kandidatuddannelse i Global sundhed
Kandidatuddannelse

Global Health

Du får indsigt i globale problemstillinger i relation til fx sygdom og sundhed, sundhedssystemer og sundhedspolitikker.

Fakta

Navn:
Global Health
Andre betegnelser:
Global sundhed
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge og kvalitetssikre forskning, indsamle og analysere relevante data samt at behandle, præsentere og evaluere dem.

Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder i både nationale og internationale institutioner, virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med globale sundhedsproblemer.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at udarbejde undersøgelsesprojekter, og du lærer at analysere og evaluere eksempler på sundhedspolitik, sundhedssystemer og sundhedsfremmende tiltag, der kan forebygge sygdomme blandt de befolkningsgrupper, der er mest udsatte.

Der er fokus på det globale perspektiv, herunder emner som politik, økonomi, sociokulturelle spørgsmål og klimaændringer.

Fagområder

Der er undervisning i følgende fagområder :

 • Medicinsk antropologi
 • Biomedicin
 • Demografi
 • Epidemiologi
 • Folkesundhed og international sundhed
 • Kønsproblematikker
 • Medicin og sygdomslære
 • Ernæring
 • Miljøfaktorer

Det andet år kan du specialisere dig inden for fire områder:

 • Politik, finansiering og sundhedssystemer
 • Sygdomsbyrde, udfordringer og forandringer
 • Informations- og kommunikationsteknologi i sundhed
 • Katastroferisikostyring

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Global Health.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser og problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Du kan komme på studieophold i udlandet på både første og andet studieår. På andet studieår kan du vælge at komme til udlandet under din specialisering, eller mens du skriver speciale.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i global health foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder i både nationale og internationale institutioner, virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med globale sundhedsproblemer. Du kan også få job i ministerier og offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med lovgivningsarbejde og administration.

Du kan også finde arbejde i private virksomheder, konsulenthuse og industrier, som beskæftiger sig med sundhed, såsom farmaceutiske- og medicinalvirksomheder, fødevareindustrien, patentorganisationer og private konsulentfirmaer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information