bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og matematik
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og matematik

Du lærer at bruge matematik, statistik og datalogi til at træffe forretningsmæssige beslutninger.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og matematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med virksomheders økonomiske problemstillinger ud fra en matematisk tilgang. Undervisningen omfatter fag som matematik, økonomi, statistik og datalogi samt samfundsøkonomi, der sætter afgørende rammer for den enkelte virksomheds økonomi.

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder inden for økonomisk planlægning i offentlige eller private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om de økonomiske muligheder og problemer, som virksomheder har inden for områder som finansiering, afsætning af varer i en produktionsvirksomhed eller tjenesteydelser i en servicevirksomhed.

Erhvervsøkonomi og matematik hænger tæt sammen. Du lærer at arbejde med de problemstillinger inden for økonomi, som kan løses ved hjælp af matematiske metoder. 

Matematik er derfor dit vigtigste redskab gennem hele studiet.

Fag

Uddannelsen består bl.a. af fag som:

 • Matematik, som giver dig baggrunden for at foretage økonomiske beregninger på et præcist og videnskabeligt grundlag
 • Økonomi, hvor du både studerer virksomheders økonomiske situation i forhold til fx markedet og konkurrenceforhold og i forhold til samfundsøkonomiske problemstillinger
 • Statistik, hvor du arbejder med sandsynlighedsregning og lærer at tage hensyn til usikkerheden i en økonomisk analyse
 • Datalogi, hvor du lærer at bruge programmering som redskab til at løse økonomiske problemstillinger og opgaver

Fagene giver dig tilsammen et grundlag for at arbejde systematisk med konkrete økonomiske problemstillinger og se den enkelte virksomheds økonomiske rammer i et større samfundsmæssigt perspektiv.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og øvelser, hvor du blandt andet løser opgaver med dine medstuderende.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA(mat.).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A 
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Erhvervsøkonomi og matematik ved CBS

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet udbyder erhvervsøkonomi med tilvalg i matematik.

Se artiklen Erhvervsøkonomi med tilvalg.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Du har mulighed for at læse kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc. (mat.). Derudover kan du med eventuel supplering søge om optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.).

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for økonomisk planlægning i offentlige eller private virksomheder, fx i investeringsbanker og forsikringsvirksomheder inden for finanssektoren.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information