Studerende løser en opgave på computeren
Kandidatuddannelse

Service Systems Design

Kandidatuddannelsen giver dig både tekniske kvalifikationer og viden om planlægning og ledelse.

Fakta

Navn:
Service Systems Design
Andre betegnelser:
Service systemdesign
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i industrielt design og informationsteknologi og lærer i den sammenhæng om samspillet mellem brugere og serviceudbydere med henblik på at kunne bidrage til planlægning og styring af en virksomheds serviceydelser.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder med tekniske udviklings- og ledelsesopgaver inden for telekommunikation, mobiltelefoni, internet og bredbånd.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen vil du få tekniske kvalifikationer i relation til planlægning og ledelse, infrastruktur, kommunikation, medier samt de menneskelige aspekter af en serviceydelse. Dvs. at du lærer at inddrage og udnytte brugernes oplevelse og deres involvering i udviklingen af bedre servicesystemer.

Emner

Du vil få undervisning i følgende emneområder:

  • Industrielt design i forbindelse med produkter, serviceydelser og teknisk infrastruktur
  • Informationsteknologi (programmering og design af grænseflader) i relation til samspillet mellem brugere og serviceydere, samt informations- og kommunikationssupport til serviceydelser
  • Ingeniørarbejde og ledelse i forbindelse med planlægning af funktioner og organisationsstruktur til understøttelse af virksomhedens serviceydelser

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for enten et studieophold ved et udenlandsk universitet eller et projektsamarbejde med en ekstern dansk/udenlandsk virksomhed.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Service Systems Design foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i relation til tekniske udviklingsopgaver inden for telekommunikation, mobiltelefoni, internet og bredbånd. Du vil også kunne løse opgaver inden for rejse-, sundheds-, bank-, finans- og detailsektoren.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information