studerende arbejder
Bacheloruddannelse

Matematik-økonomi

Kombinationen af de to fag lærer dig at bruge matematik til at løse konkrete økonomiske udfordringer for virksomheder og hele samfundet.

Fakta

Navn:
Matematik-økonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer gennem tværfaglige fag som mikro- og makroøkonomi, statistik og lineær algebra at forklare og analysere økonomiske problemstillinger fra flere vinkler, og du stifter bekendtskab med anvendt matematik og datalogi.

Med en bacheloruddannelse i matematik-økonomi kan du fortsætte med en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kandidat vil du fx have jobmuligheder i banker og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration og i mange private virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Matematik-økonomi er en tværfaglig uddannelse, som indeholder fag fra både naturvidenskab og samfundsvidenskab, men matematik er en basal del af uddannelsen. Du stifter bekendtskab med anvendt matematik og datalogi og disse fags anvendelse.

Du lærer at kombinere matematik, statistik og programmering med økonomisk teori inden for de forskellige områder, så du forstår og kan arbejde med økonomiske modeller.

Emner

Der vil være undervisning i emner som:

 • Lineær algebra i de matematiske fag, hvor du bruger en bestemt type talskemaer (kaldet matricer) til at behandle økonomiske problemstillinger
 • Sandsynlighedsregning og statistik, som handler om at regne på stokastiske processer, dvs. processer hvor tilfældet spiller en rolle
 • Mikroøkonomi, som handler om samspillet imellem forbrugere og virksomheder på markederne for varer og tjenesteydelser
 • Makroøkonomi, som er læren om de overordnede ting i den nationale økonomi, fx indkomst og beskæftigelse
 • Finansiering, hvor du lærer at finde kapital til eksempelvis et projekt eller en virksomhed
 • Optimeringsstrategier, herunder modellering af økonomiske problemstillinger og fastsættelse af priser, produktion og distribution

Nogle steder indgår der desuden undervisning i datalogi.

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i matematik-økonomi.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og øvelser.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, eller du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve 

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)


Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 7,0


Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnittet i matematik A
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Se mere på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)9.06.8
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8.0AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.5AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i matematik-økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for det økonomiske fagområde i fx banker, finansieringsvirksomheder, offentlig administration og planlægning, konsulentfirmaer eller planlægningsafdelinger i større virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information