civilingeniør i nanobioteknologi
Kandidatuddannelse

Nanobiotechnology

Uddannelsen er engelsksproget og handler om at udvikle materialer med nye egenskaber inden for kommunikation, datalagring, katalyse, biosensorer eller medicin.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Nanobiotechnology
Andre betegnelser:
Nanobioteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og inddrager viden og metoder fra fysik, kemi, biokemi, bioteknologi og matematik samt en række ingeniørdiscipliner.

Som færdiguddannet kan du finde beskæftigelse inden for en lang række områder, fx inden for bioteknologi- eller nanoteknologiindustrien. Nogle kandidater finder også job i farmaceutiske firmaer eller inden for kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Indhold

En nanometer er en milliarddel af en meter. På uddannelsen i nanoteknologi lærer du at forstå, designe, fremstille og kontrollere materialer og objekter på den såkaldte nanoskala, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer.

På uddannelsen får du indsigt i de udfordringer og muligheder, som findes inden for den bioteknologiske forskning.

Teknologiske udfordringer

Du får en detaljeret forståelse af, hvilke teknologiske udfordringer bioteknologien repræsenterer med fokus på bioteknologisk forskning og biomedicin til diagnose. Du kommer også til at arbejde med molekylemodellering, hvor du lærer, hvordan stoffer er opbygget af molekyler. Desuden får du et grundigt kendskab til biosensorer, proteiner og genteknologi.

Emner

Uddannelsen omfatter bl.a.:

  • Avanceret genteknologi, hvor du bl.a. lærer om screeningsmetoder
  • Engineering af reaktioner og molekylær elektronik, hvor du får indsigt i grundlæggende designprincipper og modellering af kemiske, biokemiske og bioteknologiske reaktorer
  • Molekylær simulering, hvor du lærer om fx principper for proteinstrukturer og -funktioner

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Nanobiotechnology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik og udlandsophold

Der er mulighed for virksomheds- eller studieophold, evt. i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private virksomheder.

Det kan fx være virksomheder inden for nano-, medico- og bioteknologien, katalysator-, tynd-film- og halvlederindustrien, kommunikationssektoren samt farmaceutiske firmaer og virksomheder, der udvikler komponenter og nye materialer.

Forskning og udvikling

Du kan også komme til at lave forsknings- og udviklingsarbejde både i den private og den offentlige sektor, fx i hospitals- eller miljøsektoren.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information