Studerende sætter op til forsøg
Kandidatuddannelse

Engineering Light

Kandidatuddannelsen har fokus på de fysiske principper for udbredelsen af lys samt vekselvirkningen mellem lys og forskellige materialer.

Fakta

Navn:
Engineering Light
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i lys og teknologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan specialisere dig inden for fire områder: fotoniske materialer og strukturer, komponenter til optisk kommunikation, biofotonik og sensorer eller lasere og lyskilder.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør bl.a. have jobmuligheder i virksomheder, der fremstiller optiske komponenter, der bruges i fx internettet, lasere eller lyskilder eller i hospitalssektoren, medicinalbranchen eller i virksomheder, der beskæftiger sig med belysning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i lys og teknologi handler om at udnytte lysets muligheder i forskellige sammenhænge. Du lærer om, hvordan lys udbreder sig og kan vekselvirke med materialer, som det bliver sendt igennem.

Brugen af lys og teknologi

Lys og teknologi bruges også inden for biologi og medicin. Det kan fx være i forbindelse med fødevarekontrol eller til medicinsk terapi. Det kan også være inden for målemetoder til effektivisering af vindmølleparker, eller i forbindelse med teknologier der kan måle effektiviteten af forbrændingsprocesser.

Studielinjer

Du kan på uddannelsen vælge mellem fire studielinjer:

  • Fotoniske materialer og strukturer
  • Komponenter til optisk kommunikation
  • Biofotonik og sensorer
  • Lasere og lyskilder

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelsen på DTU (dtu.dk) 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. i lys og teknologi. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Engineering Light).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier med faglig sparring af undervisere inden for fagområdet.

Der er teoretiske kurser såvel som kurser med stor inddragelse af praktiske/eksperimentelle øvelser.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Engineering Light foregår i:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at arbejde med forskning, udvikling og produktion i virksomheder, der fremstiller optiske komponenter, lasere og lyskilder fx i belysningsvirksomheder eller i hospitalssektoren eller medicinalbranchen.

Der kan også være jobmuligheder i offentlige institutioner og ved universiteter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information