kandidatuddannelse i Matematik-økonomi
Kandidatuddannelse

Matematik-økonomi

På kandidatuddannelsen videreudvikler du dine kompetencer i at bruge matematik, datalogi og statistik til at analysere økonomiske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Matematik-økonomi
Andre betegnelser:
Mathematics-Economics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har mulighed for selv at sammensætte din uddannelse gennem valgfrie fag og specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for analyse af økonomiske problemer og planlægning.

Det kan fx være i banker, forsikringsselskaber og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration samt i større private virksomheder. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med matematik, statistik og økonomiske teorier.

Du udvikler dine analytiske og logiske evner og får et dybtgående kendskab til matematiske og statistiske metoder. Samtidig studerer du økonomiske teorier og begreber og lærer at arbejde med økonomiske modeller.

Opbygning

Du kan i høj grad selv sammensætte din uddannelse og rette den mod de områder af faget, du ønsker at arbejde med.

Det kan fx være:

  • Operationsanalyse/management science
  • Finansiering
  • Økonometri
  • Markedsanalyse
  • Teoretisk økonomi

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.oecon. 

Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. 

Sprog

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk. Den udbydes kun på engelsk ved KU og AU.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Læs om


KU, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik-økonomi. Læs mere i UG-artiklen matematik-økonomi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det økonomiske fagområde. Du vil oftest komme til at arbejde med analyse af økonomiske problemer og planlægning.

Du kan få job i fx banker, finansieringsvirksomheder, offentlig administration og planlægning, konsulentfirmaer eller planlægningsafdelinger i større virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information