civilingeniør i kemi og teknologi
Bacheloruddannelse

Kemi og teknologi

På kemiteknologi lærer du at analysere og syntetisere kemiske stoffer samt at udvikle nye produkter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemi og teknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemiteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

Du studerer stoffers egenskaber og kemiske reaktioner og lærer om principperne for kemisk og biokemisk produktion. Det kan fx handle om miljøforhold i forbindelse med fødevare- eller medicinalproduktion. Du lærer at udvikle produkter på baggrund af viden om kemi, kemiske processer og teknologi. Det kan være produkter som medicin, produkter til fødevareindustrien eller avancerede materialer til fx overfladebehandling.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Efterfølgende kan du som færdiguddannet finde jobmuligheder i bl.a. den farmaceutiske, kemiske og materialeteknologiske industri samt energi- og miljøsektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kemiteknologi handler om, hvordan man kan bruge viden om kemi og kemiske processer til at udvikle ny teknologi og nye produkter. Du lærer at arbejde med udvikling og produktion af fx kemiske stoffer, lægemidler eller højteknologiske materialer.

Matematik, fysik og statistik er vigtige redskabsfag på uddannelsen. Derudover får du bl.a. undervisning i:

 • Organisk kemi, hvor du lærer om de organiske stofgrupper og deres reaktioner
 • Uorganisk kemi, hvor du lærer om grundstoffernes egenskaber og kemiske forbindelser
 • Fysisk kemi, hvor du lærer om sammenhængen mellem fysiske og kemiske egenskaber
 • Kemisk og biokemisk procesteknik, hvor du lærer om den procesteknik, som anvendes i den kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri

Du får også undervisning i fagets metoder og lærer, hvordan man arbejder i et laboratorium, ligesom du får introduktion til de it-værktøjer, der bruges på uddannelsen. I videnskabsteori lærer du at bruge modeller, empiri og teori inden for ingeniørfaget.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, laboratoriearbejde, workshops, kurser og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemistry and Technology)

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Du skal have mindst 7,0 i karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen og mindst 7,0 i karaktergennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København, Aarhus og Aalborg.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder kemi og teknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder også kandidatuddannelser i anvendt kemi samt i kemisk og biokemisk teknologi.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kemiteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi og bioteknologi.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kemiteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8,4AO
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kemi og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i kemi og bioteknologikemi, medicinalkemianvendt kemi, bioteknologi, fødevareteknologi samt kemisk og biokemisk teknologi 

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Fremtidige jobmuligheder vil du have i bl.a. medicinalindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling og fremstilling af medicin. Du kan også komme til at arbejde i højteknologiske virksomheder inden for fx fødevareindustrien, farve- og lakindustrien eller miljøsektoren, hvor kemi og procesteknologi spiller en vigtig rolle.

Endelig kan du finde arbejde i det offentlige, fx inden for miljøsektoren, hvor du kan følge og vurdere forskellige biologiske og kemiske processer.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information