bioinformatik og systembiologi
Kandidatuddannelse

Bioinformatics and Systems Biology

På kandidatuddannelsen lærer du at bruge computerbaserede metoder til at analysere biologiske og medicinske data.

Fakta

Navn:
Bioinformatics and Systems Biology
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bioinformatik og systembiologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer viden om biologi med computerbaserede metoder og matematisk og statistisk modellering. Du lærer at sætte dig ind i biologiske problemstillinger og håndtere store datamængder.

Du lærer også at anvende eksisterende metoder samt at anvende statistik og maskinlæring til at udvikle nye værktøjer.

Som færdiguddannet civilingeniør i bioinformatik og systembiologi har du jobmuligheder i en række forskellige virksomheder og forskningsmiljøer, der arbejder med biologiske og medicinske data eller med dataanalyse generelt.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Bioinformatik er et tværfagligt forskningsområder i krydsfeltet mellem biologi, datalogi og matematik. På kandidatuddannelsen er der derfor fokus på både at forstå biologiske systemer og processer og at lære at bruge computerbaserede metoder og matematiske modeller til at analysere biologiske data.

Forskellige biologiske områder

Du får mulighed for at arbejde med en række forskellige biologiske områder som fx kræft, immunologi, virus, bakterier og evolution, og du får viden om forskellige computermetoder til at analysere data.

Der er på uddannelsen valgfrihed og mulighed for, at du kan specialisere dig inden for de områder, du interesserer dig for. 

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in in Engineering (Bioinformatics and Systems Biology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har både studiestart sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk) 

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i bioinformatics and systems biology foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. biotek-, lægemiddel- eller fødevareindustrien. Du kan også vælge at forske eller undervise.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information