civilingeniør i kemi og bioteknologi
Kandidatuddannelse

Kemi og bioteknologi

Uddannelsen foregår på engelsk og handler om, hvordan man udvikler materialer og optimerer processer i kemi- og biotekindustrien og samtidig tager hensyn til miljøet og forbruget af energi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemi og bioteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om, hvordan man overfører materialer og processer fra grundforskning til produktion samt optimering (energi, tid, proces) af eksisterende processer og produktioner inden for den kemiske og bioteknologiske industri.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde inden for fx energi-, materiale-, medicin- eller biogasproduktion. Du vil også kunne arbejde inden for forskning og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sætter fokus på udvikling og optimering af processer i kemi- og biotekindustrien samt inden for miljøområdet.

Du kan vælge mellem to specialiseringer på uddannelsen: kemi eller bioteknologi.

Hvis du har en ingeniørmæssig baggrund inden for kemi og vælger at specialisere dig inden for dette område, kan du komme til at arbejde med udvikling af fx polymerkemi og membranteknologi.

Har du en baggrund inden for bioteknologi og vælger dette område, kan du fx arbejde med udvikling af de enzymer og proteiner, som bruges inden for lipidteknologi og medicinsk bioteknologi.

Med en specialisering i enten kemi eller bioteknologi har du også mulighed for at arbejde med miljøteknologi og cirkulære bioprocesser inden for fx biogasproduktion, spildevandsrensning eller udnyttelse af biologiske ressourcer.

Ud over viden om kemi og bioteknologi får du indsigt i:

  • Modellering af biologiske og kemiske processer
  • Industriel udnyttelse af kemiteknik og bioteknologi
  • Styring og kontrol af en produktionsproces
  • Udvikling af nye kemiske eller bioteknologiske produkter og processer
  • Innovation og entreprenørskab

Uddannelsen har et tæt samarbejde med store og små virksomheder i den danske industri.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og praktiske øvelser i laboratorier. Al undervisning foregår på engelsk, medmindre der kun er dansktalende på holdet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1/2 eller 3/4 år.

Kandidatuddannelsen giver titlen cand.scient.tech. eller cand.polyt., alt efter hvilken baggrund du har. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biotechnology and Chemical Engineering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kemi og bioteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i bioteknologi eller kemiteknologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du kan desuden, hvis særlige forudsætninger opfyldes, søge om adgang med en uddannelse som diplomingeniør i bioteknologi eller kemi.

Det er et krav, at du har matematikkompetencer svarende i omfang og indhold til 20 ECTS inden for calculus, lineær algebra og statistik. Du skal desuden kunne dokumentere kundskaber i engelsk svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for produktionsvirksomheder i bl.a. fødevare- og medicinalbranchen, den kemiske industri, miljøsektoren og i forskningsinstitutioner, der arbejder med miljø, kemi og bioteknologi.

Kemiingeniører kan bl.a. arbejde inden for materialefremstilling og processering, energioptimering og anlægsdesign. Bioteknologiingeniører kan arbejde med medicin-, enzym- og fødevareproduktion og -processer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information