civilingeniør i kemi og teknologi
Bacheloruddannelse

Kemi og teknologi

Uddannelsen har fokus på teknologier til bl.a. sikring af rent vand og udvikling af forskellige nye materialer - fra solceller og cement til glas.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemi og teknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemiteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

Du får viden om, hvordan forskellige stoffer og materialer reagerer i kemiske reaktioner, og om hvordan du kan forbedre produkter og produktionsmetoder inden for fx miljø, energi og fødevarer.

Efter bacheloren kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde inden for den farmaceutiske eller materialeteknologiske industri.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kemiteknologi handler om, hvordan man kan bruge viden om kemi og kemiske processer til at udvikle ny teknologi og nye produkter. Du lærer at arbejde med udvikling og produktion af fx kemiske stoffer, lægemidler eller højteknologiske materialer.

Fag

Matematik, fysik og statistik er vigtige fag på uddannelsen. Derudover får du bl.a. undervisning i:

 • Organisk kemi: viden om de organiske stofgrupper og deres reaktioner
 • Uorganisk kemi: viden om grundstoffernes egenskaber og kemiske forbindelser
 • Fysisk kemi: viden om sammenhængen mellem fysiske og kemiske egenskaber
 • Kemisk og biokemisk procesteknik: viden om den procesteknik, som anvendes i den kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri

Metode

Du får også undervisning i fagets metoder og lærer, hvordan man arbejder i et laboratorium, ligesom du får introduktion til de it-værktøjer, der bruges på uddannelsen. I videnskabsteori lærer du om de modeller, teorier og empiri, man bruger inden for ingeniørfaget.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemistry and Technology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, laboratoriearbejde, workshops, kurser og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0
 • Fra 2024 skal karaktergennemsnittet i matematik A være mindst 6,0

Aarhus Universitet

 • Du skal have mindst 6,0 i karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København samt i Aarhus og Aalborg og kan variere fra universitet til universitet.

Læs om:

DTU udbyder også kandidatuddannelser i faget. Læs mere i UG-artiklerne Anvendt kemi samt Kemisk og biokemisk teknologi.

AU udbyder en kandidatuddannelse i kemi og bioteknologi. Læs mere i UG-artiklen Kemi og bioteknologi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)5,5AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kemi og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. medicinalindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling og fremstilling af medicin. Du kan også komme til at arbejde i højteknologiske virksomheder inden for fx fødevareindustrien, farve- og lakindustrien eller miljøsektoren, hvor kemi og procesteknologi spiller en vigtig rolle.

Endelig kan du finde arbejde i den offentlige sektor, fx inden for miljøsektoren, hvor du kan følge og vurdere forskellige biologiske og kemiske processer.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information