civilingeniør i matematik og teknologi
Bacheloruddannelse

Matematik og teknologi

På uddannelsen får du undervisning i matematik på et videnskabeligt niveau og lærer at bruge matematik til løsning af konkrete problemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i matematik og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om matematik, der indgår i den moderne tekniske videnskab, fx algoritmer til store beregninger, kryptologi, billedanalyse, computergrafik og computerbaserede løsninger. Du får et solidt kendskab til forskellige matematiske teorier og metoder til løsning af fx differentialligninger samt statistiske metoder til at analysere data og informationer.

Efter at have færdiggjort bacheloruddannelsen har du mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Der vil senere være mange forskellige jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du undervisning i matematik, statistik og computerberegninger, og du lærer at analysere tekniske systemer ved hjælp af matematiske og statistiske metoder.

Opgaverne, der skal løses, er ofte meget konkrete og kendte fra hverdagen. De matematiske metoder, du lærer at bruge til at løse opgaverne, er mere teoretiske og abstrakte.

Du studerer mange forskellige sider af matematikken. Fx kan du arbejde med den matematik, der ligger bag computergrafik og computeres behandling af billeder, med hvordan man beregner brugen af vindenergi til at producere el, men også med mere abstrakte matematiske teorier. Du kan også arbejde med udvikling af kunstig intelligens i fx robotter.

Du får bl.a. undervisning i:

 • Naturvidenskabelige grundfag, hvor du bl.a. studerer matematik, fysik, kemi og sandsynlighedsregning
 • Teknologiske linjefag, hvor du bl.a. studerer matematisk modellering og algoritmer, men også lærer at bruge matematiske beregningsmetoder på praktiske problemer
 • Projekter og almene fag, hvor du bl.a. lærer at arbejde videnskabeligt samt at programmere
 • Valgfrie fag, hvor du - efter egne ønsker og interesser - kan vælge blandt mange kurser inden for matematik og teknologi

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med diskussion og studenteroplæg samt øvelser og projektarbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mathematics and Technology).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder matematik og teknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8,1AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i matematisk modellering og computing, transport og logistik, olie- og gasteknologi samt bioinformatik og systembiologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor, hvor der udvikles højteknologiske løsninger på baggrund af matematisk teknisk videnskab. Du vil kunne arbejde med udvikling af software og nye matematiske modeller, som konsulent samt med forskning og udvikling inden for fx signalbehandling, datavidenskab, kunstig intelligens, optimering og prognosesystemer.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information