Kunstig intelligens og data
Bacheloruddannelse

Kunstig intelligens og data

Kunstig intelligens bliver en del af vor fælles fremtid og vil ændre vores brug af teknologi. Uddannelsen kvalificerer dig til at tage del i denne udvikling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kunstig intelligens og data
Andre betegnelser:
Artificial Intelligence and Data
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at arbejde systematisk med data og software, og du kommer til at beherske de mange værktøjer, som danner baggrund for
moderne kunstig intelligens.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder som udvikler inden for medico- og medicinalindustri, produktion, bankverdenen, it- og transportsektoren.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig indblik i principperne bag moderne kunstig intelligens - eller AI (artificial intelligence). Du får viden om lærende algoritmer og om, hvordan computere lærer af data, tager beslutninger og kommunikerer med brugere. Ambitionen for kunstig intelligens er at give computere de evner, som er centrale i vores egen intelligens.

Studiet giver dig desuden indsigt i kognitiv psykologi og sociale mekanismer, hvilket danner baggrund for at designe og evaluere intelligente systemer, også i forhold til etik og privatliv.

Obligatoriske fag

Du undervises i obligatoriske fag som fx matematik, fysik, kemi og computational biologi og hjernevidenskab.

Valgfrie fag

Ud over de obligatoriske fag kan du vælge mellem en række teknologiske fag som bl.a.:

 • Algoritmer og datastrukturer
 • Signaler og data
 • Kunstig intelligens og menneskelig kognition
 • Aktiv machine learning og agency
 • Social informatik

Endelig omfatter uddannelsen almene fag som fx videnskabsteori samt projekter.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Artificial Intelligence and Data).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde i grupper og omfatter både teori og konkrete cases. I forbindelse med case-baseret arbejde kommer du til at arbejde sammen med danske virksomheder, der anvender kunstig intelligens.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Kemi C eller biovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)9.07.6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kunstig intelligens og data kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser: 

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i mange forskellige typer af virksomheder fx i:

 • It-branchen
 • Medico- og medicinalindustri
 • Produktion og finanssektoren 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Systemudvikling, programmering og design

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.