kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og matematik
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi og matematik

På kandidatuddannelsen dykker du ned i økonomiske problemstillinger, der kan løses ved hjælp af matematiske beregninger.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og matematik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. at foretage analyser af store datamængder ved hjælp af matematiske metoder og modeller.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i bl.a. den finansielle sektor med rådgivnings- og konsulentarbejde. Du har også mulighed for at beskæftige dig med økonomisk udvikling og planlægning i private virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen kan du specialisere dig inden for de fagområder, som du var særligt interesseret i på bacheloruddannelsen.

Du lærer at kombinere matematisk modelorienterede analysemetoder med erhvervsøkonomiske, virksomhedsrelaterede problemstillinger. De typiske fagområder er inden for finansiering, afsætningsøkonomi, beslutningsteori, statistik og operationsanalyse.

Der er kun få obligatoriske fag på uddannelsen, så du har mulighed for selv at sammensætte uddannelsen ud fra dine interesser.

Faglig profil gennem valgfag

Valgfagene giver dig mulighed for at danne din egen profil inden for specifikke erhvervsøkonomiske områder såsom afsætning, finansiering og operationsanalyse, hvis du gerne vil arbejde med fx medie- og markedsanalyser, finansielle analyser eller logistik- og produktionsplanlægning.

Du kan også vælge at sammensætte din uddannelse bredere med henblik på at arbejde som konsulent - eller at tone din specialisering med fag fra andre danske eller udenlandske universiteter.

Eksempler på valgfag:

  • Matematisk finansiering
  • Kreditrisiko
  • Statistisk analyse
  • Benchmarking

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(mat.).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen cand.merc.(mat.) - erhvervsøkonomi og matematik på Copenhagen Business School (cbs)

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi og matematik

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder i den finansielle sektor, hvor du fx kan varetage rådgivnings- og konsulentopgaver. Opgaverne kan bestå i en analyse af komplekse markedsforhold for en virksomhed eller rådgivning i forbindelse med en plan for virksomhedens økonomiske udvikling.

Alt efter hvad du har specialiseret dig i, kan du også komme til at arbejde med it-løsninger på fx økonomistyring eller rådgive i forbindelse med projekter, hvor flere virksomheder er involveret, eller hvor en virksomhed samarbejder med det offentlige.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information