bacheloruddannelse i Informatik
Bacheloruddannelse

Informatik

På informatik arbejder du med design af it-systemer, der har mennesket og brugeren i centrum.

Fakta

Navn:
Informatik
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at designe, tilpasse og implementere it-systemer, der bedst muligt løser den konkrete opgave og de konkrete krav, der stilles.

Du bliver både i stand til at tale om det tekniske design med programmørerne og til at forstå, hvad brugeren af it-systemet egentlig har brug for. Du bliver som sådan bindeled mellem programmører og de mennesker, der skal bruge it-systemerne.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På studiet kommer du igennem alle faser af et it-projekt; lige fra projektetablering, analyse af it-sikkerhed, systemudvikling og design, it-evaluering og forandringsledelse til organisatorisk implementering.

Områder

På uddannelsen undervises du i bl.a.:

 • It i organisationer
 • Opbygning af it-systemer
 • It-projektledelse og brugerinddragelse
 • Modellering af softwaresystemet
 • datamodeller og databaser
 • Systemudvikling og styring af software-projekter
 • Design og evaluering af it

Kombinationsuddannelse

Informatik er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Informatik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse informatik og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for informatik. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i informatik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan fx søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i it-branchen både i det offentlige og på det private arbejdsmarked. Du vil komme til at arbejde med it-orienterede design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information