kandidatuddannelse i Matematik-økonomi
Kandidatuddannelse

Matematik-økonomi

På kandidatuddannelsen videreudvikler du dine kompetencer i at bruge matematik, datalogi og statistik til at analysere økonomiske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Matematik-økonomi
Andre betegnelser:
Mathematics-Economics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har stor mulighed for selv at sammensætte din uddannelse gennem valgfrie fag, hvormed du samtidig kan specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for analyse af økonomiske problemer og planlægning, fx i banker, forsikringsselskaber og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration samt i større private virksomheder. Du kan også finde job inden for undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med matematik, statistik og økonomiske teorier.

Du udvikler dine analytiske og logiske evner og får et dybtgående kendskab til matematiske og statistiske metoder. Samtidig studerer du økonomiske teorier og begreber og lærer at arbejde med økonomiske modeller.

Du kan i høj grad selv sammensætte din uddannelse og rette den mod de områder af faget, du ønsker at arbejde med. Det kan fx være operationsanalyse/management science, finansiering, økonometri, markedsanalyse eller teoretisk økonomi.

Uddannelsen på dansk og engelsk

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk. Den udbydes kun på engelsk ved KU og AU.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.oecon. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder matematik-økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik-økonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik-økonomi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder matematik-økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik-økonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik-økonomi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder matematik-økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik-økonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik-økonomi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder matematik-økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i matematik-økonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskravpå AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik-økonomi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det økonomiske fagområde. Du vil oftest komme til at arbejde med analyse af økonomiske problemer og planlægning.

Du kan få job i fx banker, finansieringsvirksomheder, offentlig administration og planlægning, konsulentfirmaer eller planlægningsafdelinger i større virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information