civilingeniør i bæredygtig energi
Kandidatuddannelse

Bæredygtig energi

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du om energiteknologier og energisystemer, der tager hensyn til miljøet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtig energi
Andre betegnelser:
Sustainable Energy
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan specialisere dig inden for flere områder, fx elektriske energisystemer, energibesparelser, biobrændsler, vindenergi m.m. Du undervises i at analysere energiteknologier i en systemsammenhæng og lærer at vurdere bæredygtigheden af de forskellige energiformer og deres omsætning.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i virksomheder, der udvikler bæredygtige energiteknologier, energiselskaber eller offentlige energimyndigheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i bæredygtig energi handler om energiteknologi og energisystemer med fokus på bæredygtighed. Du lærer at analysere energiteknologier i en systemsammenhæng.

Du vil bl.a. få undervisning i fagene:

  • Energiøkonomi, -markeder og -politikker
  • Modellering og analyse af bæredygtige energisystemer
  • Energi og bæredygtighed

Du kommer ligeledes til at arbejde med de enkelte energiteknologiers betydning på helhedssystemet, hvor de vil blive vurderet med hensyn til miljøpåvirkning, energimarkedsforhold og teknisk indpasning.

På uddannelsen skal du specialisere dig inden for en af følgende studielinjer:

  • Biobrændsler (Biofuels)
  • Elektriske energisystemer (Electric Energy Systems)
  • Energibesparelser (Energy Savings)
  • Brint og brændselsceller (Hydrogen and Fuel Cells)
  • Termisk energi (Thermal Energy)
  • Vindenergi (Wind Energy)

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Sustainable Energy.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder bæredygtig energi som en 2-årig kandidatuddannelse

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder desuden Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering i samarbejde med udenlandske universiteter.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav

Adgangskravene til kandidatuddannelsen i bæredygtig energi afhænger af, hvilken studielinje du ønsker at følge. Du kan læse adgangskravene til de enkelte studielinjer på DTU’s hjemmeside.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både det offentlige og det private erhvervsliv. Det kan være virksomheder, der udvikler bæredygtige energiteknologier, energiselskaber eller offentlige energimyndigheder.

Du vil bl.a. kunne arbejde med udvikling og implementering af bæredygtige energiteknologier i eksisterende eller nye energisystemer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De meget få nyuddannede (under 30) har fået beskæftigelse i 12 brancher, herunder Videregående uddannelsesinstitutioner, Arkitekter og rådgivende ingeniører, Virksomhedskonsulenter og Elforsyning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information