civilingeniør i matematik og teknologi
Bacheloruddannelse

Matematik og teknologi

På uddannelsen får du undervisning i matematik på et videnskabeligt niveau og lærer at bruge matematik til løsning af konkrete problemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i matematik og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om matematik, der indgår i den moderne tekniske videnskab, fx algoritmer til store beregninger, kryptologi, billedanalyse, computergrafik og computerbaserede løsninger.

Du får et solidt kendskab til forskellige matematiske teorier og metoder til løsning af fx differentialligninger samt statistiske metoder til at analysere data og informationer.

Efter at have færdiggjort bacheloruddannelsen har du mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Der vil senere være mange forskellige jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du undervisning i matematik, statistik og computerberegninger, og du lærer at analysere tekniske systemer ved hjælp af matematiske og statistiske metoder.

Opgaverne, der skal løses, er ofte meget konkrete og kendte fra hverdagen. De matematiske metoder, du lærer at bruge til at løse opgaverne, er mere teoretiske og abstrakte.

Matematikkens forskellige sider

Du studerer mange forskellige sider af matematikken. Fx kan du arbejde med den matematik, der ligger bag computergrafik og computeres behandling af billeder, med hvordan man beregner brugen af vindenergi til at producere el, men også med mere abstrakte matematiske teorier. Du kan også arbejde med udvikling af kunstig intelligens i fx robotter.

Fag

Du får bl.a. undervisning i:

 • Naturvidenskabelige grundfag, hvor du bl.a. studerer matematik, fysik, kemi og sandsynlighedsregning
 • Teknologiske linjefag, hvor du bl.a. studerer matematisk modellering og algoritmer, men også lærer at bruge matematiske beregningsmetoder på praktiske problemer
 • Projekter og almene fag, hvor du bl.a. lærer at arbejde videnskabeligt samt at programmere
 • Valgfrie fag, hvor du - efter egne ønsker og interesser - kan vælge blandt mange kurser inden for matematik og teknologi

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med diskussion og studenteroplæg samt øvelser og projektarbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mathematics and Technology).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder matematik og teknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8,3AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor, hvor der udvikles højteknologiske løsninger på baggrund af matematisk teknisk videnskab. Du vil kunne arbejde med udvikling af software og nye matematiske modeller, som konsulent samt med forskning og udvikling inden for fx signalbehandling, datavidenskab, kunstig intelligens, optimering og prognosesystemer.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information