Kandidatuddannelse

Nanoscience

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i nanoscience lærer du at forstå og beherske opbygningen af systemer og strukturer på atomart og molekylært niveau.

Fakta

Navn:
Nanoscience
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloreksamen
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen går du fra den brede faglige profil til at specialisere dig i et moderne forskningsprojekt.

Som færdiguddannet finder du typisk arbejde inden for forskning og udvikling i fx medicinalbranchen, kvanteteknologien, materialebranchen, inden for fødevareteknologi, bioteknologi eller på miljøområdet. Her vil du kunne arbejde som fx konsulent, leder eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i nanoscience udnytter du din viden om grunddisciplinerne fysik, kemi, molekylærbiologi og biologi til at lære om nanovidenskabelige problemstillinger og emneområder på et avanceret niveau. Uddannelsen kvalificerer dig til at udvikle ny viden og nye produkter.

Ved både Aarhus Universitet og Københavns Universitet har du mulighed for at præge din uddannelse i en fysisk, kemisk eller biologisk retning.

Uddannelsen på Aarhus Universitet

Du kan på AU specialisere dig inden for nanomaterialer, biomedicinsk nanoteknologi, strukturbiologi og biofysik samt organsk nanokemi/bløde materialer. Hvert af de fire specialiseringsforløb kan kombineres med valgfrie kurser efter interesse.

Uddannelsen på Københavns Universitet

På KU har man mange valgfrie kurser, men ingen specialiseringer. Man lægger stor vægt på, at de studerende selv specialiserer sig efter ønske med de valgfrie kurser.

Virksomhedsprojekt eller udlandsophold

Der er mulighed for at lave et virksomhedsprojekt eller for studieophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk er 60 ECTS (1 studieår).

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Nanoscience.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder nanoscience som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i nanoscience.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i nanoscience giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder nanoscience som en 2-årig kandidatuddannelse

AU udbyder også en bacheloruddannelse i nanoscience.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i nanoscience giver adgang til uddannelsen

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forsknings- og udviklingsarbejde i både offentlige institutioner og private virksomheder som fx medicinal- og hospitalssektoren, energiindustrien, materialeområdet, miljøområdet eller inden for bioteknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information