bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og matematik
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og matematik

Du arbejder med virksomheders økonomiske problemer ud fra en matematisk tilgang.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og matematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger ud fra en matematisk og statistisk tilgang, og du beskæftiger dig især med fag som erhvervs- og samfundsøkonomi samt matematik, statistik, sandsynlighedsteori og datalogi.

Du får redskaberne til at beregne og vurdere usikkerheder, som kan hjælpe virksomheder med at træffe bedre beslutninger.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet være kvalificeret til at løse forretningsmæssige problemstillinger, der kræver viden om økonomi samt en matematisk og statistisk modelorienteret tilgang.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen fokuserer på de områder, hvor kvantitativ erhvervsøkonomi, matematik og statistik hænger naturligt tæt sammen.

Du lærer, hvordan denne særlige kombination af specifikke fagområder kan anvendes til præcist at beskrive, analysere, beregne og løse virksomheders udfordringer. Fx hvordan du kan bruge algoritmer til at optimere virksomheders produktion og logistik.

Du beskæftiger dig også med samfundsøkonomiske forhold som konjunktur og renteniveau, da de i sidste ende kan påvirke virksomheders resultater.

Fag

Uddannelsen består bl.a. af fag som:

 • Matematik, som giver dig baggrunden for at foretage økonomiske beregninger på et præcist og videnskabeligt grundlag
 • Økonomi, hvor du studerer virksomheders forskellige økonomiske forhold; såvel virksomhedens interne økonomi som de eksterne forhold i relation til det nære marked, konkurrencesituationen samt større samfundsøkonomiske forhold
 • Statistik og sandsynlighedsregning, som hjælper dig med at vurdere og håndtere risici, tilfældigheder og chancer i en økonomisk analyse
 • Datalogi, hvor du lærer at bruge programmering som redskab til at løse økonomiske problemstillinger og opgaver

Fagene giver dig tilsammen et grundlag for at arbejde systematisk med konkrete økonomiske problemstillinger og se den enkelte virksomheds økonomiske rammer i et større samfundsmæssigt perspektiv. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc in Business Administration and Mathematical Business Economics eller HA(mat.).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelsestimer, hvor du blandt andet løser opgaver med dine medstuderende.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A 
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Erhvervsøkonomi og matematik.

Andre muligheder

Aarhus Universitet udbyder erhvervsøkonomi med tilvalg i matematik. Læs mere i UG-artiklen Erhvervsøkonomi med tilvalg.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for økonomisk analyse i offentlige eller private virksomheder, fx i investeringsbanker og forsikringsvirksomheder inden for finanssektoren.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information