civilingeniør i elektroteknologi
Kandidatuddannelse

Elektroteknologi

Elektroteknologi er en engelsksproget kandidatuddannelse, der handler om at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske systemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i elektroteknologi
Andre betegnelser:
Electrical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med områder som akustik og lyd, satelitter, styring og robotter og får bl.a. undervisning i digital og analog elektronik, elektromagnetisme, programmering og mikroprocessorer.

Som færdiguddannet elektroingeniør vil du have jobmuligheder inden for udvikling og rådgivning typisk i produktionsvirksomheder. Det kan bl.a. være i virksomheder eller inden for satelitkommunikation, telekommunikation og robotteknologi.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen beskæftiger sig med samspillet mellem software og hardware anvendt på elektriske kredsløb.

Emner

Du kommer bl.a. til at arbejde med elektroniske systemer og komponenter og får indsigt i såvel avancerede teorier og metoder som i praktiske systemer og deres anvendelse i fx satellitter, robotter og vindmøller.

Uddannelsen indeholder også fag som fx eksperimentel teknologi, dataindsamling, mikrokontroller og materialefysik.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.tech. eller cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Electrical Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: Danmarks Tekniske Universitet.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København og Aarhus.

Læs om

DTU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Elektroteknologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen som elektroingeniør giver dig jobmuligheder i mange forskellige produktionsvirksomheder og i deres udviklingsafdelinger. Det kan fx være inden for elkraft, audiologi, medikoelektronik, telekommunikation, radarteknologi, satellitkommunikation, robotteknologi og automation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information