bacheloruddannelse i Molekylærbiologi
Bacheloruddannelse

Molekylærbiologi

På uddannelsen i molekylærbiologi, Molecular Biology, lærer du om de molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.

Fakta

Navn:
Molekylærbiologi
Andre betegnelser:
Molecular Biology
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse, som ud over de molekylærbiologiske fag, indeholder fagelementer fra biologi, kemi, matematik, statistik og datalogi.

Med en bachelor i molekylær biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i medicinal- og biotekindustrien samt i sundhedssektoren, fx inden for hospitalsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I molekylærbiologi beskæftiger du dig med biologiske fænomener på molekyleniveau og studerer bl.a. celler, DNA, RNA og proteiner. Du undersøger eksempelvis, hvordan et DNA-molekyle opbevarer informationer om en organisme, og hvordan denne information udfoldes til organismen.

Indhold

Molekylærbiologi spænder over mange områder. Du bliver bl.a. undervist i:

 • Mikrobiologi, der er studiet af mikroorganismers opbygning og udvikling
 • Genetik, der er studiet af levende organismers oprindelse, udvikling og nedarvede egenskaber ved undersøgelse af gener
 • Biokemi, der handler om levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer, der foregår i dem
 • Gensplejsning, der er en overføring af gener fra en organisme til en anden, hvorved en organisme kan få nye egenskaber

Ud over uddannelsens obligatoriske grundfag undervises du i mere specialiserede fag inden for molekylærbiologi, biokemi, bioinformatik, proteomik, immunologi og cellebiologi.

På den sidste del af bacheloruddannelsen har du mulighed for at supplere med andre biologifag eller med kemi.

Undervisningsform

Undervisningen foregår for en stor dels vedkommende i laboratoriet, hvor du laver laboratorieøvelser og eksperimentelle projekter, men du vil også være til forelæsninger og almindelig holdundervisning. På AU er undervisningssproget dansk. På RUC er uddannelsen på engelsk. De fleste molekylærbiologiske lærebøger, laboratorieprotokoller og andet litteratur er på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Desuden en af følgende kombinationer:

 • Fysik B og kemi B eller
 • Fysik B og bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og kemi B eller
 • Kemi B, biologi A og fysik C eller

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 6,0.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Molecular Biology (engelsksproget) er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse Molecular Biology og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Molecular Biology. Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde og Aarhus.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Molecular Biology i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i Molecular Biology og et andet bachelorfag.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Molecular Biology på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

RUC udbyder fra 2022 en kandidatuddannelse i Molecular Health Science og Mathematical Bioscience.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder molekylærbiologi som del af en 3-årig bacheloruddannelse. Du kombinerer grundfaget med et andet fag eller studieelement og kan specialisere dig inden for fx datalogi, kemi, biologi, matematik mv.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i molekylærbiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,3AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i molekylærbiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. medicinalindustrien og sundhedsvæsenet, fx ved hospitalerne.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information