kandidatuddannelse i Statistik
Kandidatuddannelse

Statistik

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i statistik lærer du at løse komplicerede statistiske problemstillinger ved hjælp af avancerede statistiske metoder.

Fakta

Navn:
Statistik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen stiller krav til såvel fantasi som til matematisk viden, og du lærer både om sandsynlighedsregning, statistiske teorier og praktisk datahåndtering. Du har på kandidatdelen mulighed for at specialisere dig.

Som statistiker kan du arbejde med forskning eller i private virksomheder, fx inden for medicinalbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Statistik bruges til at skabe overblik over og lave fremskrivninger af en given situation, fx vedrørende landets økonomiske udvikling eller arbejdsstyrkens størrelse nu og om 10 år.

Indhold

På kandidatuddannelsen går du i dybden med såvel den teoretiske viden som udviklingen af matematiske metoder og modeller.

Du lærer også om praktisk databehandling, da computeren er et uundværligt arbejdsredskab i opstillingen af modeller og optællingen af data.

Du kan specialisere dig inden for flere områder i relation til sandsynlighedsteori samt teoretisk og anvendt statistik.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Du har også mulighed for at indgå i eksterne projekter. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Statistics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder statistik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i statistik skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i de matematiske fag med specialisering i statistik giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder statistik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i matematik fra AU med studieretning i statistik giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse i statistik kan du få job i det private erhvervsliv i fx medicinalvirksomheder eller som it-konsulent.

Uddannelsen giver dig også jobmuligheder inden for offentlig administration, fx i Danmarks Statistik eller Sundhedsstyrelsen. 

Job inden for forskning

Mange statistikere arbejder med forskning. Det kan både være i offentlige forskningsinstitutioner som Socialforskningsinstituttet eller arbejde med biostatistik i større private virksomheder inden for fx medicialbranchen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision, administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information