Kandidatuddannelse

Nanoscience

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i nanoscience lærer du at forstå og beherske opbygningen af systemer og strukturer på atomart og molekylært niveau.

Fakta

Navn:
Nanoscience
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloreksamen
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen går du fra den brede faglige profil til at specialisere dig i et moderne forskningsområde.

Som færdiguddannet finder du typisk arbejde inden for forskning og udvikling i fx medicinalbranchen, kvanteteknologien, materialebranchen, inden for fødevareteknologi, bioteknologi eller på miljøområdet. Her vil du kunne arbejde som fx konsulent, leder eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i nanoscience udnytter du din viden om grunddisciplinerne fysik, kemi, molekylærbiologi og biologi til at lære om nanovidenskabelige problemstillinger og emneområder på et avanceret niveau.

Uddannelsen giver dig analytiske og tværvidenskabelige færdigheder og kvalificerer dig til at udvikle ny viden og nye produkter.

Ved både Københavns Universitet og Aarhus Universitet har du mulighed for at præge din uddannelse i en fysisk, kemisk eller biologisk retning.

Uddannelsen på Københavns Universitet

På KU har man mange valgfrie kurser, men ingen specialiseringer. Man lægger stor vægt på, at de studerende selv specialiserer sig efter ønske med de valgfrie kurser.

Uddannelsen på Aarhus Universitet

På AU kan du specialisere dig inden for:

 • Nanomaterialer
 • Biomedicinsk nanoteknologi
 • Strukturbiologi og biofysik
 • Organisk nanokemi/bløde materialer

Hvert af de fire specialiseringsforløb kan kombineres med valgfrie kurser efter interesse.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Nanoscience.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Virksomhedsprojekt eller udlandsophold

Der er mulighed for at lave et virksomhedsprojekt eller for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk er 60 ECTS (1 studieår).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

 • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
 • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Nanoscience.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en kandidat i nanoscience kan du varetage jobfunktioner som fx forsker, projektleder eller konsulent inden for forskning og udvikling.

Du kan arbejde i både offentlige og private virksomheder inden for fx:

 • Medicinal- og hospitalssektoren
 • Energiindustrien
 • Materialeudvikling
 • Miljøsektoren
 • Informationsteknologi
 • Bioteknologi

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information