civilingeniør i matematik og teknologi
Bacheloruddannelse

Matematik og teknologi

På uddannelsen får du undervisning i matematik på et videnskabeligt niveau og lærer at bruge matematik til løsning af konkrete problemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i matematik og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om matematik, der indgår i den moderne tekniske videnskab, fx algoritmer til store beregninger, kryptologi, billedanalyse, computergrafik og computerbaserede løsninger.

Du får et solidt kendskab til forskellige matematiske teorier og metoder til løsning af fx differentialligninger samt statistiske metoder til at analysere data og informationer.

Efter at have færdiggjort bacheloruddannelsen har du mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Der vil senere være mange forskellige jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du undervisning i matematik, statistik og computerberegninger, og du lærer at analysere tekniske systemer ved hjælp af matematiske og statistiske metoder.

Opgaverne, der skal løses, er ofte meget konkrete og kendte fra hverdagen. De matematiske metoder, du lærer at bruge til at løse opgaverne, er mere teoretiske og abstrakte.

Matematikkens forskellige sider

Du studerer mange forskellige sider af matematikken. Fx kan du arbejde med den matematik, der ligger bag computergrafik og computeres behandling af billeder, med hvordan man beregner brugen af vindenergi til at producere el, men også med mere abstrakte matematiske teorier. Du kan også arbejde med udvikling af kunstig intelligens i fx robotter.

Fag

Du får bl.a. undervisning i:

 • Naturvidenskabelige grundfag, hvor du bl.a. studerer matematik, fysik, kemi og sandsynlighedsregning
 • Teknologiske linjefag, hvor du bl.a. studerer matematisk modellering og algoritmer, men også lærer at bruge matematiske beregningsmetoder på praktiske problemer
 • Projekter og almene fag, hvor du bl.a. lærer at arbejde videnskabeligt samt at programmere
 • Valgfrie fag, hvor du - efter egne ønsker og interesser - kan vælge blandt mange kurser inden for matematik og teknologi

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Mathematics and Technology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med diskussion og studenteroplæg samt øvelser og projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)7,7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor, hvor der udvikles højteknologiske løsninger på baggrund af matematisk teknisk videnskab. Du vil kunne arbejde med udvikling af software og nye matematiske modeller, som konsulent samt med forskning og udvikling inden for fx signalbehandling, datavidenskab, kunstig intelligens, optimering og prognosesystemer.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

www.futurepeople.dk

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information