbygget, så den kan gennemføres på to år. Den skal være afsluttet senest seks år efter du er startet på uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen varer 4 semestre og består af:

 • Obligatoriske fagelementer (45 ECTS)
 • Masterprojekt (15 ECTS)

De obligatoriske fagelementer er:

 • Modul 1: Idræt som sundhedsfremme (15 ECTS)
 • Modul 2: Idræt, velfærd og politik (15 ECTS)
 • Modul 3: Krop, bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel praksis (15 ECTS)
 • Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Du kan læse mere om fagelementerne i kursuskataloget for Københavns Universitet.

Se kursuskataloget på kurser.ku.dk.

 

Varighed

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over to år, så det er muligt at have fuldtidsarbejde ved siden af studiet.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • En mellemlang videregående uddannelse
 • En bachelor- eller kandidatgrad
 • En relevant diplomuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, og dine færdigheder i engelsk skal svare til B-niveau.

Optagelse sker på baggrund af en ansøgning og eventuelt en personlig samtale.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 110.000 kr. Se prisen på de enkelte kurser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser