Foto af Elektronikteknolog
Job

Elektronikteknolog

Elektronikteknologer arbejder med at analysere og konstruere elektroniske systemer.

Fakta

Arbejdssteder:
Elektronikvirksomheder, Hospitaler, Højere læreanstalter
Stillingsbetegnelser:
Elektronikteknolog, IT-teknolog, Elektroniktekniker, It- og elektronikteknolog, Teknisk supporter, Servicetekniker, Medicotekniker

Elektroniske systemer findes i de fleste apparater og maskiner, fx mobiltelefoner og radioer.

De kan også arbejde som tekniske supportere, prjektledere eller som medikoteknikere ved fremstilling af teknisk medicinsk udstyr.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af måleapparat
Elektronik - et af teknologiens fintmærkende måleapparater.

Som it- og elektronikteknolog, i dag også kaldet IT-teknolog, arbejder du med elektroniske systemer inden for elektronik og kommunikationsteknik.

Elektroniske systemer findes i de fleste apparater og maskiner, fx computere, radioer, mobiltelefoner og produktionsanlæg i industrien. De findes desuden i kommunikationssystemer som telenet, intranet, industrielle net og andre netværk.

Det er elektronikteknologernes arbejde at analysere og konstruere systemer og derefter sætte dem i drift. De kan også arbejde med fejlfinding og support, eller de kan være beskæftiget med indkøb, salg, service og ledelse i elektronikbranchen.

Som elektronikteknolog i den elektroniske industri arbejder du med analyse og konstruktion af nye elektroniske apparater og systemer. Her arbejder du sammen med ingeniører i laboratorier og udviklingsafdelinger.

Arbejdet er ofte organiseret i projekter, og især på mindre virksomheder kan elektronikteknologen være projektleder. Projektlederen følger produktet fra bestilling til leverance.

Du kan også arbejde med selve produktionen. Du tester dele, materialer og udstyr samt de færdigfremstillede produkter eller planlægger produktions- eller testforløb.

Inden for kommunikationsteknik arbejder elektronikteknologer bl.a. med at installere, konfigurere, diagnosticere og servicere på netværkssystemer og hardware.

Ektronikteknologerne kan desuden have forskellige administrative opgaver, fx planlægning af virksomhedens produktionsprogrammer og teknisk salgsarbejde.

En del elektronikteknologer arbejder som medikoteknikere på fabrikker, der fremstiller hospitalsudstyr. De kan også arbejde på hospitaler, hvor de vedligeholder og reparerer måleapparater og andet elektronisk udstyr.

På universiteter, højere læreanstalter og ved hospitaler kan elektronikteknologer være medarbejdere ved forskningsprojekter. Det kan fx dreje sig om fysiske og kemiske forsøg, hvor der anvendes avancerede elektroniske måleinstrumenter.

Nogle elektronikteknologer arbejder på hospitaler som medicoteknikere.

Arbejdsplads

De fleste elektronikteknologer arbejder i It-konsulentfirmaer, mens en anden gruppe arbejder med engrossalg af it-udstyr. En tredje gruppe er ansat i virksomheder inden for Telekommunikation.

En anden branche er den elektroniske industri, især virksomheder, der producerer højt specialiserede elektroniske instrumenter.

Men de kan også arbejde i andre industrier, der anvender avanceret elektronisk udstyr, fx levnedsmiddelindustrien eller medicinalindustrien. Elektronikteknologer arbejder desuden på universiteter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Elektronikteknolog, Elektroniktekniker31.114 kr.32.369 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er for øjeblikket rift om uddannede medarbejdere inden for it-teknologi.

Mere uddannelse

Industriens uddannelser tilrettelægger efteruddannelseskurser for bl.a. it- og elektronikteknologer. Man har mulighed for at få kursusgodtgørelse, befordringstilskud osv.

Få mere at vide

Branchefællesskab for IT, tele, elektronik og kommunikationsvirksomheder (ITEK)
www.di.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

Professionel Elektronik
www.professionel-elektronik.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.