civilingeniør i matematisk modellering og computing
Kandidatuddannelse

Matematisk modellering og computing

Kandidatuddannelsen i matematisk modellering og computing giver dig viden om anvendt matematik og matematisk modellering.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i matematisk modellering og computing
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du også om moderne computerudstyr og om håndtering af store datamængder. Uddannelsen er på engelsk. 

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i forskellige typer af virksomheder. Det kan fx være i industrivirksomheder, i virksomheder, der beskæftiger sig med informationsteknologi, medicinudvikling, dna-kortlægning eller miljøforskning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Man bruger komplekse matematiske modeller i mange sammenhænge, fx til at planlægge togafgange, til vejrudsigter, til søgemaskiner på nettet eller til computeranimation.

Uddannelsen giver dig viden om fundamentale matematiske metoder og principper for matematisk modellering og computerberegninger.

Områder

Du har mulighed for selv at tilrettelægge dit studie med fag, der har din interesse. Du kan vælge fag inden for bl.a. følgende områder:

  • Anvendt matematisk analyse
  • Billedanalyse og computergrafik
  • Finansiel ingeniørvidenskab
  • Industriel og anvendt statistik
  • Maskinlæring og signalbehandling
  • Operationsanalyse til beslutningstagning

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Mathematical Modelling and Computation).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage et halvt års studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i forskellige typer af virksomheder. Det kan være i industrivirksomheder, virksomheder, der beskæftiger sig med informationsteknologi, medicinudvikling, dna-kortlægning og miljøforskning, eller i finansielle institutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information