Master i sundhedsantropologi
Masteruddannelse

Master i sundhedsantropologi

Uddannelsen har fokus på viden om, hvordan mennesker tænker og handler i forhold til sundhed og sygdom.

Fakta

Navn:
Master i sundhedsantropologi
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 72.000-81.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Sundhedsantropologi, også kaldet medicinsk antropologi, beskæftiger sig med sociale, kulturelle, organisatoriske, strukturelle og etiske dimensioner af sygdom og sundhed i en global verden.

Uddannelsen henvender sig til en bred gruppe af sundhedsprofesionelle, fx jordmødre, sygeplejersker, læger, psykiatere og psykologer, men også andre fagligheder er repræsenteret på uddannelsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med grundlæggende spørgsmål som fx, hvordan vi opfatter sundhed, sygdom, patient og helbredelse, og hvad det betyder for organiseringen af sundhedssektoren.

Den samfundsmæssige udvikling betyder store ændringer i sundhedssektoren og i befolkningens forhold til sygdom og sundhed. Ændringerne rummer ofte udfordringer, som ikke udelukkende kan forstås og håndteres ud fra en medicinsk tilgang. Fx opsøger mange patienter alternative behandlingsformer lige som patienters tilgang og forventninger til sundhedsvæsnet kan variere fra patientgruppe til patientgruppe.

Sundhedsantropologi kan give nye perspektiver på disse og andre sundhedsfaglige problemstillinger - både i relation til den enkelte patient og i forhold til organiseringen af sundhedssektoren.

Du får indblik i sundhedsantropologiske begreber, teorier og metoder, og hvordan de kan anvendes til at analysere relevante problemer inden for dit fagområde.

Uddannelsen består af fire moduler.

Undervisningen foregår fortrinsvis på todages seminarer, der afholdes fredag-lørdag.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Den udbydes lige år i København og ulige år i Aarhus.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende 4 moduler:

 • Introduktion til antropologi og etnografisk metode
  Du får en grundlæggende indføring i antropologisk perspektiv og metode og opnår forståelse for sociale og kulturelle forholds betydning for hverdagslivets praksis. Emner for kurset er kulturbegreber og social organisation, vidensformer, rationalitet og relativisme samt klassiske antropologiske temaer som klassifikation, udveksling og ritualer, globalisering og modernitet.
 • Grundbegreber i sundhedsantropologi
  Modulet introducerer centrale teorier og begreber inden for sundhedsantropologi. Du præsenteres for et humanistisk-samfundsfagligt perspektiv på sundheds- og sygdomsopfattelser og får redskaber til at igangsætte diskussion og refleksion på din egen arbejdsplads. Du arbejder med emner som sundhedssystemer og medicinsk pluralisme, institution og aktør, sygdoms- og sundhedsopfattelser som sociale og kulturelle fænomener, narrativer, forklaringsmodeller, klassifikation og diagnostik.
 • Udvalgte temaer i sundhedsantropologi
  Modulet dækker en række nyere, sundhedsantropologiske temaer. Det kan fx være: Sundhedsoplysning, sundhedsfremme og evidens, alternativ behandling og global sundhed og ulighed i sundhed.
 • Etnografisk metode og masterprojekt.
  Som forberedelse til masterprojektet arbejdes praktisk med etnografisk metode.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse inden for sundhedsområdet fx sygeplejerske, jordemoder eller fysioterapeut
 • Relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet for yderligere information.

Økonomi

På Aarhus Universitet koster uddannelsen 72.000 - 81.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Masteruddannelsen har studerende med meget forskellig baggrund, og de bruger derfor også uddannelsen forskelligt. Hovedparten af uddannede er beskæftiget i sundhedssektoren.

Læs fortællinger og interviews med tidligere studerende.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
31. august 2022
Master i sundhedsantropologi, modul 2, Aarhus Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse