civilingeniør i mekatronik
Kandidatuddannelse

Mechatronics

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du om mekanik, elektronik og software, der indgår i produkter som fx robotter, mobiltelefoner og moderne biler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Mechatronics
Andre betegnelser:
Mekatronik, Mechatronics Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i Mechatronics arbejder du med udviklingen af fremtidens brugervenlige produkter, der kombinerer teknologierne. Du har mulighed for at specialisere dig inden for et valgt område.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du typisk finde beskæftigelse i industrielle virksomheder eller inden for forskningssektoren.

Du har også mulighed for at blive ansat i internationale industrivirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen bygger du oven på den viden, du har med fra bacheloruddannelsen, og undervises i avanceret mekatronik og videnskabelige metoder.

Fagområder

Du kan specialisere dig inden for et af to fagområder:

  • Indlejrede systemer
  • Cyber Physical Systems

Indlejrede systemer omhandler både digital elektronik (hardware) og software.

Du får mulighed for at formalisere softwarestrukturer, så de opfylder specifikke krav, såsom timing og sikkerhed, samtidig med at de kan interface til både dedikeret og specialdesignet digital hardware.

Cyber ​​Physical Systems styrker dine færdigheder i matematisk modellering og regulering.

Det gør dig i stand til at oprette modeller af komplekse systemer og bruge dem til implementering af avancerede styringssystemer.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Mechatronics).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Mechatronics som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i Mechatronics.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav fra SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i Mechatronics (SDU)
  • En bacheloruddannelse i robotteknologi (SDU og AAU)
  • En bacheloruddannelse i elektroteknologi (DTU)
  • En diplomingeniøruddannelse i elektroteknik, stærkstrømsteknik, maskinteknik eller mekatronik

Du skal desuden have Engelsk B med et karaktergennemsnit på 3,0.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og design af produkter, hvori der både indgår mekanik og elektronik. Det kan være som udviklingsingeniør eller projektleder i elektroniske, mekaniske eller mekatroniske industrivirksomheder.

Mekatronikingeniører ansættes i mange tilfælde de samme steder som maskin- elektronik- og softwareingeniører.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information