civilingeniør i bæredygtig energi
Kandidatuddannelse

Bæredygtig energi

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om energiteknologier og energisystemer, der tager hensyn til miljøet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtig energi
Andre betegnelser:
Sustainable Energy
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan specialisere dig inden for flere områder, fx elektriske energisystemer, energibesparelser, biobrændsler, vindenergi m.m. Du undervises i at analysere energiteknologier i en systemsammenhæng og lærer at vurdere bæredygtigheden af de forskellige energiformer og deres omsætning.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i virksomheder, der udvikler bæredygtige energiteknologier, energiselskaber eller offentlige energimyndigheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i bæredygtig energi handler om energiteknologi og energisystemer med fokus på bæredygtighed. Du kommer til at arbejde med de enkelte energiteknologiers betydning for helhedssystemet, hvor de vil blive vurderet med hensyn til miljøpåvirkning, energimarkedsforhold og teknisk tilpasning.

Fag

Du vil bl.a. få undervisning i fagene:

 • Energiøkonomi
 • Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer
 • Energi og bæredygtighed
 • Energisystemanalyse

Du kommer ligeledes til at gå i dybden med en specifik teknologi, hvor du opnår særlig viden om dennes særlige egenskaber og miljøeffekter.

Specialisering

På uddannelsen skal du specialisere dig inden for en af følgende studielinjer:

 • Bioenergi (Bio Energy)
 • Elektriske energisystemer (Electric Energy Systems)
 • Energibesparelser (Energy Savings)
 • Energikonvertering og -lagring (Energy conversion and storage)
 • Energisystemanalyse (Energy system analysis)
 • Solenergi (Solar energy)
 • Termisk energi (Thermal Energy)
 • Vindenergi (Wind Energy)

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Sustainable Energy (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder bæredygtig energi som en 2-årig kandidatuddannelse

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

Adgangskravene til kandidatuddannelsen i bæredygtig energi afhænger af, hvilken studielinje du ønsker at følge. Du kan læse adgangskravene til de enkelte studielinjer på DTU’s hjemmeside.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både det offentlige og det private erhvervsliv. Det kan være virksomheder, der udvikler bæredygtige energiteknologier, energiselskaber eller offentlige energimyndigheder.

Du vil bl.a. kunne arbejde med udvikling og implementering af bæredygtige energiteknologier i eksisterende eller nye energisystemer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information