Bachelor i Kunstig intelligens og data
Bacheloruddannelse

Kunstig intelligens og data

Kunstig intelligens bliver en del af vor fælles fremtid og vil ændre vores brug af teknologi. Uddannelsen kvalificerer dig til at tage del i denne udvikling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kunstig intelligens og data
Andre betegnelser:
Artificial Intelligence and Data
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at arbejde systematisk med data og software, og du kommer til at beherske de mange værktøjer, som danner baggrund for
moderne kunstig intelligens.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder som udvikler inden for medico- og medicinalindustri, produktion, bankverdenen, it- og transportsektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indblik i principperne bag moderne kunstig intelligens - eller AI (artificial intelligence). Du får viden om lærende algoritmer og om, hvordan computere lærer af data, tager beslutninger og kommunikerer med brugere. Ambitionen for kunstig intelligens er at give computere de evner, som er centrale i vores egen intelligens.

Studiet giver dig desuden indsigt i kognitiv psykologi og sociale mekanismer, hvilket danner baggrund for at designe og evaluere intelligente systemer, også i forhold til etik og privatliv.

Du undervises i obligatoriske fag som fx matematik, fysik, kemi og computational biologi og hjernevidenskab. Derudover kan du vælge mellem en række teknologiske fag som bl.a.:

 • Algoritmer og datastrukturer
 • Signaler og data
 • Kunstig intelligens og menneskelig kognition
 • Aktiv machine learning og agency
 • Social informatik

Endelig omfatter uddannelsen almene fag som fx videnskabsteori samt projekter.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde i grupper og omfatter både teori og konkrete cases. I forbindelse med case-baseret arbejde kommer du til at arbejde sammen med danske virksomheder, der anvender kunstig intelligens.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Artificial Intelligence and Data).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Kemi C eller biovidenskab A
 • Dansk A
 • Engelsk B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder kunstig intelligens og data som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8,8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kunstig intelligens og data kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i digitale medieteknologier samt matematisk modellering og computing. Afhængig af fag på bacheloruddannelsen vil du også have mulighed for at komme ind på andre kandidatuddannelser.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i mange forskellige typer af virksomheder i it-branchen. Også inden for medico- og medicinalindustri, produktion og finanssektoren vil du have mulighed for at finde arbejde.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design, telekommunikation og it-branchen.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.