Udviklingsingeniør
Job

Udviklingsingeniør

En udviklingsingeniør arbejder typisk med udvikling af produkter og tjenester med et højt indhold af viden om teknologi. Arbejdet kan i øvrigt variere afhængig af uddannelsesretning.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådgivende ingeniørfirmaer, Fabrikker, Laboratorier
Stillingsbetegnelser:
Udviklingsingeniør, Planlægger, Projektleder, Planlægningsingeniør, Produktionsingeniør

Fælles for udviklingsingeniørers job er kombinationen af grundlæggende fysisk forståelse og teknologisk viden til løsning af forsknings- og udviklingsopgaver i udviklingstunge produktionsvirksomheder og rådgivende virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Udvikling - Arbejdet er teoretisk og eksperimentelt og involverer ofte fag som fysik, matematik, elektronik og datateknik.
Udvikling - Arbejdet er teoretisk og eksperimentelt og involverer ofte fag som fysik, matematik, elektronik og datateknik.

Udviklingsingeniører arbejder i mange forskellige typer virksomheder og specialiserer sig efterhånden gennem arbejdet.

Udviklingsingeniører er primært ansat til opgaver med forskning og udvikling, samt implementering af forskningsmetoder og forskningsresultater. Desuden kan de arbejde med iværksætteri, innovation, rådgivning og projektledelse.

Afhængig af uddannelse, kan man arbejde med udvikling af elektroniske produkter, fx industrielle sensorer og processer, medicinsk elektronik, nanoteknologi eller fremstilling af nye materialer.

Man kan også arbejde med anvendt fysik inden for optik og nanoteknologi, akustik og signalbehandling.

Eksempler på opgaver kan være: Udvikling af elektronik, it-systemer og robotteknologi. Eller det kan være udvikling af akustisk måleudstyr til vibrationsmåling i bygninger, udvikling af optiske måleprincipper til tidlig cancer-diagnosticering, udvikling af optisk scanner til kontrol af sprøjtemidler i fødevarer samt udvikling af måle- og censorsystemer til optimering af energiproduktion i kraft-varmeværker.

Det kan også være udvikling af scannere til detektering af bakterier eller sprøjtemidler på fødevarer, bio-scannere til tidlig diagnose af cancer-celler, høreapparater eller akustisk måleudstyr til fx analyser af bæreevnen i konstruktioner, fx bygninger og broer.

Arbejdsplads

 Udviklingsingeniører ansættes i alle typer forsknings-, udviklings- og produktionsvirksomheder, i rådgivende ingeniørfirmaer eller i offentlige institutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Produktudviklingschef46.470 kr.--
Produktionschef44.848 kr.--
Udviklingsingeniør43.486 kr.--
Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer45.196 kr.--
Ingeniørarbejde inden for kemi49.223 kr.--
Ingeniørarbejde inden for elektricitet43.184 kr.--
Ingeniørarbejde inden for miljø39.080 kr.-38.508 kr.
Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi mv.48.146 kr.--
Arbejdsstudieingeniør, Kvalitetsingeniør, Metodeingeniør,
Patentingeniør
43.878 kr.38.371 kr.39.081 kr.
Arbejde med by- og trafikplanlægning41.086 kr.-40.210 kr.
Arbejde inden for miljøbeskyttelse34.100 kr.--
It-ingeniør45.442 kr.-43.375 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Nogle får ansættelse som Ph.d. på forskningsprojekter i offentlige og private virksomheder. Der er også muligheder for at starte selvstændig virksomhed, enten som rådgivende ingeniør, eller en udviklings- og/eller produktionsvirksomhed.

Mere uddannelse

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) kan oplyse om efteruddannelseskurser for civilingeniører i fysik og teknologi.

En del ingeniører tager efteruddannelse inden for projektledelse, fx udviklings- og projektingeniørernes efteruddannelse. Den udbydes af ingeniørskolerne.

Ingeniører kan også tage diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse samt en række masteruddannelser.

Få mere at vide

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

Foreningen af rådgivende ingeniører
www.frinet.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.