bacheloruddannelse i Informatik
Bacheloruddannelse

Informatik

På informatik arbejder du med design af it-systemer, der har mennesket og brugeren i centrum.

Fakta

Navn:
Informatik
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at designe, tilpasse og implementere it-systemer, der bedst muligt løser den konkrete opgave og de konkrete krav, der stilles.

Du bliver både i stand til at tale om det tekniske design med programmørerne og til at forstå, hvad brugeren af it-systemet egentlig har brug for. Du bliver som sådan bindeled mellem programmører og de mennesker, der skal bruge it-systemerne.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På studiet kommer du igennem alle faser af et it-projekt; lige fra projektetablering, analyse af it-sikkerhed, systemudvikling og design, it-evaluering og forandringsledelse til organisatorisk implementering.

Indhold

På uddannelsen undervises du i bl.a.:

 • It i organisationer
 • Opbygning af it-systemer
 • It-projektledelse og brugerinddragelse
 • Modellering af softwaresystemet
 • datamodeller og databaser
 • Systemudvikling og styring af software-projekter
 • Design og evaluering af it

Kombinationsuddannelse

Informatik er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Adgangskrav og optagelse på Roskilde Universitet

Informatik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Forskellige kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Informatik på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

Informatik og et andet fag

For at læse informatik og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Forskellige adgangskrav

Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Adgangskrav fælles for alle kombinationer

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er matematik B et adgangskrav for at kunne læse informatik. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder informatik i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i informatik og et andet bachelorfag.

Forskellige kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for informatik på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i informatik (dansksproget) og i Informatics (engelsksproget) i kombination med et andet kandidatfag.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i informatik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i informatik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i it-branchen både i det offentlige og på det private arbejdsmarked. Du vil komme til at arbejde med it-orienterede design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design og journalistik, skribent- og mediearbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information