Ernæringsfaglig diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Ernæringsfaglig diplomuddannelse

På uddannelsen får du indsigt i betydningen af kostens sammensætning og lærer at formidle de rette kostvaner til forskellige målgrupper.

Fakta

Navn:
Ernæringsfaglig diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 71.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får bl.a. viden om de biokemiske og fysiologiske processer, der sker, når kroppen omsætter fødevarer til energi og næringsstoffer og lærer også om sammenhængen mellem ernæring og sygdom.

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker yderligere praktisk viden og erfaring med fødevarer, god og sund ernæring og en bred kommunikation om kost og sundhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du en teoretisk indsigt i det ernæringsfaglige område og lærer at reflektere over din egen praksis.

Du får kendskab til forskellige ernærings- og sundhedsopfattelser, lærer om kostvaner og livsstilssygdomme og får færdigheder i at formidle din viden til relevante samarbejdspartnere.

Du lærer også at vejlede specifikke målgrupper om gode kostvaner.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, oplæg, e-læring, casearbejde og projektarbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder to obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS:

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 25 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Ernæring, motion og sport (10 ECTS)
 • Klinisk ernæring (10 ECTS)
 • Kroppen og fysisk aktivitet (10 ECTS)
 • Kostvaner og livsstilssygdomme (10 ECTS)
 • Måltidet belyst ud fra et brugerperspektiv (5 ECTS)
 • Sundhedskommunikation, vejledning og coaching (10 ECTS)
 • Forvaltning af fødevarelovgivning (5 ECTS)
 • Fødevarekommunikation (10 ECTS)
 • Fødevaresikkerhed (10 ECTS)
 • Fødevarekvalitet (10 ECTS)
 • Information og markedsføring (5 ECTS)
 • Innovation, projektledelse og intervention (10 ECTS)
 • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS), som specielt retter sig mod vejledere med tilknytning til den kliniske undervisning (se holdinformation under Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning).

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 71.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje