Naturvidenskabelige bacheloruddannelser

Naturvidenskab omfatter de fag, der ved observationer, dataindsamling og eksperimenter undersøger og beskriver naturen systematisk.

Fag og metoder på uddannelserne adskiller sig en del. Men fælles for dem er, at den viden, de beskæftiger sig med, er baseret på objektivitet gennem brugen af naturvidenskabelige metoder.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se mulige veje til en ønsket videregående uddannelse.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.