Information Studies
Kandidatuddannelse

Informationsvidenskab

Informationsvidenskab handler om kommunikation, mennesker og teknologi. På kandidatuddannelsen får du uddybet din viden fra bacheloruddannelsen.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab
Andre betegnelser:
Information Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kæder it sammen med læringsteori, viden om kommunikation og den menneskelige erkendelse og gør dig i stand til at varetage specialiserede it-relaterede erhvervsfunktioner.

Som kandidat i Informationsvidenskab finder du typisk beskæftigelse i it-branchen. Du kan fx arbejde som digital forretningsudvikler, projekteder eller interaktionsdesigner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab tager udgangspunkt i menneskers brug af og omgang med informations- og kommunikationsteknologi.

Den fokuserer især på de sider af it, som beskæftiger sig med udvikling af menneskers og organisationers kommunikation via it.

På uddannelsen lærer du at analysere og vurdere, hvilken betydning forandringerne inden for informationsteknologien medfører for mennesker, virksomheder og samfund. Du lærer at forberede og iværksætte undersøgelser af menneskers adfærds- og tænkemåder samt deres organisering i relation til udvikling af ikt-systemer.

Du får herunder en række analytiske og praktiske redskaber inden for organisationsteori, kommunikationsteori og læringsteori. Du får også indsigt i designudvikling, systemudvikling og programmeringsteorier.

Undervisningen er baseret på projekt- og gruppearbejde. Du vil i projekterne arbejde med eksempler fra erhvervslivet og herigennem få kontakt til både private virksomheder og offentlige institutioner. Som en del af uddannelsen er der mulighed for at komme i praktik. Udlandsophold kan også være en mulighed.

Ved AAU udbydes uddannelsen kun på engelsk. Den engelske betegnelse er Information Studies.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Aalborg og Aarhus.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder informationsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier (humanistisk informatik) giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre uddannelser kan også give adgang:

  • Informatik
  • Informationsteknologi
  • Medialogi

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder informationsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse med enten informationsvidenskab som grundfag eller som etårigt tilvalg kombineret med et andet centralt fag.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i informationsvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Kandidatuddannelsen har fire linjer: A1, A2 og A3 samt digitalt liv.

A1-linjen er for bachelorer, der har informationsvidenskab som grundfag, dvs. de første to år af bacheloruddannelsen.

A2-linjen er for bachelorer, der har en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, dog undtaget bachelorer med grundfag eller bachelortilvag i informationsvidenskab eller datalogi. Optaget på denne linje sættes i bero fra 2020, hvilket betyder, at sidste optag på A2-linjen er i september 2019.

A3-linjen er for dem, der har tilvalg i informationsvidenskab, og som ønsker at tage en kandidatuddannelse i informationsvidenskab. Optaget på denne linje sættes i bero fra 2020, hvilket betyder, at sidste optag på A3-linjen er i september 2019.

Digitalt liv er for dig, der har en vilkårlig humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse, dog undtaget bachelorer med centralt fag i informationsvidenskab eller digital design.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du først og fremmest jobmuligheder inden for området digital forretningsudvikling, hvor du kan arbejde som fx Business analyst, biblioteksudvikler, forretningskonsulent og digital forretningsudvikler.

Derudover kan du finde arbejde inden for digital kommunikation og marketing som eksempelvis Community manager, Social media manager, webmaster, hjemmesideansvarlig og digital konsulent.

Endelig vil du kunne løse opgaver som  fx UX-designer (User experience), konceptudvikler, interaktionsdesigner, testspecialist og projektleder inden for digital produkt- og serviceudvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og arbejde med journalistik og kommunikation.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.