civilingeniør i produkt- og designpsykologi
Kandidatuddannelse

Produkt- og designpsykologi

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for design, konceptudvikling og vurdering af tekniske systemer, hvor brugervenlighed og oplevelsesværdi er i centrum.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i produkt- og designpsykologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kommer bl.a. til at arbejde med design, konceptudvikling og brugbarhed. Du undervises bl.a. i anvendt eksperimentalpsykologi og videnskabsteori, og du får erfaring med metoder og teknikker i relation til innovation og innovative processer i tilknytning til softwareudvikling.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder inden for arbejde i produktionsvirksomheder, der fremstiller produkter, der skal være brugervenlige. Det gælder fx smartphones, musikanlæg, alarmsystemer, handicaphjælpemidler mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i produkt- og designpsykologi vil du komme til at arbejde med socialpsykologi, grafikprogrammering, innovation samt etik og kreativivtet. Du vil også lære om billedbehandling og computervision samt få indblik i menneskets opfattelse af lyd m.m.

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan empirisk viden om brugerne kan anvendes til at designe teknologiske produkter, der er præcist tilrettet dets brugere.

Emner

Du undervises i følgende emner:

  • Objektive målinger af subjektive indtryk
  • Repræsentation af virkelighed i tekniske systemer

Uddannelsen giver en kombination af teknisk viden og indsigt i psykologiske forhold omkring den menneskelige erkendelse og tænkning (kognitionspsykologi), og du lærer at benytte denne viden i udformningen af et givent apparats design. Du lærer endvidere at arbejde metodisk med opgaverne.

Praktik eller udlandsophold

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for praktik eller udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde, hvor du kommer til at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder produkt- og designpsykologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i produkt- og designpsykologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i produkt- og designpsykologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for mange forskellige typer af virksomheder, der har brug for kombinationen af henholdsvis teknisk og psykologisk viden. Det vil sige alle virksomheder, der laver produkter, som skal betjenes af mennesker.

Inden for fx elektronikindustrien kan det være i fremstillingen af smartphones, lyd- og billedudstyr, alarmsystemer, måleinstrumenter samt alle former for apparater.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information