civilingeniør i software
Bacheloruddannelse

Software

Uddannelsen inden for software lærer dig at bruge matematik og avanceret datalogi til at udvikle it-løsninger til fx mobiltelefoner, spil og forretnings- eller netværksapplikationer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i software
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. programmeringssprog, netværksteknologi og databaseteknologi og får også undervisning i adaptiv teknologi og i teknologi, der understøtter interaktionen mellem menneske og maskine.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, medievirksomheder samt hos tele- og mobiloperatører.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Software er det eller de programmer, der styrer en computer. På uddannelsen lærer du at udvikle systemer til bl.a. computerspil, mobiltelefoner, biler, internettet eller høreapparater.

Du får overblik over hele arbejdsprocessen omkring udvikling af nyt software. Det betyder, at du ud over den tekniske side af softwareudvikling lærer om design, brugervenlighed og projektledelse.

Den videnskabelige baggrund for at udvikle nye softwareløsninger får du bl.a. gennem grundlæggende naturvidenskabelige fag som matematik og datalogi. Fagene giver dig en teoretisk basis, så du bl.a. gennem beregning kan analysere og forudse mulige fejl.

Ud over de grundlæggende naturvidenskabelige fag som matematik, fysik og kemi undervises du i bl.a.:

 • Programmeringssystemer, hvor du lærer forskellige programmeringssprog og arbejder med programmering fra ide til et færdigt system
 • Algoritmer og datastrukturer, hvor du lærer at analysere og konstruere de logiske systemer, der ligger bag alt software og fx gør informationer tilgængelige og søgbare
 • Informationssøgning, hvor du analyserer forskellige former for informationssøgning og lærer at udvikle programmer til informationssøgning i fx databaser eller på internettet

Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper, herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg og København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder software som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i software.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO
København SV (Sommerstart)6,05,6

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i software kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i software.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have fremtidige jobmuligheder i virksomheder, der udvikler og producerer software og it-løsninger, i medievirksomheder samt hos tele- og mobiloperatører.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design og ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information