Diplomuddannelse

Ernæringsfaglig diplomuddannelse

Uddannelsen giver dig indsigt i betydningen af sund ernæring, og du lærer at formidle din viden om kost og sundhed til forskellige målgrupper.

Fakta

Navn:
Ernæringsfaglig diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får bl.a. viden om de biokemiske og fysiologiske processer, der sker, når kroppen omsætter fødevarer til energi og næringsstoffer, og du lærer også om sammenhænge mellem ernæring og sygdom.

Uddannelsen henvender sig til alle, som ønsker specialiseret viden om kost, sundhed og sygdom, fx ernærings- og husholdningsøkonomer og professionsbachelorer i ernæring.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du en teoretisk indsigt i det ernæringsfaglige område, og du lærer at reflektere over din egen praksis.

Du får kendskab til forskellige ernærings- og sundhedsopfattelser og lærer om kostvaner og livsstilssygdomme.  Desuden får du færdigheder i at formidle din viden til relevante samarbejdspartnere, og du lærer at vejlede bestemte målgrupper om gode kostvaner.

På valgfagsdelen kan du også beskæftige dig med bæredygtige og klimavenlige måltider.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Valgfrie moduler (25 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, oplæg, e-læring, casearbejde og projektarbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i Ernæring giver titlen Diplom i Ernæring (ED).

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Nutrition and Health.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Human ernæring og sundhedsfremme (10 ECTS)

Valgfrie moduler

Du skal vælge valgfrie moduler svarende til 25 ECTS. 

Du kan vælge mellem følgende moduler:

 • Bæredygtige måltider (5 ECTS)
 • Ernæring, motion og sport (10 ECTS)
 • Klinisk ernæring (10 ECTS)
 • Kroppen og fysisk aktivitet (10 ECTS)
 • Kostvaner og livsstilssygdomme (10 ECTS)
 • Måltidet belyst ud fra et brugerperspektiv (5 ECTS)
 • Sundhedskommunikation, vejledning og coaching (10 ECTS)
 • Forvaltning af fødevarelovgivning (5 ECTS)
 • Fødevarekommunikation (10 ECTS)
 • Fødevaresikkerhed (10 ECTS)
 • Fødevarekvalitet (10 ECTS)
 • Information og markedsføring (5 ECTS)
 • Innovation, projektledelse og intervention (10 ECTS)
 • Klimavenlige måltider (10 ECTS)
 • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS) - Modulet er rettet mod vejledere med tilknytning til den kliniske undervisning.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler fra andre diplomområder, dog højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesstedet, hvis det har din interesse.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje