bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og matematik
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og matematik

Erhvervsøkonomi og matematik hænger tæt sammen. På uddannelsen arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger, som kan løses ved hjælp af matematiske beregninger.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og matematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen omfatter fag som matematik, økonomi, statistik og datalogi samt samfundsøkonomi, der sætter afgørende rammer for den enkelte virksomheds økonomi.

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder inden for økonomisk planlægning i offentlige eller private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om de økonomiske muligheder og problemer, som virksomheder har inden for områder som finansiering, afsætning af varer i en produktionsvirksomhed eller tjenesteydelser i en servicevirksomhed.

Du lærer at arbejde med de problemstillinger inden for økonomi, som kan løses ved hjælp af matematiske metoder. Matematik er derfor dit vigtigste redskab gennem hele studiet.

Uddannelsen består bl.a. af fag som:

 • Matematik, som giver dig baggrunden for at foretage økonomiske beregninger på et præcist og videnskabeligt grundlag
 • Økonomi, hvor du både studerer virksomheders økonomiske situation i forhold til fx markedet og konkurrenceforhold og i forhold til samfundsøkonomiske problemstillinger
 • Statistik, hvor du arbejder med sandsynlighedsregning og lærer at tage hensyn til usikkerheden i en økonomisk analyse
 • Datalogi, hvor du lærer at bruge programmering som redskab til at løse økonomiske problemstillinger og opgaver

Fagene giver dig tilsammen et grundlag for at arbejde systematisk med konkrete økonomiske problemstillinger og se den enkelte virksomheds økonomiske rammer i et større samfundsmæssigt perspektiv.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og øvelser, hvor du blandt andet løser opgaver med dine medstuderende.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA(mat.).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A 
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Copenhagen Business School:

Karaktergennemsnittet i faget matematik A skal være mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet udbyder erhvervsøkonomi med tilvalg i matematik. Se artiklen Erhvervsøkonomi med tilvalg .

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du har mulighed for at læse kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc. (mat.). Derudover kan du med eventuel supplering søge om optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.).

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for økonomisk planlægning i offentlige eller private virksomheder, fx i investeringsbanker og forsikringsvirksomheder inden for finanssektoren.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information