civilingeniør i elektroteknologi
Bacheloruddannelse

Elektroteknologi

Du lærer om sammenhængen mellem software og hardware inden for bl.a. computerteknologi, medicinsk elektronik, vindkraft, robotter og satellitkommunikation.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i elektroteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen sætter fokus på elektriske og elektroniske systemer. Du får undervisning i fx digital og analog elektronik, elektromagnetisme, programmering og mikroprocessorer. Matematik og fysik er også vigtige fag på studiet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som specialist i bl.a. produktionsvirksomheder og rådgivende ingeniørfirmaer og i forsknings- og vidensinstitutioner, der arbejder med og udvikler ny teknologi på tværs af brancher.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på de bærende teknologiområder i fremtidens digitaliserede samfund. Du får grundlæggende viden om elektroområdet og indgående kendskab til teknologien inden for elektriske, elektroniske og elektromagnetiske systemer.

Du lærer at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske systemer som fx højttalersystemer, avancerede strømforsyninger, robotter, medicinsk udstyr, opbygning af satellitter, mobilantenner eller integrerede kredsløb til fx høreapparater eller stjernekameraer, elforsyning og automation.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i elektroteknologi.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og laboratorie- og projektarbejde. Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav er

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

I kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og Aarhus.

Læs om

DTU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen: 

Elektroteknologi

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)3.4AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.2AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i elektroteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i forskellige produktionsvirksomheder og i deres udviklingsafdelinger. Det kan fx være inden for elkraft, audiologi, medikoelektronik, mobilkommunikation, radarteknologi eller satellitkommunikation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information