kandidatuddannelse i Interaktionsdesign
Kandidatuddannelse

Interaktionsdesign

Du får kompetencer til at skabe nye interaktionsformer til digitale produkter baseret på forskning i human-computer interaction og softwareudvikling.

Fakta

Navn:
Interaktionsdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde professionelt med user experience design og evaluering af digitale produkter. Uddannelsen kvalificerer dig bl.a. til at arbejde i et designstudiemiljø med fokus på kritisk stillingtagen til design af digitale teknologier og udveksling af designideer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som fx interaktionsdesigner, user experience designer eller product manager i virksomheder, der udvikler software eller i digitale design- og konsulentbureauer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kombinerer elementer fra fagområderne interaktionsdesign og softwareudvikling. Du vil bl.a. blive undervist i avanceret menneske-maskine interaktion og systemudvikling.

Du lærer at vurdere kvaliteten af interaktionsdesign og at analysere interaktionsdesignproblemer. Desuden lærer du at konstruere avancerede prototyper og at arbejde med systemudviklingsprocesser.

Fag

Du undervises i fag som fx:

  • Designstudiemetoder
  • Avanceret menneske-maskin-interaktion
  • Avanceret systemudvikling
  • Agil softwareudvikling
  • Uddannelsen giver dig også viden om iværksætteri og forretningsudvikling i forhold til interaktionsdesign.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen består af forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Uddannelsen interaktionsdesign på Aalborg Universitet (aau.dk)

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Interaktionsdesign

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af interaktionsdesign. Her vil du kunne arbejde med udvikling af moderne it-systemer med fokus på brugeroplevelse, anvendelseskvalitet og æstetik.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Systemudvikling, programmering og design

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information