Diplomuddannelse

Psykiatri

På uddannelsen lærer du at håndtere komplekse situationer i dit arbejde med sårbare og psykisk udfordrede mennesker.

Fakta

Navn:
Psykiatri
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for nye teorier og værktøjer og får dermed et grundlag for at udvikle og ændre din nuværende praksis. 

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger og andre, som i deres arbejde møder mennesker med psykiske udfordringer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du kendskab til nogle af de behandlingsmetoder, man bruger inden for psykiatrien. Du lærer at beskrive, dokumentere og formidle praksisnære problemstillinger, og du får indsigt i forskellige teorier og metoder samt i jura, magt og etik i det psykiatriske arbejde. Uddannelsen giver dig desuden værktøjer til at indgå i faglige/tværfaglige samarbejder og til at udvikle din egen praksis.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Valgfrie moduler (25 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i Psykiatri giver titlen Diplom i Psykiatri (DPS). 

Den engelske betegnelse er Diploma of Psychiatry.

Klinisk vejleder: Hvis du gennemfører og består det valgfri modul ’Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser', kan du anvende titlen klinisk vejleder.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Teori og metode i arbejdet med mennesker med sindslidelser (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i relation til sindslidende (10 ECTS)
 • Sammenhængende indsats for sindslidende (5 ECTS)
 • Relationsarbejde i psykiatrien (5 ECTS)
 • Mødet med den sindslidende (5 ECTS)
 • Analyse og fremstilling af sundhedsfaglige tekster (5 ECTS) 
 • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS)

Du skal vælge valgfri moduler svarende til 25 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesstedet, hvis det har din interesse. 

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje