Studerende i laboratoriet
Bacheloruddannelse

Molekylærbiologi

Du lærer på uddannelsen om de molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.

Fakta

Navn:
Molekylærbiologi
Andre betegnelser:
Molecular Biology
Varighed:
3 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse, som udover de molekylærbiologiske fag indeholder fagelementer fra biologi, kemi, matematik, statistik og datalogi.

Med en bachelor i molekylærbiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i medicinal- og biotekindustrien samt i sundhedssektoren, fx inden for hospitalsområdet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

I molekylærbiologi beskæftiger du dig med biologiske fænomener på molekyleniveau og studerer bl.a. celler, DNA, RNA og proteiner. Du undersøger eksempelvis, hvordan et DNA-molekyle opbevarer informationer om en organisme, og hvordan denne information udfoldes til organismen.

Indhold

Molekylærbiologi spænder over mange områder. Du bliver bl.a. undervist i:

 • Mikrobiologi, der er studiet af mikroorganismers opbygning og udvikling
 • Genetik, der er studiet af levende organismers oprindelse, udvikling og nedarvede egenskaber ved undersøgelse af gener
 • Biokemi, der handler om levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer, der foregår i dem
 • Gensplejsning, der er en overføring af gener fra en organisme til en anden, hvorved en organisme kan få nye egenskaber

Ud over uddannelsens obligatoriske grundfag undervises du i mere specialiserede fag inden for molekylærbiologi, biokemi, bioinformatik, proteomik, immunologi og cellebiologi.

På den sidste del af bacheloruddannelsen har du mulighed for at supplere med andre biologifag eller med kemi.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i molekylærbiologi. Den engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Molecular Biology.

Undervisning

Undervisningen foregår for en stor dels vedkommende i laboratoriet, hvor du laver laboratorieøvelser og eksperimentelle projekter, men du vil også være til forelæsninger og almindelig holdundervisning.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Desuden en af følgende kombinationer:

 • Fysik B og kemi B eller
 • Fysik B og bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og kemi B eller
 • Kemi B, biologi A og fysik C eller

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet i din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A. 
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Se mere på uddannelsesstedet hjemmeside.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Molecular Biology (engelsksproget) er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse Molecular Biology og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Molecular Biology.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi foregår i:

Uddannelsen på engelsk

AU udbyder en kandidatuddannelse i molekylærbiologi. RUC udbyder to engelsksprogede kandidatuddannelser.

Læs mere i UG-artiklerne:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i molekylærbiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. medicinalindustrien og sundhedsvæsenet, fx ved hospitalerne.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information