biokemiker
Job

Biokemiker

En biokemiker beskæftiger sig med den menneskelige organisme og de kemiske processer, der foregår i organismen.

Fakta

Navn:
Biokemiker
Arbejdssteder:
Universiteter, Laboratorier, Industrivirksomheder og offentlige institutioner
Stillingsbetegnelser:
Biokemiker, Molekylærbiolog, Bioteknolog, Klinisk biokemiker, Molekylærbiolog, Bioteknolog

Det kan fx være stofskifte, celleaktivitet, forbrænding og enzymers påvirkning på organismen. Som biokemiker kan du specialisere dig i mange forskellige områder. Fælles for alle områder er, at du skal lave undersøgelser, analyser og udregninger.

Du kan fx beskæftige dig med genetik, giftstoffer, molekylærbiologi eller farmaceutiske produkter. Biokemikere arbejder typsik på laboratorier og i private samt offentlige virksomheder. Nogle har også job som forskere og undervisere.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af biokemiker
I medicinalindustrien udvikler og fremstiller biokemikere farmaceutiske produkter.

Biokemikere arbejder med de kemiske strukturer, som organismen er opbygget af, og de kemiske processer i organismen, der tilsammen udtrykker liv.

Biokemien beskriver det basale stofskifte, forbrænding og opbygning af nye organiske forbindelser og prøver at forstå og indramme hele den aktivitet, der udspiller sig i enhver af kroppens celler.

En biokemiker er uddannet som cand.scient. i biokemi. Desuden kan man specialisere sig i biokemi ved en række kemiske og biologiske uddannelser, fx på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Tekniske Universitet samt ved farmaceutuddannelsen.

Biokemikere kan være specialiserede inden for fx molekylærbiologi, immunologi, proteinkemi, stofskiftekemi eller toksikologi (studiet af giftstoffer, deres sammensætning, forekomst og virkning på levende organismer).

I biotekindustrien, som er en del af den kemiske industri, forsker biokemikere i levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer, der foregår i dem, fx stofskifte og enzymernes virkning.

Biotekindustrien udnytter teknisk og industrielt de biologiske processer, fx insulinproduktion af en gensplejset gærcelle, væksthormoner og mange andre produkter.

Et vigtigt område er forskning i og brug af enzymer, der er proteiner, som formidler cellens kemiske reaktioner. Enzymer har meget stor betydning for den forskning og produktudvikling, der foregår i danske virksomheder.

Der er mange fundamentale spørgsmål, biokemien endnu ikke har kunnet besvare, fx hvordan den overordnede regulering af samtlige gener virker.

Denne regulering sørger bl.a. for, at cellerne bliver forskellige på den rigtige måde under fosterudviklingen og opvæksten. De enkelte celler skal udvikle sig korrekt i forhold til hinanden, så en hånd bliver til en hånd og en fod til en fod, selvom de består af de samme celle- og vævstyper.

Der er meget tæt forbindelse mellem biokemi og molekylærbiologi. Molekylærbiologi er især koncentreret om udforskning af den genetiske information i arvematerialet, samt hvordan det kopieres og medvirker til dannelse af makromolekyler i cellerne.

Molekylærbiologer arbejder med den gren af biokemien, som beskæftiger sig med meget store molekyler, fortrinsvis nukleinsyrer (DNA og RNA) og proteiner.

Molekylærbiologi overlapper med cellebiologi og genetik, ligesom biokemi og fysiologi har fælles områder, idet fx ernæringslære og viden om regulering af cellers og organers kemiske reaktioner er nært knyttet til begge fag.

Studier af vækst, reproduktion og arvelighed er fælles for biokemi, molekylærbiologi, cellebiologi, genetik og fysiologi.

En klinisk biokemiker beskæftiger sig med det biokemiske analysearbejde på klinisk biokemiske afdelinger i sygehusvæsenet. En klinisk biokemiker er ofte en læge med speciallægeanerkendelse i faget klinisk biokemi.

Arbejdsplads

Biokemikere er ansat på universiteter, i offentlige virksomheder som fx Sundhedsstyrelsen og Levnedsmiddelkontrollen, se mere om Offentlig administration og Hospitaler.

En del er ansat i private virksomheder, især i medicinalindustrien og biotekindustrien, se mere om Medicinalindustrien og Forskning og udvikling. Enkelte inden for Farve- og lakindustri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Biokemiker, Mikrokemiker39.950 kr.-35.618 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

I private firmaer fastsættes lønnen ved individuelle lønforhandlinger.

Fremtidsmuligheder

Der er god beskæftigelse inden for bioteknologi og på miljøområdet. En stor del af biotekselskaberne ligger i Skandinavien, og antallet af nye biotekselskaber vokser med 25 procent om året.

Danmark er det land med de fleste nye terapeutiske produkter efter England, og vi er også det land i Skandinavien, som har flest børsnoterede biotekselskaber.

Den bioteknologiske forskning anses for en af de vigtigste, fordi den har frembragt nogle af de væsentligste fremskridt i vores tid, og uden denne udvikling ville meget se anderledes ud.

Mere uddannelse

Dansk Magisterforening Efteruddannelse arrangerer efteruddannelse for biolokemikere. Mannaz afholder miljøtekniske kurser for bl.a. miljøansvarlige og miljøkonsulenter.

Også på universiteterne er der efteruddannelsesmuligheder.

Få mere at vide

Mannaz
www.mannaz.com

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

CO/Industri
www.co-industri.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.