civilingeniør i software
Bacheloruddannelse

Software

Du lærer at bruge matematik og avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx mobiltelefoner, spil og forretnings- eller netværksapplikationer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i software
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. programmeringssprog, netværksteknologi og databaseteknologi og får også undervisning i adaptiv teknologi og i teknologi, der understøtter interaktionen mellem menneske og maskine.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, medievirksomheder samt hos tele- og mobiloperatører.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Software er det eller de programmer, der styrer en computer. På uddannelsen lærer du at udvikle systemer til bl.a. computerspil, mobiltelefoner, biler, internettet eller høreapparater.

Du får overblik over hele arbejdsprocessen omkring udvikling af nyt software. Det betyder, at du ud over den tekniske side af softwareudvikling lærer om design, brugervenlighed og projektledelse.

Den videnskabelige baggrund for at udvikle nye softwareløsninger får du bl.a. gennem grundlæggende naturvidenskabelige fag som matematik og datalogi. Fagene giver dig en teoretisk basis, så du bl.a. gennem beregning kan analysere og forudse mulige fejl.

Indhold

Ud over de grundlæggende naturvidenskabelige fag som matematik, fysik og kemi undervises du i bl.a.:

 • Programmeringssystemer, hvor du lærer forskellige programmeringssprog og arbejder med programmering fra ide til et færdigt system
 • Algoritmer og datastrukturer, hvor du lærer at analysere og konstruere de logiske systemer, der ligger bag alt software og fx gør informationer tilgængelige og søgbare
 • Informationssøgning, hvor du analyserer forskellige former for informationssøgning og lærer at udvikle programmer til informationssøgning i fx databaser eller på internettet

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper, herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg og København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder software som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i software.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO
København SV (Sommerstart)6,15,7

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i software kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i software.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have fremtidige jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, i medievirksomheder samt hos tele- og mobiloperatører.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design og ingeniørarbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information