uddannelsen til diplom-elektroingeniør
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - elektroteknologi

På uddannelsen lærer du at designe og opbygge elektronisk udstyr og elektriske produkter.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - elektroteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Produkterne, som du beskæftiger dig med, kan være alt fra mobiltelefoner, vindmøller, medicinsk udstyr eller robotter.

Du får også kendskab til teorier og metoder, som gør dig i stand til at udvikle elektroniske systemer ved hjælp af beregning og simulering samt computerbaserede udviklingsprogrammer.

Efter uddannelsen kan du bl.a. arbejde inden for udvikling, konstruktion, projektering, vedligeholdelse, rådgivning og projektledelse i elektronik- og it-virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at løse elektronik-, automations-, informations- og kommunikationstekniske arbejdsopgaver. Der er fokus på både de tekniske løsninger og på de menneskelige behov i den forbindelse.

Fag

Ud over fagene matematik og elektrofysik får du undervisning i fag som fx:

 • Programmering
 • Analog og digital elektronik
 • Indlejrede systemer og regulering
 • Kredsløbsteknik
 • Digital signalbehandling
 • Systemkonstruktion
 • Innovation

Du har på uddannelsen mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Electrical Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og Ballerup.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Ballerup (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. elektronikudvikling, automation, robotter, trådløse systemer, tele- og datakommunikation, sikkerhedssystemer og apparatteknologi.

Du kan komme til at arbejde med områder som udvikling, konstruktion, projektering, vedligeholdelse, rådgivning og projektledelse i elektronik- og it-virksomheder.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information