Master i sundhedsantropologi
Masteruddannelse

Master i sundhedsantropologi

Uddannelsen har fokus på viden om, hvordan mennesker tænker og handler i forhold til sundhed og sygdom.

Fakta

Navn:
Master i sundhedsantropologi
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Sundhedsantropologi, også kaldet medicinsk antropologi, beskæftiger sig med sociale, kulturelle, organisatoriske, strukturelle og etiske aspekter af sygdom og sundhed i en global verden.

Uddannelsen henvender sig til en bred gruppe af sundhedsprofesionelle, fx jordmødre, sygeplejersker, læger, psykiatere og psykologer, men også andre fagligheder er repræsenteret på uddannelsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den samfundsmæssige udvikling har stor indflydelse på sundhedssektoren og på befolkningens forhold til sygdom og sundhed. Ændringerne rummer ofte udfordringer, som ikke udelukkende kan forstås og håndteres ud fra en medicinsk tilgang. Fx opsøger mange patienter alternative behandlingsformer og patienters tilgang og forventninger til sundhedsvæsnet kan variere fra patientgruppe til patientgruppe.

Sundhedsantropologi giver nye perspektiver på sundhedsfaglige problemstillinger. Både i relation til den enkelte patient og i forhold til organiseringen af sundhedssektoren.

På uddannelsen arbejder du med grundlæggende spørgsmål som:

  • hvordan vi opfatter sundhed, sygdom, patient og helbredelse
  • hvad betyder vores opfattelse for organiseringen af sundhedssektoren

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • Fire moduler
  • Et afsluttende masterprojekt

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over 2 år, men kan også gennemføres som et fuldtidsstudie. 

Undervisningen

Undervisningen foregår fortrinsvis på todages seminarer, der afholdes fredag-lørdag.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem:

Uddannelsen udbydes på skift på Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Der er fælles studieordning.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i Sundhedsantropologi.

Den engelske betegnelse er Master of the Anthropology of Health.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire semestre:

1. semester: Introduktion til antropologi og etnografisk metode

Du får en grundlæggende indføring i antropologisk perspektiv og metode og opnår forståelse for sociale og kulturelle forholds betydning for hverdagslivets praksis. 

2. semester: Grundbegreber i sundhedsantropologi

Modulet introducerer centrale teorier og begreber inden for sundhedsantropologi. Du præsenteres for et humanistisk-samfundsfagligt perspektiv på sundheds- og sygdomsopfattelser og får redskaber til at igangsætte diskussion og refleksion på din egen arbejdsplads. 

3. semester: Udvalgte temaer i sundhedsantropologi

Modulet dækker en række nyere, sundhedsantropologiske temaer. Det kan fx være: Sundhedsoplysning, sundhedsfremme og evidens, alternativ behandling og global sundhed og ulighed i sundhed.

4. Semester: Etnografisk metode og masterprojekt.

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt. Som forberedelse til masterprojektet arbejder du med etnografisk metode.

Læs mere om de enkelte moduler på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
  • Relevant professionsbacheloruddannelse inden for sundhedsområdet fx sygeplejerske, jordemoder eller fysioterapeut
  • Relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 82.000 - 100.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Masteruddannelsen har studerende med meget forskellig baggrund, og de bruger derfor også uddannelsen forskelligt. Hovedparten af uddannede er beskæftiget i sundhedssektoren.

Læs fortællinger og interviews med tidligere studerende.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse