kandidatuddannelse i Matematik-økonomi
Kandidatuddannelse

Matematik-økonomi

På kandidatuddannelsen i matematik-økonomi videreudvikler du dine kompetencer i at bruge matematik, datalogi og statistik til at analysere økonomiske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Matematik-økonomi
Andre betegnelser:
Mathematics-Economics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har stor mulighed for selv at sammensætte din uddannelse gennem valgfrie fag, hvormed du samtidig kan specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for analyse af økonomiske problemer og planlægning, fx i banker, forsikringsselskaber og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration. Du kan også finde job inden for undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med matematik, statistik og økonomiske teorier.

Du udvikler dine analytiske og logiske evner og får et dybtgående kendskab til matematiske og statistiske metoder. Samtidig studerer du økonomiske teorier og begreber og lærer at arbejde med økonomiske modeller.

Du kan i høj grad selv sammensætte din uddannelse og rette den mod de områder af faget, du ønsker at arbejde med. Det kan fx være finansiering, økonometri, markedsanalyse eller teoretisk økonomi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk. Den udbydes kun på engelsk ved KU og AU. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.oecon. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder matematik-økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik-økonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik-økonomi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder matematik-økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik-økonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik-økonomi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder matematik-økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik-økonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik-økonomi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder matematik-økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik-økonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik-økonomi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det økonomiske fagområde. Du vil oftest komme til at arbejde med analyse af økonomiske problemer og planlægning.

Du kan få job i fx banker, finansieringsvirksomheder, offentlig administration og planlægning, konsulentfirmaer eller planlægningsafdelinger i større virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information