Bacheloruddannelse

Software

Du lærer at lave software, som er gennemarbejdet, testet og klar til at blive brugt i virkeligheden.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i software
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at udtænke og udføre nye opfindelser, som vi får brug for, både i vores almindelige dagligdag og i mere overordnet skala. Det kan være software til fly, selvkørende biler eller systemer som e-boks. 

Programmering er en grundlæggende del af uddannelsen, og databasesystemer, indlejrede systemer, interaktionsteknologier og netværk bliver en del af din dagligdag.

Med en bacheloruddannelse i software kan du læse videre på kandidatuddannelsen i software og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Software er det eller de programmer, der styrer en computer. På uddannelsen lærer du at udvikle systemer til fx computerspil, mobiltelefoner, biler, Internettet og høreapparater.

Du får overblik over hele arbejdsprocessen omkring udvikling af nyt software. Det betyder, at du både lærer om den tekniske side af softwareudvikling og om design, brugervenlighed og projektledelse.

Den videnskabelige baggrund for at udvikle nye softwareløsninger får du bl.a. gennem grundlæggende naturvidenskabelige fag som matematik og datalogi. Fagene giver dig en teoretisk basis, så du bl.a. gennem beregning kan analysere og forudse mulige fejl.

Fag

Ud over grundlæggende matematiske fag som fx lineær algebra og sandsynlighedsteori, undervises du i bl.a.:

 • Programmeringssystemer, hvor du lærer forskellige programmeringssprog og arbejder med programmering fra ide til et færdigt system
 • Algoritmer og datastrukturer, hvor du lærer at analysere og konstruere de logiske systemer, der ligger bag alt software og fx gør informationer tilgængelige og søgbare
 • Working software, dvs. software, som er gennemarbejdet og testet og klar til at blive brugt i virkeligheden

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper, herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i software foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
København SV (Sommerstart)5.3AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i software kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område og blive civilingeniør.

Du kan bl.a. søge ind på kandidatuddannelserne:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have fremtidige jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, i medievirksomheder samt inden for fx mobilkommunikation, sundhedsteknologi, rumfart, medieindustrien eller spilindustrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information