civilingeniør i fysik og teknologi
Kandidatuddannelse

Fysik og teknologi

På kandidatuddannelsen i fysik og teknologi arbejder du med avancerede teoretiske og eksperimentelle metoder inden for optik, nanoteknologi, sensorer og signalbehandling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og teknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler om fremtidens avancerede naturvidenskabelig teknologier, og du kommer til at arbejde med at omsætte teori til nye praktiske anvendelse. Det kan fx være udvikling af sensorer, hvori lys forstærkes milliarder af gange ved hjælp af metalliske nanostrukturer, optimering af optiske sensorer ved modellering og simulering af elektromagnetiske felter eller fremstilling af nanostrukturerede materialer med helt nye egenskaber.

Som færdiguddannet vil du typisk arbejde i en udviklingsorienteret højteknologisk virksomhed eller på et universitet, hvor du kan beskæftige dig med fx optiske komponenter og systemer, sensorteknologi, medicoteknologi, materiale- og nanoteknologi eller rumfartsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du at kombinere naturvidenskabelige kompetencer inden for optik, nanoteknologi, fysik og matematik med ingeniørfaglige kompetencer inden for elektronik, måleteknik, programmering, signalbehandling og –analyse samt sensorteknologi.

Du lærer at kombinere matematisk modellering med avancerede eksperimentelle metoder og måleteknikker med det sigte at skabe nye anvendelser og nye teknologier.

Med fokus på avanceret optik, kvantefysik, materiale- og molekylefysik, nanofysik samt fremstilling af nanostrukturer bliver du i stand til at arbejde tværfagligt med problemstillinger i højteknologiske felter.

Du kan fordybe dig i teorier og metoder til frembringelse og karakterisering af lys i fx lasere, udbredelse og spredning af lys i forskellige materialer og strukturer samt lysets vekselvirkning med atomer, molekyler og stoffer.

Du lærer om stoffers basale egenskaber og om, hvordan nanoteknologi kan bruges til at skabe materialer og nanostrukturer med nye optiske, mekaniske eller kemiske egenskaber, som fx kan udnyttes i sensorer eller i kredsløb, hvor lys i stedet for elektrisk strøm kan manipuleres helt ned på nanometerskala.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, øvelser samt praktisk og eksperimentelt projektarbejde. Der er også mulighed for at samarbejde med virksomheder eller forskergrupper om konkrete projekter eller deltage i et virksomhedsforløb svarende til et halvt semester.

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Den engelske betegnelse er Physics and Technology.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder fysik og teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Læs også en bacheloruddannelse i fysik og teknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. En bacheloruddannelse i fysik og teknologi, fysik og nanoteknologi eller fysik giver adgang til kandidatuddannelsen.

Desuden er følgende uddannelser adgangsgivende afhængig af faglig profil og speciaisering:

  • Diplomingeniør i elektronik, elektrisk energiteknologi (stærkstrøm) samt mekatronik ved SDU
  • Bachelor i mekatronik ved SDU

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som udvikler i udviklingsorienterede højteknologiske virksomheder, som forsker ved universiteter eller som rådgiver i et konsulentfirma.

Uddannelsens kombination af fysik, matematik og ingeniørfag giver dig mulighed for at arbejde med et bredt udvalg af teknologier, som fx nanoteknologi, optiske teknologier, sensorteknologi, medicoteknologi, materialeteknologi og rumfartsteknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information