Erhvervsakademiuddannelse

It-teknolog

På uddannelsen arbejder du med computere, servere og netværk, Internet of Things (IoT) og programmering.

Fakta

Navn:
It-teknolog AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for netværksteknik og elektronik, elektronikteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen dækker ny teknologi inden for netværk og servere, Internet of Things (IoT), it-sikkerhed og programmering.

Du lærer at støtte virksomheders teknologibehov fra installation til vedligeholdelse. 

Som færdiguddannet kan du arbejde som fx it-sikkerhedskonsulent, supportkonsulent, systemadministrator eller softwareudvikler.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du beskæftiger dig med ny teknologi inden for fx netværk, servere, indlejrede løsninger og Internet of Things (IoT).

Fagområder

 • Indlejrede systemer: Vi omgiver os med produkter, der er i forbindelse med internettet. I fagområdet er der fokus på udvikling og programmering af indlejrede systemer. Du arbejder med komponenter, programmering samt måleteknik og test
 • Netværk: Internettet har mange muligheder, hvis netværket virker. Her lærer du bl.a. om netværksteknologier, virtualisering og protokoller
 • Programmering: Uden software er en computer bare en kasse med elektronik og printplader, som ikke kan tale sammen. Til det skal der programmeres software. Du arbejder med software på flere platforme og forskellige programmeringssprog 
 • Projektstyring og forretningsforståelse: Alle virksomheder skal have styr på struktur og processer. Der vil altid være tværgående arbejde med andre afdelinger, kunder og samarbejdspartnere. Du lærer om forretningsforståelse, projektstyring og økonomi

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen it-teknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in IT Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde, både individuelt og i grupper med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger. 

Praktik

På uddannelsens 4. semester skal du i et 10 ugers praktikforløb i en virksomhed. 

Eksamen

Der vil som minimum være en eksamen efter 2., 3. og 4. semester. Disse er typisk baseret på et semesterprojekt, som kan udarbejdes i grupper eller individuelt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Køge, Odense, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)4.7AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)4.32.7
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Viborg (Sommerstart)2.4AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Køge (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde med it-relaterede opgaver i både offentlige organisationer og private virksomheder. Du kan varetage forskellige typer af opgaver reletaret til it, fx udarbejdelse og installering af nye løsninger eller rådgivning om og vedligehold af eksisterende løsninger.

Du vil typisk få job som fx it-sikkerhedskonsulent, supportkonsulent, systemkonsulent, it-koordinator eller system- eller netværksadministrator.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en af disse overbygningsuddannelser:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information