Biologi, geografi, geologi mv.

På disse uddannelser studerer man blandt andet levende organismer, jordens opbygning og udvikling, miljø og natur, bæredygtighed samt kost og sundhed.

Oversigten indeholder såvel uddannelser inden for skovbrug, jordbrug, veterinær og ernæring som uddannelser, der beskæftiger sig med området på molekylært og nanoteknologisk niveau.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se mulige veje til en ønsket videregående uddannelse.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.