Oral helse
Diplomuddannelse

Oral helse

Uddannelsen i oral helse kvalificerer dig i arbejdsopgaver inden for ortodonti og pædodonti.

Fakta

Navn:
Oral helse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 82 - 103.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen har fokus på tandplejerens rolle og ansvar i de konkrete behandlingsforløb, fx kommunikation med patienten og patientrettigheder. 

Uddannelsen henvender sig til tandplejere på private og offentlige tandklinikker. Klinikassistenter, der har gennemført hele AU i odontologisk praksis, har også mulighed for at søge uddannelsen.

Bemærk: Uddannelsen er sat på pause i 2022. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen bliver du blandt andet undervist i videnskabsteori og forskningsmetodologi, sygdoms- og sundhedsopfattelser, tandplejens lovgrundlag samt sundhedspolitik.

Du lærer også om oral diagnostik og prognosevurdering, professionsetik samt om sygdomsklassifikation og behandlingsplanlægning.

Med udgangspunkt i din daglige praksis kombinerer undervisningen dine faglige erfaringer med teoretisk viden. Du får et bredere perspektiv på det daglige arbejde, som kan medvirke til at kvalificere dit samarbejde med både patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • valgfrie moduler (25 ECTS)
 • et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske tandteknikere (SKT) ved Aarhus Universitet i samarbejde med VIA University College.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Oral diagnostik og prognosevurdering (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Ortodonti I (10 ECTS)
 • Ortodonti II (10 ECTS)
 • Omsorgstandpleje (5 ECTS)
 • Parodontologi (10 ECTS)
 • Pædodonti (10 ECTS)
 • Specialtandpleje (5 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler svarende til 25 ECTS.

Du kan også tage valgmoduler fra andre uddannelser på samme niveau, dog maks. 15 ECTS.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have: 

 • en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

For at følge modulerne Ortodonti I og II, skal du arbejde med ortodonti i daglig praksis og have tilknytning til en specialtandlæge, så længe modulet varer. 

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 82 - 103.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2023
31. august 2023
Afgangsprojekt Dagundervisning 8000 Aarhus C

Uddannelsens veje