Studerende sætter 3D-printer op
Kandidatuddannelse

Produkt- og designpsykologi

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for design, konceptudvikling og vurdering af tekniske systemer, hvor brugervenlighed og oplevelsesværdi er i centrum.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i produkt- og designpsykologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kommer bl.a. til at arbejde med design, konceptudvikling og brugbarhed. Du undervises fx i anvendt eksperimentalpsykologi og videnskabsteori, og du får erfaring med metoder og teknikker i relation til innovation og innovative processer i tilknytning til softwareudvikling.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder inden for arbejde i produktionsvirksomheder, der fremstiller produkter, der skal være brugervenlige som fx smartphones, musikanlæg, alarmsystemer og handicaphjælpemidler.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen kommer du til at arbejde med socialpsykologi, grafikprogrammering, innovation samt etik og kreativitet. Du vil også lære om billedbehandling og computervision samt få indblik i menneskets opfattelse af lyd.

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan empirisk viden om brugerne kan anvendes til at designe teknologiske produkter, der er præcist tilrettet brugerne.

Emner

Du undervises i følgende emner:

  • Objektive målinger af subjektive indtryk
  • Repræsentation af virkelighed i tekniske systemer

Uddannelsen giver en kombination af teknisk viden og indsigt i psykologiske forhold omkring den menneskelige erkendelse og tænkning (kognitionspsykologi), og du lærer at benytte denne viden i udformningen af et design.

Du lærer også at arbejde metodisk med opgaverne.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde, hvor du kommer til at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden.

Udlandsophold og praktik

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for udlandsophold eller praktik. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige typer af virksomheder, der har brug for kombinationen af henholdsvis teknisk og psykologisk viden. Det vil sige alle virksomheder, der laver produkter, som skal betjenes af mennesker.

Inden for fx elektronikindustrien kan det være i fremstillingen af smartphones, lyd- og billedudstyr, alarmsystemer, måleinstrumenter samt alle former for applikationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information