civilingeniør i fysik og nanoteknologi
Kandidatuddannelse

Fysik og teknologi

På uddannelsen lærer du at bruge moderne fysik til at udvikle ny teknologi inden for fx bæredygtig energi eller sundhedsteknologi.

Fakta

Navn:
Fysik og teknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og teknologi, Physics and Technology, Engineering Physics
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om fremtidens avancerede naturvidenskabelige teknologier, og du kommer til at udvikle og arbejde med praktiske anvendelser af fysik.

Som færdiguddannet ingeniør kan du bl.a. arbejde med teknologi- og produktudvikling i virksomheder inden for kvanteteknologi, medicinalteknologi, grøn energi eller med forskning på universiteter. 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får naturvidenskabelige kompetencer inden for optik, materialevidenskab, fysik og matematik samt ingeniørfaglige kompetencer inden for nanofabrikation, måleteknik, programmering og sensorteknologi.

Uddannelsen kombinerer matematisk modellering med avancerede eksperimentelle metoder og måleteknikker for at kunne skabe nye anvendelser og nye teknologier. Du får bl.a. viden om bæredygtig energi, programmering og kvantefysik.

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk) 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt i fysik og teknologi. 

Uddannelsens engelske titel er:

Master of Science in Engineering (Physics and Technology) på SDU og AAU
Master of Science in Engineering (Engineering Physics) på DTU

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Du kan også læse en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklerne:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter mod job inden for forskning og udvikling i fx medicinalbranchen, energisektoren, softwareindustri, offentlige institutioner eller på universiteter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information