kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og matematik
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi og matematik

På kandidatuddannelsen dykker du ned i økonomiske problemstillinger, der kan løses ved hjælp af matematiske beregninger.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og matematik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. at foretage analyser af store datamængder ved hjælp af matematiske metoder og modeller.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i bl.a. den finansielle sektor med rådgivnings- og konsulentarbejde. Du har også mulighed for at beskæftige dig med økonomisk udvikling og planlægning i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen kan du specialisere dig inden for de fagområder, som du var særligt interesseret i på bacheloruddannelsen.

Du lærer at kombinere matematisk modelorienterede analysemetoder med erhvervsøkonomiske, virksomhedsrelaterede problemstillinger. De typiske fagområder er inden for finansiering, afsætningsøkonomi, beslutningsteori, statistik og operationsanalyse.

Der er kun få obligatoriske fag på uddannelsen, så du har mulighed for selv at sammensætte uddannelsen ud fra dine interesser.

Eksempler på valgfag

  • Matematisk finansiering
  • Kreditrisiko
  • Corporate Finance
  • Tidsrækkeanalyse
  • Event History Analysis
  • Bankøkonomi
  • Omkostningsfordeling

Valgfagene giver dig mulighed for at danne din egen profil inden for specifikke erhvervsøkonomiske områder såsom afsætning, finansiering og operationsanalyse, hvis du gerne vil arberjde med fx medie- og markedsanalyser, finansielle analyser eller logistik- og produktionsplanlægning.

Du kan også vælge enten at sammensætte din uddannelse bredere med henblik på at arbejde som konsulent eller at tone din specialisering ved at vælge fag fra andre danske eller udenlandske universiteter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(mat.).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og matematik som en 2-årig kandidatuddannelse.

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. på cbs.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder i den finansielle sektor, hvor du fx kan varetage rådgivnings- og konsulentopgaver. Opgaverne kan bestå i en analyse af komplekse markedsforhold for en virksomhed eller rådgivning i forbindelse med en plan for virksomhedens økonomiske udvikling.

Alt efter hvad du har specialiseret dig i, kan du også komme til at arbejde med it-løsninger på fx økonomistyring eller rådgive i forbindelse med projekter, hvor flere virksomheder er involveret, eller hvor en virksomhed samarbejder med det offentlige.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information