diplomuddannelse i psykiatri
Diplomuddannelse

Psykiatri

På diplomuddannelsen i psykiatri lærer du at håndtere komplekse situationer i arbejdet med sindslidende.

Fakta

Navn:
Psykiatri
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 63 - 81.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får basis for at kunne udvikle din egen praksis inden for det psykiatriske område, bl.a. via undervisning i relevante teorier og videnskabelig metode. Du får også viden om håndteringen af de situationer og relationer, der opstår mellem brugergrupper og fagfolk.

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger og andre med en relevant uddannelse, som arbejder med mennesker med sindslidelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du kendskab til nogle af de behandlingsmetoder, man bruger i forbindelse med personer med kort- eller langvarige sindslidelser.

Du får indsigt i forskellige teorier og metoder i arbejdet med mennesker med en sindslidelser, lærer om netværkets betydning for den sindslidende samt får kendskab til jura, magt og etik i det psykiatriske arbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder to obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS:

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 25 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

  • Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i relation til sindslidende (10 ECTS)
  • Sammenhængende indsats for sindslidende (5 ECTS)
  • Relationsarbejde i psykiatrien (5 ECTS)
  • Mødet med den sindslidende (5 ECTS)
  • Analyse og fremstilling af sundhedsfaglige tekster (5 ECTS) (se holdinformation under Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning)
  • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS), som specielt retter sig mod vejledere med tilknytning til den kliniske undervisning (se holdinformation under Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 63 - 81.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. september 2019
12. december 2019
Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2019
18. december 2019
Teorier og metoder i arbejdet med sindslidende Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. oktober 2019
29. november 2019
Relationsarbjede i psykiatrien 8200 Aarhus N
*
23. oktober 2019
30. januar 2020
Mødet med den sindslidende Dagundervisning 2200 København N
*
24. oktober 2019
30. januar 2020
Sammenhængende indsats for sindslidende Dagundervisning 2200 København N
*
3. februar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt - Diplom i psykiatri Dagundervisning 2200 København N
*
24. februar 2020
30. juni 2020
Teorier og metoder i arb. m. mennesker med sindsli Dagundervisning 2200 København N
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Teorier og metoder: Mennesker med sindslidelse 8200 Aarhus N
*
26. februar 2020
6. maj 2020
Relationsarbejde i psykiatrien Dagundervisning 7500 Holstebro
*
19. marts 2020
23. april 2020
Mødet med den sindslidende Dagundervisning 2200 København N
*
22. april 2020
17. juni 2020
Mødet med den sindslidende Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2020
30. januar 2021
Afgangsprojekt - Diplom i psykiatri Dagundervisning 2200 København N
*
14. september 2020
30. januar 2021
Psykiatriske problemstillinger og inds. til sindsl Dagundervisning 2200 København N
*
29. september 2020
30. januar 2021
Relationsarbejde i psykiatrien Dagundervisning 2200 København N
*
29. september 2020
16. december 2020
Teorier og metoder i arbejdet med sindslidende Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje