uddannelsen til it- og elektronikteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

IT-teknolog

På uddannelsen arbejder du med computere, server- og netværksteknologi samt elektronik. Du lærer at opbygge systemer og at styre kvaliteten i udviklingsopgaver.

Fakta

Navn:
It-teknolog AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for netværksteknik og elektronik
Andre betegnelser:
elektronikteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i den nyeste teknologi indenfor Internet of Things, embeddede løsninger og netværk. Du lærer, hvordan man omsætter behov i en virksomhed til konkrete løsninger inden for Internet of Things (IoT) og netværk. Du lærer også at programmere, installere og vedligeholde både IoT-løsninger og netværksinfrastruktur, og du kan i samarbejde med andre rådgive og gennemføre projekter i virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På erhvervsakademiuddannelsen til it-teknolog beskæftiger du dig med ny teknologi inden for computere, elektronik og telekommunikation.

Uddannelsen består af 90 ECTS inden for uddannelsens faglige områder. Heraf er 60 ECTS fælles for alle på uddannelsen, mens 30 ECTS kan være tilrettelagt forskelligt på uddannelsesstederne. Derudover er der praktik og et afsluttende eksamensprojekt på hver 15 ECTS.

Uddannelsens fagområder:

 • Hardware: Der er fokus på opbygning af sikker og bæredygtig arkitektur. Emnerne på fagområdet er elektronik-, komponent- og serverteknologier samt brug af interfacing og integrering af komponenter, både elektronik og netværk.
 • Netværk: Emnerne er blandt andet netværksteknologier, kommunikation, protokoller og services. Der vil også være emner som netværksbaserede/cloud-løsninger og sikkerhed, herunder arkitektur og anvendelse.
 • Software: Der er fokus på udvælgelse og brug af både embeddede systemer og tilhørende teknikker og services samt brug af kundetilpasninger. Emnerne er Internet of Things-teknikker, services og embeddede systemer og programmering på forskellige niveauer - fra maskinnær programmering til højniveauprogrammering. 
 • Projektstyring og forretningsforståelse: Du arbejder med projektstyring og innovative problemløsninger. Du lærer også om forretningsforståelse, herunder økonomi, kvalitets- og ressourcestyring.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde – både individuelt og i grupper – med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København, Odense, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Den udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt inden for dit valgte specialeområde.

Uddannelsen giver adgang til titlen IT-teknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in IT Technology.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse. Se de relevante uddannelser i Retningsviseren
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)5,2AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)6,53,2
Viby J (Sommerstart, engelsk)10,5 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)5,04,0
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)5,2AO
Odense C (Sommerstart, engelsk)5,5 
Erhvervsakademi Dania  
Viborg (Sommerstart)4,2AO
Viborg (Sommerstart, engelsk)4,6AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som it-teknolog kan du finde job som IoT-udvikler, it-konsulent, server-og netværkskonsulent og elektronik-programmør. Du vil kunne indgå i mange forskellige typer af virksomheder som konsulent og rådgiver, og som udvikler og programmør i de virksomheder som konstruerer Internet of Things løsninger, eller som anvender avanceret elektronisk udstyr. Arbejdet kan bestå i at udarbejde og installere nye løsninger eller rådgive og vedligeholde eksisterende løsninger.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med overbygningsuddannelserne Produktudvikling og teknisk integration, It-sikkerhed og Innovation og Entrepreneurship.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information