kandidatuddannelse i Biomedicinsk informatik
Kandidatuddannelse

Computational Biomedicine

På kandidatuddannelsen får du indsigt i biomedicinske problemstillinger samtidig med, at du lærer om computerbaserede metoder til håndtering af store datamængder.

Fakta

Navn:
Computational Biomedicine
Andre betegnelser:
Biomedicinsk informatik
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det gælder data, der bruges inden for biologiske og biomedicinske områder, herunder i den farmaceutiske industri og inden for sundhedsområdet.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder, på universiteter, i sundhedssektoren, på patentbureauer mv.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i biomedicinsk informatik omhandler bioinformatik og statistik anvendt på biologiske molekyler og store datamængder inden for biomedicin og biologi.

Herunder hører omics-området (omics - en betegnelse for de metoder, der behandler og analyserer store mængder af biologiske molekyler).

Indhold

Første semester på uddannelsen omfatter en række obligatoriske kurser med udgangspunkt i biologi, bioinformatik og programmering.

Afhængigt af din adgangsgivende bacheloruddannelse skal du følge en af flg. to udbudte linjer (conversion classes):

  • Introduktion til programmering
  • Molekylær biologi og proteinkemi

Andet semester fokuserer på håndtering af store datasæt, biologiske netværk og avanceret proteinmodellering. Du opnår viden om sekvensanalyse, biomolekylers strukturer og funktioner, translationel medicin og epidemiologi.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computational Biomedicine.

Undervisning

Undervisningen er sammensat af diskussionsfora, kurser, valgfag og individuelle projekter.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Læs om adgangskrav på SDU (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Læs om ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i computational biomedicine foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i biomedicinsk informatik vil du have jobmuligheder i bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder, på universiteter, i sundhedssektoren, på patentbureauer mv.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information