Udviklingsingeniør
Job

Udviklingsingeniør

En udviklingsingeniør arbejder typisk med udvikling af produkter og tjenester med et højt indhold af viden om teknologi. Arbejdet kan i øvrigt variere afhængig af uddannelsesretning.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådgivende ingeniørfirmaer, Fabrikker, Laboratorier
Stillingsbetegnelser:
Udviklingsingeniør, Planlægger, Projektleder, Planlægningsingeniør, Produktionsingeniør

Fælles for udviklingsingeniørers job er kombinationen af grundlæggende fysisk forståelse og teknologisk viden til løsning af forsknings- og udviklingsopgaver i udviklingstunge produktionsvirksomheder og rådgivende virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Udvikling - Arbejdet er teoretisk og eksperimentelt og involverer ofte fag som fysik, matematik, elektronik og datateknik.
Udvikling - Arbejdet er teoretisk og eksperimentelt og involverer ofte fag som fysik, matematik, elektronik og datateknik.

Udviklingsingeniører arbejder i mange forskellige typer virksomheder og specialiserer sig efterhånden gennem arbejdet.

Udviklingsingeniører er primært ansat til opgaver med forskning og udvikling, samt implementering af forskningsmetoder og forskningsresultater. Desuden kan de arbejde med iværksætteri, innovation, rådgivning og projektledelse.

Afhængig af uddannelse, kan man arbejde med udvikling af elektroniske produkter, fx industrielle sensorer og processer, medicinsk elektronik, nanoteknologi eller fremstilling af nye materialer.

Man kan også arbejde med anvendt fysik inden for optik og nanoteknologi, akustik og signalbehandling.

Eksempler på opgaver kan være: Udvikling af elektronik, it-systemer og robotteknologi. Eller det kan være udvikling af akustisk måleudstyr til vibrationsmåling i bygninger, udvikling af optiske måleprincipper til tidlig cancer-diagnosticering, udvikling af optisk scanner til kontrol af sprøjtemidler i fødevarer samt udvikling af måle- og censorsystemer til optimering af energiproduktion i kraft-varmeværker.

Det kan også være udvikling af scannere til detektering af bakterier eller sprøjtemidler på fødevarer, bio-scannere til tidlig diagnose af cancer-celler, høreapparater eller akustisk måleudstyr til fx analyser af bæreevnen i konstruktioner, fx bygninger og broer.

Arbejdsplads

 Udviklingsingeniører ansættes i alle typer forsknings-, udviklings- og produktionsvirksomheder, i rådgivende ingeniørfirmaer eller i offentlige institutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Produktudviklingschef50.157 kr.--
Produktionschef43.200 kr.--
Udviklingsingeniør42.801 kr.--
Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer44.113 kr.--
Ingeniørarbejde inden for kemi48.362 kr.--
Ingeniørarbejde inden for elektricitet42.564 kr.--
Ingeniørarbejde inden for miljø38.820 kr.-37.796 kr.
Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi mv.50.068 kr.--
Arbejdsstudieingeniør, Kvalitetsingeniør,
Metodeingeniør, Patentingeniør
43.144 kr.37.606 kr.38.430 kr.
Arbejde med by- og trafikplanlægning44.751 kr.-37.229 kr.
Arbejde inden for miljøbeskyttelse33.626 kr.--
It-ingeniør44.455 kr.-37.960 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Begyndelseslønnen i det private kan i praksis variere meget.

Arbejdsløsheden blandt ingeniører uddannet inden for fysik og teknologi er ret begrænset.

Fremtidsmuligheder

De aktuelle beskæftigelsesmuligheder for maskiningeniører er overordentlig gode. Der er stor mangel på arbejdskraft i alle regioner. Ledigheden er lav, men alligevel er der problemer med at få besat stillingerne.

Nogle får ansættelse som Ph.d. på forskningsprojekter i offentlige og private virksomheder. Der er også gode muligheder for at starte selvstændig virksomhed, enten som rådgivende ingeniør, eller en udviklings- og/eller produktionsvirksomhed.

Mere uddannelse

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) kan oplyse om efteruddannelseskurser for civilingeniører i fysik og teknologi.

En del ingeniører tager efteruddannelse inden for projektledelse, fx udviklings- og projektingeniørernes efteruddannelse. Den udbydes af ingeniørskolerne.

Ingeniører kan også tage diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse samt en række masteruddannelser.

Få mere at vide

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

Foreningen af rådgivende ingeniører
www.frinet.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

I de seneste tre år har 31-årige Karin Nordström Andersen forsket i, hvordan man kan forbedre...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Som projektleder må man sætte sig sammen med teknikere og brugere og tegne og fortælle.