erhvervsøkonomi og matematik
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og matematik

Du arbejder med virksomheders økonomiske problemer ud fra en matematisk tilgang.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og matematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger ud fra en matematisk og statistisk tilgang, og du beskæftiger dig især med fag som erhvervs- og samfundsøkonomi samt matematik, statistik og sandsynlighedsteori.

Du får redskaberne til at beregne og vurdere usikkerheder, som kan hjælpe virksomheder med at træffe bedre beslutninger.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet være kvalificeret til at løse forretningsmæssige problemstillinger, der kræver viden om økonomi samt en matematisk og statistisk modelorienteret tilgang.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen fokuserer på de områder, hvor kvantitativ erhvervsøkonomi, matematik og statistik hænger naturligt tæt sammen.

Du lærer, hvordan denne særlige kombination af specifikke fagområder kan anvendes til præcist at beskrive, analysere, beregne og løse virksomheders udfordringer. Fx hvordan du kan bruge algoritmer til at optimere virksomheders produktion og logistik.

Du beskæftiger dig også med samfundsøkonomiske forhold som konjunktur og renteniveau, da de i sidste ende kan påvirke virksomheders resultater.

Emner

Du får viden inden for emner som:

 • Lineær algebra og matematisk analyse, som giver dig baggrunden for at kunne anvende matematiske analyser til problemløsning
 • Økonomi, hvor du studerer virksomheders forskellige økonomiske forhold; såvel virksomhedens interne økonomi som de eksterne forhold i relation til det nære marked, konkurrencesituationen samt større samfundsøkonomiske forhold
 • Matematisk statistik, som hjælper dig med at vurdere og håndtere risici, tilfældigheder og chancer i en økonomisk analyse
 • Organisation og ledelse, hvor du bl.a. lærer om organisationers struktur, identitet og ledelse

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi og matematik.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelsestimer, hvor du blandt andet løser opgaver med dine medstuderende.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A 
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og matematik foregår i:

København: Copenhagen Business School (cbs.dk)

Copenhagen Business School udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi og matematik

Andre muligheder

Aarhus Universitet udbyder erhvervsøkonomi med tilvalg i matematik.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8.3 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Erhvervsøkonomi og matematik

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for økonomisk analyse i offentlige eller private virksomheder, fx i investeringsbanker og forsikringsvirksomheder inden for finanssektoren.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information