kandidat i service system design
Kandidatuddannelse

Service Systems Design

Den engelsksprogede kandidatuddannelse giver dig både tekniske kvalifikationer og viden om planlægning og ledelse.

Fakta

Navn:
Service Systems Design
Andre betegnelser:
Service systemdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i industrielt design og informationsteknologi og lærer i den sammenhæng om samspillet mellem brugere og serviceudbydere med henblik på at kunne bidrage til planlægning og styring af en virksomheds serviceydelser.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder med tekniske udviklings- og ledelsesopgaver inden for telekommunikation, mobiltelefoni, internet og bredbånd.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen vil du få tekniske kvalifikationer i relation til planlægning og ledelse, infrastruktur, kommunikation, medier samt de menneskelige aspekter af en serviceydelse. Dvs. at du lærer at inddrage og udnytte brugernes oplevelse og deres involvering i udviklingen af bedre servicesystemer.

Emner

Du vil få undervisning i følgende emneområder:

  • Industrielt design i forbindelse med produkter, serviceydelser og teknisk infrastruktur
  • Informationsteknologi (programmering og design af grænseflader) i relation til samspillet mellem brugere og serviceydere, samt informations- og kommunikationssupport til serviceydelser
  • Ingeniørarbejde og ledelse i forbindelse med planlægning af funktioner og organisationsstruktur til understøttelse af virksomhedens serviceydelser

Udlandsophold

Der er mulighed for enten et studieophold ved et udenlandsk universitet eller et projektsamarbejde med en ekstern dansk/udenlandsk virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Service Systems Design som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Service Systems Design skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Medialogi (AAU)
  • Art and Technology (AAU)
  • IT Communication and New Media (AAU)
  • Interaktionsdesign (AAU)
  • Interaction Design (diplomingeniør fra SDU)
  • Architecture and Design (specialisering i Industrial Design, AAU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i relation til tekniske udviklingsopgaver inden for telekommunikation, mobiltelefoni, internet og bredbånd. Du vil også kunne løse opgaver inden for rejse-, sundheds-, bank-, finans- og detailsektoren.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemvikling, programmering og design og arbejde med administration og support.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information