civilingeniør i bæredygtig energi
Kandidatuddannelse

Bæredygtig energi

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om energiteknologier og energisystemer, der tager hensyn til miljøet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtig energi
Andre betegnelser:
Sustainable Energy
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan specialisere dig inden for flere områder, fx elektriske energisystemer, energibesparelser, biobrændsler og vindenergi. Du undervises i at analysere energiteknologier i en systemsammenhæng og lærer at vurdere bæredygtigheden af de forskellige energiformer og deres omsætning.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i virksomheder, der udvikler bæredygtige energiteknologier, energiselskaber eller offentlige energimyndigheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i bæredygtig energi handler om energiteknologi og energisystemer med fokus på bæredygtighed. Du kommer til at arbejde med de enkelte energiteknologiers betydning for helhedssystemet, hvor de vil blive vurderet med hensyn til miljøpåvirkning, energimarkedsforhold og teknisk tilpasning.

Fag

Du vil bl.a. få undervisning i fagene:

 • Energiøkonomi
 • Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer
 • Energi og bæredygtighed
 • Energisystemanalyse

Specialisering

På uddannelsen skal du specialisere dig inden for en af følgende studielinjer:

 • Bioenergi (Bio Energy)
 • Elektriske energisystemer (Electric Energy Systems)
 • Energibesparelser (Energy Savings)
 • Energikonvertering og -lagring (Energy conversion and storage)
 • Energisystemanalyse (Energy system analysis)
 • Solenergi (Solar energy)
 • Termisk energi (Thermal Energy)
 • Vindenergi (Wind Energy)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Sustainable Energy).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

DTU udbyder desuden Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering i samarbejde med udenlandske universiteter.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både det offentlige og det private erhvervsliv. Det kan være virksomheder, der udvikler bæredygtige energiteknologier, energiselskaber eller offentlige energimyndigheder.

Du vil bl.a. kunne arbejde med udvikling og implementering af bæredygtige energiteknologier i eksisterende eller nye energisystemer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information