Oral helse
Diplomuddannelse

Oral helse

Uddannelsen i oral helse kvalificerer dig i arbejdsopgaver inden for ortodonti og pædodonti.

Fakta

Navn:
Oral helse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 82 - 103.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Der fokuseres på tandplejerens rolle og ansvar i de konkrete behandlingsforløb, herunder kommunikation med patienten og patientrettigheder, ligesom du får viden om sundhedsfremme og forebyggelse.

Uddannelsen henvender sig til ansatte inden for tandplejen, fx tandplejere, som ønsker at få ny viden og styrke sin faglighed inden for fagområdet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du bl.a. undervisning i videnskabsteori og forskningsmetodologi, sygdoms- og sundhedsopfattelser, tandplejens lovgrundlag samt sundhedspolitik.

Du lærer også om oral diagnostik og prognosevurdering, professionsetik samt om sygdomsklassifikation og behandlingsplanlægning.

Med udgangspunkt i din daglige praksis kombinerer undervisningen dine faglige erfaringer med teoretisk viden. Du får et bredere perspektiv på det daglige arbejde, som kan medvirke til at kvalificere dit samarbejde med både patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen udbydes af Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske tandteknikere (SKT) ved Aarhus Universitet i fælleskab med VIA University College.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder to obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS:

 • Praksis - videnskabsteori og metode, som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område (se holdinformation under Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning)
 • Oral diagnostik og prognosevurdering, der bl.a. handler om tandplejens lovgrundlag og rammer, den medicinske risikopatient (herunder generel medicin og farmakologi, oral diagnostik, sammenhæng mellem oral og almen helse) samt sygdomsklassifikation, behandlingsplanlægning og prognosevurdering

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 25 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Analyse og fremstilling af sundhedsfaglige tekster (5 ECTS) (se holdinformation under Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning)
 • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS), som specielt retter sig mod vejledere med tilknytning til den kliniske undervisning (se holdinformation under Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning)
 • Kommunikation (10 ECTS) (se holdinformation under Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning)
 • Omsorgstandpleje (5 ECTS)
 • Ortodonti I (10 ECTS) der bl.a. har fokus på behandlingsplanlægning i samarbejde med specialtandlægen samt lovgrundlag og kommunikation med patienten
 • Ortodonti II (10 ECTS) der bl.a. har fokus på rollefordeling og arbejdsopgaver i den ortodontiske behandling i samarbejde med specialtandlægen
 • Parodontologi (10 ECTS), der bl.a. har fokus på diagnosticering, behandlingsplanlægning og non-kirurgisk behandling af parodontal sygdom
 • Pædodonti (10 ECTS) der handler om sundhedsfremme og forebyggelse
 • Specialtandpleje (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

For at følge modulerne Ortodonti I og II, skal du arbejde med ortodonti i daglig praksis og have tilknytning til en specialtandlæge i i 8 ud af de 11 uger, som det enkelte modul varer.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 82 - 103.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2022
31. januar 2023
Afgangsprojekt Dagundervisning 8000 Aarhus C

Uddannelsens veje