civilingeniør i nanobioteknologi
Kandidatuddannelse

Nanobiotechnology

Uddannelsen handler om at udvikle materialer med nye egenskaber inden for kommunikation, datalagring, katalyse, biosensorer eller medicin.

Fakta

Navn:
Nanobiotechnology
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Nanobioteknologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og inddrager viden og metoder fra fysik, kemi, biokemi, bioteknologi og matematik samt en række ingeniørdiscipliner.

Som færdiguddannet kan du finde beskæftigelse inden for en lang række områder, fx inden for bioteknologi- eller nanoteknologiindustrien. Nogle kandidater finder også job i farmaceutiske firmaer eller inden for kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Indhold

En nanometer er en milliardtedel af en meter. På uddannelsen i nanoteknologi lærer du at forstå, designe, fremstille og kontrollere materialer og objekter på den såkaldte nanoskala, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer.

På uddannelsen får du indsigt i de udfordringer og muligheder, som findes inden for den bioteknologiske forskning.

Teknologiske udfordringer

Du får en detaljeret forståelse af, hvilke teknologiske udfordringer bioteknologien repræsenterer med fokus på bioteknologisk forskning og biomedicin til diagnose. Du kommer også til at arbejde med molekylemodellering, hvor du lærer, hvordan stoffer er opbygget af molekyler. Desuden får du et grundigt kendskab til biosensorer, proteiner og genteknologi.

Emner

Uddannelsen omfatter bl.a.:

  • Avanceret genteknologi, hvor du bl.a. lærer om screeningsmetoder
  • Engineering af reaktioner og molekylær elektronik, hvor du får indsigt i grundlæggende designprincipper og modellering af kemiske, biokemiske og bioteknologiske reaktorer
  • Molekylær simulering, hvor du lærer om fx principper for proteinstrukturer og -funktioner

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Nanobiotechnology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik og udlandsophold

Der er mulighed for virksomheds- eller studieophold, evt. i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Nanobiotechnology foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private virksomheder.

Det kan fx være virksomheder inden for nano-, medico- og bioteknologien, katalysator-, tynd-film- og halvlederindustrien, kommunikationssektoren samt farmaceutiske firmaer og virksomheder, der udvikler komponenter og nye materialer.

Forskning og udvikling

Du kan også komme til at lave forsknings- og udviklingsarbejde både i den private og den offentlige sektor, fx i hospitals- eller miljøsektoren.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information