Studerende i laboratoriet
Bacheloruddannelse

Kemi og teknologi

Uddannelsen har fokus på teknologier til bl.a. sikring af rent vand og udvikling af forskellige nye materialer - fra solceller og cement til glas.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemi og teknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemiteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

Du får viden om, hvordan forskellige stoffer og materialer reagerer i kemiske reaktioner, og om hvordan du kan forbedre produkter og produktionsmetoder inden for fx miljø, energi og fødevarer.

Efter bacheloren kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde inden for den farmaceutiske eller materialeteknologiske industri.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kemiteknologi handler om, hvordan man kan bruge viden om kemi og kemiske processer til at udvikle ny teknologi og nye produkter. Du lærer at arbejde med udvikling og produktion af fx kemiske stoffer, lægemidler eller højteknologiske materialer.

Fag

Matematik, fysik og statistik er vigtige fag på uddannelsen. Derudover får du bl.a. undervisning i:

 • Organisk kemi: viden om de organiske stofgrupper og deres reaktioner
 • Uorganisk kemi: viden om grundstoffernes egenskaber og kemiske forbindelser
 • Fysisk kemi: viden om sammenhængen mellem fysiske og kemiske egenskaber
 • Kemisk og biokemisk procesteknik: viden om den procesteknik, som anvendes i den kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri

Metode

Du får også undervisning i fagets metoder og lærer, hvordan man arbejder i et laboratorium, ligesom du får introduktion til de it-værktøjer, der bruges på uddannelsen. I videnskabsteori lærer du om de modeller, teorier og empiri, man bruger inden for ingeniørfaget.

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i kemi og teknologi.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, laboratoriearbejde, workshops, kurser og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 6,0

Aarhus Universitet

I kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København samt i Aarhus og Aalborg og kan variere fra universitet til universitet.

Læs om:

DTU udbyder også kandidatuddannelser i faget. Læs mere i UG-artiklerne:

AU udbyder en kandidatuddannelse i kemi og bioteknologi.

Læs mere i UG-artiklen: 

Kemi og bioteknologi

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)8.37.2
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.4AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kemi og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. medicinalindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling og fremstilling af medicin. Du kan også komme til at arbejde i højteknologiske virksomheder inden for fx fødevareindustrien, farve- og lakindustrien eller miljøsektoren, hvor kemi og procesteknologi spiller en vigtig rolle.

Endelig kan du finde arbejde i den offentlige sektor, fx inden for miljøsektoren, hvor du kan følge og vurdere forskellige biologiske og kemiske processer.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information