civilingeniør i elektroteknologi
Kandidatuddannelse

Elektroteknologi

Elektroteknologi er en engelsksproget kandidatuddannelse, der handler om at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske systemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i elektroteknologi
Andre betegnelser:
Electrical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med områder som akustik og lyd, satelitter, styring og robotter og får bl.a. undervisning i digital og analog elektronik, elektromagnetisme, programmering og mikroprocessorer.

Som færdiguddannet elektroingeniør vil du have jobmuligheder inden for udvikling og rådgivning typisk i produktionsvirksomheder. Det kan bl.a. være i virksomheder eller inden for satelitkommunikation, telekommunikation og robotteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen beskæftiger sig med samspillet mellem software og hardware anvendt på elektriske kredsløb.

Indhold

Du kommer bl.a. til at arbejde med elektroniske systemer og komponenter og får indsigt i såvel avancerede teorier og metoder som i praktiske systemer og deres anvendelse i fx satellitter, robotter og vindmøller.

Uddannelsen indeholder også fag som fx eksperimentel teknologi, dataindsamling, mikrokontroller og materialefysik.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.tech. eller cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Electrical Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder elektroteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at specialisere dig inden for:

 • Akustik
 • Automation og Robotteknologi
 • Elektriske energisystemer
 • Rumteknologi
 • Trådløs kommunikation

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i elektroteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Master of Science in Electrical Engineering i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til:

 • Elektroteknologi
 • Bæredygtigt energidesign

Følgende diplomingeniøruddannelser fra DTU giver direkte til kandidatuddannelsen:

 • Elektroteknologi
 • IT-elektronik
 • Elektrisk energiteknologi

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder elektroteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

 • Photonics
 • Wearable Devices
 • Wireless Communication
 • Signal Processing
 • Integrated Circuits

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. En bacheloruddannelse i elektroteknologi og en diplomingeniøruddannelse i elektronik kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.  Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen som elektroingeniør giver dig jobmuligheder i mange forskellige produktionsvirksomheder og i deres udviklingsafdelinger. Det kan fx være inden for elkraft, audiologi, medikoelektronik, telekommunikation, radarteknologi, satellitkommunikation, robotteknologi og automation.

Du vil også kunne finde arbejde som konsulent ved fx forskningsinstitutioner og patentbureauer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information