Studerende på forsikringsmatematik laver opgaver
Kandidatuddannelse

Actuarial Mathematics

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med sandsynlighedsregning, livsforsikringsmatematik og skadeforsikringsmatematik.

Fakta

Navn:
Actuarial Mathematics
Andre betegnelser:
Forsikringsmatematik
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante.

Som kandidat i forsikringsøkonomi kan du blive ansat i et forsikringsskab, i en bank eller en anden finansiel institution. Her kan du bl.a. arbejde med at løse statistiske og risikoteoretiske problemer. Du kan også finde beskæftigelse i den offentlige administration.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen udvikler du dine kompetencer i at analysere og beregne risikofaktorer ved hjælp af forskellige matematiske, statistiske og økonomiske værktøjer.

Du skal bl.a. følge obligatoriske kurser i videregående sandsynlighedsregning, i forskellige former for forsikringsmatematik og i finansieringsteori.

Hovedområder

Uddannelsen omfatter følgende hovedområder:

  • Sandsynlighedsberegning
  • Livsforsikringsmatematik
  • Skadeforsikringsmatematik

Der er derudover et valgfrit forløb, hvor du kan vælge at fordybe dig i et eller flere områder inden for faget og derved skærpe din individuelle profil.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.act. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Actuarial Mathematics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser og projektorienteret gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik og udlandophold

Det er muligt at tage op til et kvart år af uddannelsen som et praktikforløb i Danmark eller i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Specialet gennemføres i mange tilfælde i samarbejde med en forsikringsvirksomhed.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i actuarial mathematics foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Forsikringsmatematik

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannede i forsikringsmatematik bliver traditionelt ansat i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og andre virksomheder i finanssektoren. Det kan fx være i banker, pensionskasser eller inden for offentlig administration.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Naturvidenskabeligt arbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information