bacheloruddannelse i Informatik
Bacheloruddannelse

Informatik

På informatik arbejder du med computere som redskab til at formidle viden, oplevelser og underholdning. Uddannelsen er et projektorienteret, tværfagligt studium.

Fakta

Navn:
Informatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du viden om dels den nyeste teknologi, dels de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til brugen af it. Du lærer også at udvikle brugervenlige og nyttige it-systemer.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Informatikuddannelsen er en tværfaglig uddannelse, hvor du både arbejder med computeren som teknologi og som redskab og kommunikationsmiddel. Tværfagligheden får du ved hjælp af en række datalogiske, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.

Du lærer at programmere og udvikle programmer professionelt, samtidig med at du analyserer anvendelsen af multimedier, internet og kommunikationsteknologi i fx arbejds- og underholdningssammenhænge eller lærings- og markedsføringssammenhænge.

På uddannelsen undervises du i bl.a.:

 • Projektledelse
 • Systemudvikling med fokus på forundersøgelse og kravspecifikationer
 • Videns- og informationsmodellering
 • Software og data, herunder analyse, design og implementering
 • Organisation og marked, herunder bl.a. økonomi, ledelse, markedsanalyse og marketing
 • Elektronik og systemer, herunder bl.a. design af analoge og digitale elektroniske kredsløb og systemer

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Adgangskrav og optagelse på Roskilde Universitet:

Informatik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Informatik på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse informatik og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er matematik B et adgangskrav for at kunne læse informatik. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder informatik i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i informatik og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for informatik på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i informatik (dansksproget) og i Informatics (engelsksproget) i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder fra 2019 ikke længere informatik.

Adgangskvotienter 2019

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i informatik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i informatik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i it-branchen både i det offentlige og på det private arbejdsmarked. Du vil komme til at arbejde med it-orienterede design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design og journalistik, skribent- og mediearbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information