civilingeniør i elektroteknologi
Kandidatuddannelse

Electrical Engineering

Electrical Engineering er en kandidatuddannelse, der handler om at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske systemer.

Fakta

Navn:
Electrical Engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i elektroteknologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med områder som akustik og lyd, satellitter, styring og robotter og får bl.a. undervisning i digital og analog elektronik, elektromagnetisme, programmering og mikroprocessorer.

Som færdiguddannet elektroingeniør vil du have jobmuligheder inden for udvikling og rådgivning typisk i produktionsvirksomheder. Det kan bl.a. være i virksomheder eller inden for satellitkommunikation, telekommunikation og robotteknologi.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen beskæftiger sig med samspillet mellem software og hardware anvendt på elektriske kredsløb.

Emner

Du kommer bl.a. til at arbejde med elektroniske systemer og komponenter og får indsigt i såvel avancerede teorier og metoder som i praktiske systemer og deres anvendelse i fx satellitter, robotter og vindmøller.

Uddannelsen indeholder også fag som fx eksperimentel teknologi, dataindsamling, mikrokontroller og materialefysik.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Electrical Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Electrical Engineering foregår i:

DTU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Elektroteknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen som elektroingeniør giver dig jobmuligheder i mange forskellige produktionsvirksomheder og i deres udviklingsafdelinger. Det kan fx være inden for elkraft, audiologi, medikoelektronik, telekommunikation, radarteknologi, satellitkommunikation, robotteknologi og automation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information