civilingeniør i fysik og teknologi
Kandidatuddannelse

Fysik og teknologi

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og har fokus på teoretiske og eksperimentelle metoder inden for optik, nanoteknologi, sensorer og signalbehandling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og teknologi
Andre betegnelser:
Physics and Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler om fremtidens avancerede naturvidenskabelig teknologier, og du kommer til at arbejde med at omsætte teori til nye praktiske anvendelse. Det kan fx være udvikling af sensorer, hvori lys forstærkes milliarder af gange ved hjælp af metalliske nanostrukturer, optimering af optiske sensorer ved modellering og simulering af elektromagnetiske felter eller fremstilling af nanostrukturerede materialer med helt nye egenskaber.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du typisk arbejde i en udviklingsorienteret højteknologisk virksomhed eller på et universitet, hvor du kan beskæftige dig med fx optiske komponenter og systemer, sensorteknologi, medicoteknologi, materiale- og nanoteknologi eller rumfartsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du at kombinere naturvidenskabelige kompetencer inden for optik, nanoteknologi, fysik og matematik med ingeniørfaglige kompetencer inden for elektronik, måleteknik, programmering, signalbehandling og –analyse samt sensorteknologi.

Nye teknologier

Du lærer at kombinere matematisk modellering med avancerede eksperimentelle metoder og måleteknikker med det sigte at skabe nye anvendelser og nye teknologier.

Med fokus på avanceret optik, kvantefysik, materiale- og molekylefysik, nanofysik samt fremstilling af nanostrukturer bliver du i stand til at arbejde tværfagligt med problemstillinger i højteknologiske felter.

Du kan fordybe dig i teorier og metoder til frembringelse og karakterisering af lys i fx lasere, udbredelse og spredning af lys i forskellige materialer og strukturer samt lysets vekselvirkning med atomer, molekyler og stoffer.

Materialer med nye egenskaber

Du lærer om stoffers basale egenskaber og om, hvordan nanoteknologi kan bruges til at skabe materialer og nanostrukturer med nye optiske, mekaniske eller kemiske egenskaber, som fx kan udnyttes i sensorer eller i kredsløb, hvor lys i stedet for elektrisk strøm kan manipuleres helt ned på nanometerskala.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser samt praktisk og eksperimentelt projektarbejde. Der er også mulighed for at samarbejde med virksomheder eller forskergrupper om konkrete projekter eller deltage i et virksomhedsforløb svarende til et halvt semester. Al undervisning foregår på engelsk. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Physics and Technology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysik og teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik og teknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

En bacheloruddannelse i fysik og teknologi (SDU) giver adgang til kandidatuddannelsen. En bacheloruddannelse i fysik og nanoteknologi (SDU) eller en bacheloruddannelse i fysik (SDU) kan også give adgang.

Desuden er følgende uddannelser adgangsgivende afhængigt af faglig profil og specialisering:

  • Diplomingeniør i elektronik, elektrisk energiteknologi (stærkstrøm) samt mekatronik ved SDU
  • Bachelor i mekatronik ved SDU

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som udvikler i udviklingsorienterede højteknologiske virksomheder, som forsker ved universiteter eller som rådgiver i et konsulentfirma.

Uddannelsens kombination af fysik, matematik og ingeniørfag giver dig mulighed for at arbejde med et bredt udvalg af teknologier, som fx nanoteknologi, optiske teknologier, sensorteknologi, medicoteknologi, materialeteknologi og rumfartsteknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Ingeniørarbejde og Naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information