Kandidatuddannelse

Population Studies

Kandidatuddannelsen har fokus på befolkningsmæssige udfordringer.

Fakta

Navn:
Population Studies
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen arbejder du praktisk og teoretisk med de udfordringer, der opstår ved befolkningsændringer. Du lærer, hvordan fertilitet, dødelighed og migration kan ændre befolkninger, og hvilken indflydelse det har på samfundet.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med analyse og rådgivning i fx ministerier, NGO'er og internationale organisationer eller i private virksomheder.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2024.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i Population Studies giver dig viden om teorier og metoder, der gør det muligt at studere og forudsige demografiske tendenser.

Emner

Du lærer at analysere årsagen til og konsekvenserne af demografiske ændringer. Du får fx indsigt i:

  • Offentlig politik
  • Statistik
  • Formidling af befolkningsændringer
  • Forskningsdesign

Specialiseringer

Du skal undervejs på kandidatuddannelsen vælge en af følgende specialiseringer:

  • Demografi og økonomi
  • Demografi og offentlig politik
  • Demografi og folkesundhed

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.dem. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Population Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i population studies foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for stat og kommuner, i interesseorganisationer og NGO'er i Danmark og i udlandet samt i den private sektor.

Du kan bl.a. komme til at arbejde som researcher, rådgiver, analytiker eller projektmedarbejder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information