civilingeniør i mekatronik
Kandidatuddannelse

Mechatronics

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du om mekanik, elektronik og software, der indgår i produkter som fx robotter, mobiltelefoner og moderne biler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Mechatronics
Andre betegnelser:
Mekatronik, Mechatronics Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i Mechatronics arbejder du med udviklingen af fremtidens brugervenlige produkter, der kombinerer teknologierne. 

Som færdiguddannet civilingeniør vil du typisk finde beskæftigelse i industrielle virksomheder eller inden for forskningssektoren.

Du har også mulighed for at blive ansat i internationale industrivirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen bygger du oven på den viden, du har med fra bacheloruddannelsen, og undervises i avanceret mekatronik og videnskabelige metoder.

Fagområder

Du kan specialisere dig inden for et af to fagområder:

  • Indlejrede systemer
  • Cyber Physical Systems

Indlejrede systemer

Fagområdet omhandler både digital elektronik (hardware) og software.

Du får mulighed for at formalisere softwarestrukturer, så de opfylder specifikke krav, såsom timing og sikkerhed, samtidig med at de kan interface til både dedikeret og specialdesignet digital hardware.

Cyber ​​Physical Systems

Fagområdet styrker dine færdigheder i matematisk modellering og regulering.

Det gør dig i stand til at oprette modeller af komplekse systemer og bruge dem til implementering af avancerede styringssystemer.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Mechatronics).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og design af produkter, hvori der både indgår mekanik og elektronik.

Det kan være som udviklingsingeniør eller projektleder i elektroniske, mekaniske eller mekatroniske industrivirksomheder.

Mekatronikingeniører ansættes i mange tilfælde de samme steder som maskin- elektronik- og softwareingeniører.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information