Realkompetencer akademi- og diplomuddannelser
Artikel

IKV til akademi- og diplomuddannelser

Overvejer du at gå i gang med en akademi- eller diplomuddannelse, kan det være relevant at få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Fordelene ved en kompetencevurdering er, at du kan blive optaget på en uddannelse, selvom du ikke opfylder de formelle adgangskrav, og at du kan få afklaret eventuelle muligheder for at få afkortet dit uddannelsesforløb.

Fold alle afsnit ud

Er IKV relevant for dig?

Du vil typisk søge om at få anerkendt dine kompetencer, hvis du har behov for at klarlægge:

  • om du kan blive optaget på en uddannelse, selv om du ikke opfylder de formelle adgangskrav. Anderkendes dine kompetencer, får du et adgangsbevis
  • om dit nuværende viden- og kompetenceniveau betyder, at du kan blive fritaget for dele af en uddannelse. Anerkendes dine kompetencer, får du et kompetencebevis, som viser hvilke fag/moduler du allerede har bestået
  • om dit nuværende viden- og kompetenceniveau betyder, at du kan blive fritaget for hele uddannelsen. Er dette tilfældet, vil du få et uddannelsesbevis
  • muligheder for dispensation, hvis du tidligere har været i gang med en akademi- eller diplomuddannelse, men ikke har afsluttet inden for 6 år. Vær opmærksom på, at en dispensation adskiller sig fra en kompetencevurdering, da den kun gælder på den uddannelsesinstitution, som har udstedt dispensationen - og kun i forhold til de ansøgte fag/moduler

Hvor foregår kompetencevurderingen?

Det er uddannelsesinstitutionen, som du gerne vil optages på, der foretager kompetencevurderingen. Den udføres altid i forhold til de adgangskrav og målbeskrivelser, der er opstillet for uddannelsen og de enkelte fagmoduler. Vurderingen kan altså først igangsættes, når du er afklaret med, hvilken uddannelse du ønsker at gå i gang med.  

Hvordan kommer du i gang?

Kompetencevurderingen sker på baggrund af forskellig skriftlig dokumentation, som du selv fremfinder. Processen omfatter følgende trin:

  • Henvend dig til uddannelsesinstitutionen, der udbyder den uddannelse, du er interesseret i. Her vil en samtale med en vejleder afklare, om der er basis for at igangsætte en kompetencevurdering, og hvordan du skal dokumentere dine kompetencer.
  • Det er nu op til dig at skrive en ansøgning og fremfinde og dokumentere de nødvendige oplysninger. Se Dokumenter dine kompetencer.
  • Uddannelsesinstitutionen vil nu behandle din ansøgning. Måske skal du levere yderligere dokumentation - eller møde op til en eller flere samtaler, evt. en praktisk prøve. Et sådan forløb kan højest vare en uge.
  • Du vil senest to uger efter vurderingsforløbets afslutning modtage et svar. Får du afslag, vil du som regel blive inviteret til en samtale om, hvordan du kan komme videre med dine uddannelsesplaner.

Økonomi

Kompetencevurderingen er gratis for ansøgere, der har en uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

For ansøgere med en videregående uddannelse kan realkompetencevurderingen være omfattet af deltagerbetaling. Beløbets størrelse fastsættes af uddannelsesinstitutionen og fremgår af de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider.

Relaterede artikler