Diplomuddannelse

Oral helse

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for specialerne ortodonti og pædodonti, der handler om tandregulering og børne- og ungetandpleje.

Fakta

Navn:
Oral helse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Undervisningen har fokus på tandplejerens rolle og ansvar i konkrete behandlingsforløb, fx kommunikation med patienten. 

Uddannelsen henvender sig til tandplejere på private og offentlige tandklinikker. Klinikassistenter, der har gennemført hele AU i odontologisk praksis, har også mulighed for at søge uddannelsen.

Bemærk: Uddannelsen er sat på pause i 2023. Den forventes udbudt i København fra foråret 2024.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen bliver du blandt andet undervist i videnskabsteori og forskningsmetodologi, sygdoms- og sundhedsopfattelser, tandplejens lovgrundlag samt sundhedspolitik.

Du lærer også om oral diagnostik og prognosevurdering, professionsetik samt om sygdomsklassifikation og behandlingsplanlægning.

Med udgangspunkt i din daglige praksis kombinerer undervisningen dine faglige erfaringer med teoretisk viden. Du får et bredere perspektiv på det daglige arbejde, som kan medvirke til at kvalificere dit samarbejde med både patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Valgfrie moduler (25 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i oral helse giver ret til titlen Diplom i Oral helse (DOH).

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Oral Health.

 

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Oral diagnostik og prognosevurdering (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Ortodonti I (10 ECTS)
 • Ortodonti II (10 ECTS)
 • Omsorgstandpleje (5 ECTS)
 • Parodontologi (10 ECTS)
 • Pædodonti (10 ECTS)
 • Specialtandpleje (5 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler svarende til 25 ECTS.

Du kan også tage valgmoduler fra andre uddannelser på samme niveau, dog maks. 15 ECTS.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have: 

 • en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

For at følge modulerne Ortodonti I og II, skal du arbejde med ortodonti i daglig praksis og have tilknytning til en specialtandlæge i 8 ud af de 11 uger, modulet varer.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje