uddannelsen til it- og elektronikteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

IT-teknolog

På uddannelsen arbejder du med computere, server- og netværksteknologi, samt elektronik. Du lærer at opbygge systemer og at styre kvaliteten i udviklingsopgaver.

Fakta

Navn:
It-teknolog AK
Andre betegnelser:
elektronikteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i den nyeste elektronik- og computerteknologi og lærer om, hvordan man benytter og udvikler den. Du lærer også, hvordan man leder et it-projekt i en virksomhed og sælger og køber it-teknologi.

Som it-teknolog kan du fx arbejde med installation af it-netværk, fejlsøgning og optimering eller rådgive om kommunikations- og informationsteknologisk udstyr.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På erhvervsakademiuddannelsen til it-teknolog beskæftiger du dig med ny teknologi inden for computere, elektronik og telekommunikation.

Uddannelsen består af  90 ECTS inden for uddannelsens faglige områder. Heraf er 60 ECTS fælles for alle på uddannelsen, mens 30 ECTS kan være tilrettelagt forskelligt på uddannelsesstederne. Derudover er der praktik på 15 ECTS og et afsluttende eksamensprojekt, også på 15 ECTS.

Uddannelsens fagområder er:

Hardware: Der er fokus på opbygning af sikker og bæredygtig arkitektur. Emnerne på fagområdet er elektronik- komponent- og serverteknologier, samt brug af interfacing og integrering af komponenter, både elektronik og netværk.

Netværk: Emnerne er blandt andet netværksteknologier, kommunikation, protokoller og services. Der vil også være emner som netværksbaserede/cloud løsninger og sikkerhed, herunder arkitektur og anvendelse.

Software: Der er fokus på udvælgelse og brug af både embeddede systemer og tilhørende teknikker og services samt brug af kundetilpasninger. Emnerne er Internet of Things-teknikker, services og embeddede systemer, programmering på forskellige niveauer - fra maskinnær programmering til højniveauprogrammering. 

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde – både individuelt og i grupper – med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger.

Uddannelsen giver adgang til titlen IT-teknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in IT Technology.

Uddannelsen foregår i København, Odense, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Den udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt eksamensprojekt inden for dit valgte specialeområde.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C
 • Elektriker med specialer, automatik- og procesuddannelsen med specialer, elektronik- og svagstrømsuddannelsen eller data- og kommunikationsuddannelsen med specialer
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder august/september.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart, engelsk)7,0AO
Viby J (Sommerstart)7,0AO
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart, engelsk)AO 
Odense C (Sommerstart)4,83,3
Erhvervsakademi Dania  
Viborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Viborg (Sommerstart)IO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)3,3AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)4,73,8

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som It-teknolog kan du finde job som fx it-planlægger, netansvarlig, it-konsulent, netværkskonsulent og systemadministrator i blandt andet installatør- eller elektronikvirksomheder, andre virksomheder, der anvender avanceret elektronisk udstyr og i rådgivningsvirksomheder. Arbejdet kan bestå i at installere it-netværk eller fremstille kommunikations- og informationsteknologisk udstyr. Du vil også skulle rådgive og hjælpe kunder.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med overbygningsuddannelserne Produktudvikling og teknisk integration, It-sikkerhed og Innovation og Entrepreneurship.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Kategorien Andre omfatter 65 brancher med færre end 10 nyuddannede, herunder en række med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...