civilingeniør i fysik og teknologi
Kandidatuddannelse

Fysik og teknologi

Kandidatuddannelsen har fokus på teoretiske og eksperimentelle metoder inden for optik, nanoteknologi, sensorer og signalbehandling. Undervisningen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og teknologi
Andre betegnelser:
Physics and Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler om fremtidens avancerede naturvidenskabelige teknologier, og du kommer til at arbejde med at omsætte teori til praktisk anvendelse.

Det kan fx være udvikling af sensorer, hvori lys forstærkes milliarder af gange ved hjælp af metalliske nanostrukturer eller optimering af optiske sensorer ved modellering og simulering af elektromagnetiske felter.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du typisk arbejde i en udviklingsorienteret højteknologisk virksomhed eller på et universitet, hvor du kan beskæftige dig med fx optiske komponenter og systemer, sensorteknologi eller medicoteknologi.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at kombinere naturvidenskabelige kompetencer inden for optik, nanoteknologi, fysik og matematik med ingeniørfaglige kompetencer inden for elektronik, måleteknik, programmering, signalbehandling og –analyse samt sensorteknologi.

Emner

Du lærer at kombinere matematisk modellering med avancerede eksperimentelle metoder og måleteknikker med det sigte at skabe nye anvendelser og nye teknologier.

Med fokus på avanceret optik, kvantefysik, materiale- og molekylefysik, nanofysik samt fremstilling af nanostrukturer bliver du i stand til at arbejde tværfagligt med problemstillinger i højteknologiske felter.

Du får også viden om stoffers basale egenskaber og om, hvordan nanoteknologi kan bruges til at skabe materialer og nanostrukturer med nye optiske, mekaniske eller kemiske egenskaber, som fx kan udnyttes i sensorer eller i kredsløb, hvor lys i stedet for elektrisk strøm kan manipuleres helt ned på nanometerskala.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Physics and Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser samt praktisk og eksperimentelt projektarbejde.

Der er også mulighed for at samarbejde med virksomheder eller forskergrupper om konkrete projekter eller deltage i et virksomhedsforløb svarende til et halvt semester.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Fysik og teknologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som udvikler i højteknologiske virksomheder, som forsker ved universiteter eller som rådgiver i et konsulentfirma.

Uddannelsens kombination af fysik, matematik og ingeniørfag giver dig mulighed for at arbejde med et bredt udvalg af teknologier, som fx nanoteknologi, optiske teknologier, sensorteknologi, medicoteknologi, materialeteknologi og rumfartsteknologi.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information