Master i sundhedsantropologi
Masteruddannelse

Master i sundhedsantropologi

Uddannelsen har fokus på viden om, hvordan mennesker tænker og handler i forhold til sundhed og sygdom.

Fakta

Navn:
Master i sundhedsantropologi
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 72.000-81.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til sociale, kulturelle og etiske dimensioner af sygdom og sundhed globalt. Endvidere får du indblik i antropologiske begreber, emner og debatter og lærer at bruge din viden i studiet af sundhed, sygdom og helbredelse.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen beskæftiger du dig med grundlæggende spørgsmål vedrørende, hvordan vi opfatter sundhed, sygdom, patient og helbreder, og hvad det betyder for organiseringen af sundhedssektoren.

Du får indblik i sundhedsantropologiske begreber, teorier og metoder og deres anvendelse til at analysere relevante problemer på området. Du lærer bl.a. at arbejde med problemformulering, teorivalg, emperi og konklusion lige som du beskæftiger dig med både mundtlig og skriftlig formidling af forskningsresultater.

Uddannelsen består af fire moduler.

Undervisningen foregår fortrinsvis på todages seminarer, der afholdes fredag-lørdag.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Den udbydes lige år i København og ulige år i Aarhus.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende 4 moduler:

 • Introduktion til antropologi og etnografisk metode
  Du får en grundlæggende indføring i antropologisk perspektiv og metode og opnår forståelse for sociale og kulturelle forholds betydning for hverdagslivets praksis. Emner for kurset er kulturbegreber og social organisation, vidensformer, rationalitet og relativisme samt klassiske antropologiske temaer som klassifikation, udveksling og ritualer, globalisering og modernitet.
 • Grundbegreber i sundhedsantropologi
  Modulet introducerer centrale teorier og begreber inden for sundhedsantropologi. Du præsenteres for et humanistisk-samfundsfagligt perspektiv på sundheds- og sygdomsopfattelser og får redskaber til at igangsætte diskussion og refleksion på din egen arbejdsplads. Du arbejder med emner som sundhedssystemer og medicinsk pluralisme, institution og aktør, sygdoms- og sundhedsopfattelser som sociale og kulturelle fænomener, narrativer, forklaringsmodeller, klassifikation og diagnostik.
 • Udvalgte temaer i sundhedsantropologi
  Modulet dækker en række nyere, sundhedsantropologiske temaer. Temaer kan fx være: international sundhed, sundhedsoplysning, sundhedsfremme og sundhedskultur, medicinsk teknologi, herunder lægemidler, sociale og funktionelle lidelser m.fl.
 • Etnografisk metode og masterprojekt.
  Som forberedelse til masterprojektet arbejdes praktisk med etnografisk metode.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse inden for sundhedsområdet fx sygeplejerske, jordemoder eller fysioterapeut
 • Relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet for yderligere information.

Økonomi

På Aarhus Universitet koster uddannelsen 72.000 - 81.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hovedparten af de relativt få nyuddannede (under 150) er beskæftiget i sundhedssektoren.

Andre omfatter enkelte ansættelser i 6 brancher, herunder Voksenundervisnng samt Forskning og udvikling.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2019
31. august 2021
Master i sundhedsantropologi, hele uddannelsen Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2019
31. januar 2020
Master i sundhedsantropologi, Modul 1 Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse