civilingeniør i matematisk modellering og computing
Kandidatuddannelse

Matematisk modellering og computing

Kandidatuddannelsen i matematisk modellering og computing foregår på engelsk og giver viden om anvendt matematik og matematisk modellering.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i matematisk modellering og computing
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer også om moderne computerudstyr og om håndtering af store datamængder.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i mange typer af virksomheder. Det kan være i industrivirksomheder, i virksomheder, der beskæftiger sig med informationsteknologi, medicinudvikling, dna-kortlægning og miljøforskning, eller i finansielle institutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Man bruger komplekse matematiske modeller i mange sammenhænge, fx til at planlægge togafgange, til vejrudsigter, til søgemaskiner på nettet eller til computeranimation.

Uddannelsen giver dig viden om fundamentale matematiske metoder såvel som principper for matematisk modellering og computerberegninger.

Områder

Der er god mulighed for selv at tilrettelægge sit studium med fag, der har ens interesse. Du kan vælge fag inden for bl.a. følgende områder:

  • Anvendt matematisk analyse
  • Billedanalyse og computergrafik
  • Finansiel ingeniørvidenskab
  • Industriel og anvendt statistik
  • Maskinlæring og signalbehandling
  • Operationsanalyse til beslutningstagning

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage et halvt års studieophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mathematical Modelling and Computation (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder matematisk modellering og computing som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Master of Science in Mathematical Modelling and Computation i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til uddannelsen:

  • Matematik og teknologi
  • Medicin og teknologi
  • Strategisk analyse og systemdesign
  • General Engineering med specialiseringen kunstig intelligens og data

En bacheloruddannelse i matematik fra andre danske universiteter samt en bacheloruddannelse i fysik fra Københavns Universitet kan også give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i mange typer af virksomheder. Det kan være i industrivirksomheder, virksomheder, der beskæftiger sig med informationsteknologi, medicinudvikling, dna-kortlægning og miljøforskning, eller i finansielle institutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information