kandidat i service system design
Kandidatuddannelse

Service Systems Design

Den engelsksprogede kandidatuddannelse giver dig både tekniske kvalifikationer og viden om planlægning og ledelse.

Fakta

Navn:
Service Systems Design
Andre betegnelser:
Service systemdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i industrielt design og informationsteknologi og lærer i den sammenhæng om samspillet mellem brugere og serviceudbydere med henblik på at kunne bidrage til planlægning og styring af en virksomheds serviceydelser.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder med tekniske udviklings- og ledelsesopgaver inden for telekommunikation, mobiltelefoni, internet og bredbånd.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen vil du få tekniske kvalifikationer i relation til planlægning og ledelse, infrastruktur, kommunikation, medier samt de menneskelige aspekter af en serviceydelse. Dvs. at du lærer at inddrage og udnytte brugernes oplevelse og deres involvering i udviklingen af bedre servicesystemer.

Emner

Du vil få undervisning i følgende emneområder:

  • Industrielt design i forbindelse med produkter, serviceydelser og teknisk infrastruktur
  • Informationsteknologi (programmering og design af grænseflader) i relation til samspillet mellem brugere og serviceydere, samt informations- og kommunikationssupport til serviceydelser
  • Ingeniørarbejde og ledelse i forbindelse med planlægning af funktioner og organisationsstruktur til understøttelse af virksomhedens serviceydelser

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for enten et studieophold ved et udenlandsk universitet eller et projektsamarbejde med en ekstern dansk/udenlandsk virksomhed.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i relation til tekniske udviklingsopgaver inden for telekommunikation, mobiltelefoni, internet og bredbånd. Du vil også kunne løse opgaver inden for rejse-, sundheds-, bank-, finans- og detailsektoren.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information