kandidatuddannelse i Interaktionsdesign
Kandidatuddannelse

Interaktionsdesign

På kandidatuddannelsen i interaktionsdesign sættes fokus på design af interaktion og samspillet mellem design og interaktive egenskaber.

Fakta

Navn:
Interaktionsdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde professionelt med design, konstruktion og evaluering af interaktive produkter, og du får kompetencer inden for både design- og brugerorienteret innovation. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde i et designstudiemiljø med fokus på designkritik og udveksling af designideer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private virksomheder som fx interaktionsdesigner, designer, systemudvikler, projektleder eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen, der retter sig mod industrielt design og interaktionsdesign, kombinerer elementer fra fagområderne interaktionsdesign, datalogi og industriel design. Du vil bl.a. blive undervist i avanceret menneske-maskine interaktion, programmering og systemudvikling.

Du lærer at vurdere kvaliteten af avanceret interaktionsdesign og at analysere komplicerede interaktionsdesignproblemer. Desuden lærer du at konstruere avancerede prototyper og at arbejde med systemudviklingsprocesser fra a-z.

Fag

Du undervises i fag som fx:

  • Designstudiemetoder
  • Avanceret menneske-maskin-interaktion
  • Udvikling af mobile applikationer
  • Avanceret systemudvikling
  • Entreprenørskab

Uddannelsen giver dig også viden om iværksætteri og forretningsudvikling i forhold til interaktionsdesign.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder interaktionsdesign som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i interaktionsdesign.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i interaktionsdesign skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Interaktionsdesign
  • Informationsteknologi
  • Medialogi
  • Datalogi
  • Digital Design

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i videnstunge virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af interaktionsdesign. Her vil du kunne arbejde med udvikling af moderne it-systemer med fokus på brugeroplevelse, anvendelseskvalitet og æstetik.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information