Erhvervsakademiuddannelse

IT-teknolog

På uddannelsen arbejder du med computere, server- og netværksteknologi samt elektronik.

Fakta

Navn:
It-teknolog AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for netværksteknik og elektronik
Andre betegnelser:
elektronikteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i den nyeste teknologi inden for netværk, indlejrede løsninger, Internet of Things (IoT) og programmering.

Du lærer, hvordan man omsætter behov i en virksomhed til konkrete målrettede løsninger fra installering til vedligeholdelse.

Som uddannet kan du få job som fx it-sikkerhedskonsulent, supportkonsulent, systemkonsulent, netværksadministrator.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen beskæftiger du dig med ny teknologi inden for netværk, servere, elektronik, indlejrede løsninger, Internet of Things (IoT), programmering og it-sikkerhed. 

Du lærer desuden at samarbejde og kommunikere med andre rådgivere og gennemføre projekter i virksomheder. 

Uddannelsens fagområder:

 • Indlejrede systemer: Der er fokus på udvikling og programmering af indlejrede elektroniske systemer. Du lærer om emner som elektronik, komponenter, printudlæg og programmering samt måleteknik og test. 
 • Netværk: Du lærer bl.a. om netværksteknologier, virtualisering, kommunikation, protokoller og services.  
 • Software-udvikling: Du arbejder med software på forskellige platforme og med flere forskellige programmeringssprog, fra maskinær programmering til højniveauprogrammering. 
 • Projektstyring og forretningsforståelse: Du lærer om projektstyring af mindre projekter og forretningsforståelse, herunder projektøkonomi og ressourcestyring.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen IT-teknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in IT Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde, både individuelt og i grupper, med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt inden for dit valgte specialeområde.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Matematik C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)4,3AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)4,22,6
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Viborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som uddannet IT-teknolog kan du arbejde med forskellige it-relaterede opgaver i både offentlige organisationer og private virksomheder. Du vil kunne varetage mange forskellige typer af opgaver reletaret til it, fx udarbejdelse og installering af nye løsninger eller rådgivning om og vedligehold af eksisterende løsninger.

Du vil typisk få job som fx it-sikkerhedskonsulent, supportkonsulent, systemkonsulent, it-koordinator, system- eller netværksadministrator, systemtekniker, Cloud Engineer eller Cyber Security Engineer. 

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en af disse overbygningsuddannelser:

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information