kandidatuddannelse i Interaktionsdesign
Kandidatuddannelse

Interaktionsdesign

På kandidatuddannelsen i interaktionsdesign sættes fokus på design af interaktion og samspillet mellem design og interaktive egenskaber.

Fakta

Navn:
Interaktionsdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde professionelt med design, konstruktion og evaluering af interaktive produkter, og du får kompetencer inden for både design- og brugerorienteret innovation. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde i et designstudiemiljø med fokus på designkritik og udveksling af designideer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private virksomheder som fx interaktionsdesigner, designer, systemudvikler, projektleder eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen, der retter sig mod industrielt design og interaktionsdesign, kombinerer elementer fra fagområderne interaktionsdesign, datalogi og industriel design. Du vil bl.a. blive undervist i avanceret menneske-maskine interaktion, programmering og systemudvikling.

Du lærer at vurdere kvaliteten af avanceret interaktionsdesign og at analysere komplicerede interaktionsdesignproblemer. Desuden lærer du at konstruere avancerede prototyper og at arbejde med systemudviklingsprocesser.

Fag

Du undervises i fag som fx:

  • Designstudiemetoder
  • Avanceret menneske-maskin-interaktion
  • Udvikling af mobile applikationer
  • Avanceret systemudvikling

Uddannelsen giver dig også viden om iværksætteri og forretningsudvikling i forhold til interaktionsdesign.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Interaktionsdesign.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i videnstunge virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af interaktionsdesign. Her vil du kunne arbejde med udvikling af moderne it-systemer med fokus på brugeroplevelse, anvendelseskvalitet og æstetik.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information