Sundhedsfaglige område

Inden for dette område er der en lang række muligheder for at videreuddanne og specialisere sig inden for det felt, man til daglig beskæftiger sig med på hospitaler, klinikker eller i laboratorier.

Det gælder under sundhedsfaglig diplomuddannelse fx professionspraksis som bioanalytiker, jordemoder eller sygeplejerske. Men der er også uddannelsesmuligheder for tandplejere, eller inden for psykiatri, arbejde med ældre og ernæring og sundhed.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser