Information Studies
Kandidatuddannelse

Informationsvidenskab

Informationsvidenskab handler om kommunikation, mennesker og teknologi. På kandidatuddannelsen får du uddybet din viden fra bacheloruddannelsen.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab
Andre betegnelser:
Information Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab er samspillet mellem mennesker og informationsteknologien i højsædet. Du lærer, hvordan organisationer fungerer, og hvordan du integrerer it i virksomheder. Desuden lærer du, hvordan du gør kommunikationen bedre både internt og eksternt i virksomheder og organisationer, og hvordan du designer brugervenlige programmer.

Som kandidat i Informationsvidenskab finder du typisk beskæftigelse i it-branchen. Du kan fx arbejde som digital forretningsudvikler, projekteder eller interaktionsdesigner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab handler om, hvordan it og digitalisering påvirker og forandrer mennesker, organisationer og samfund, og om udvikling og design af it.

Indhold

På uddannelsen lærer du at undersøge og analysere samspillet mellem it og mennesker på et nuanceret niveau. Du har mulighed for at gå i dybden med specifikke emneområder såsom organisation og it, innovation, it og samfund eller brugerdreven design. Du lærer at designe it og at udføre konkrete it-projekter i samarbejde med brugere og organisationer.

Studiet er en tværfaglig uddannelse, hvor du får en bred viden om it og om data og digitaliserings enorme betydning for samfundet. Du lærer også om innovation og brugerdreven design, kvalitative metoder, digital kommunikation og om it og forretning.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i informationsvidenskab kan variere fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen har fokus på dialog og giver dig praktisk erfaring med metoder og teorier. Der arbejdes med konkrete problemstillinger i projekt- og gruppearbejde. Du får kontakt til private virksomheder og offentlige institutioner og har mulighed for at komme i praktik 3-4 måneder i en organisation, arbejde i et forskningsprojekt eller arbejde med egen virksomhed. Udlandsophold er også muligt.

Ved AAU udbydes uddannelsen både på dansk (i Aalborg) og på engelsk (i København).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Information Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Aalborg og Aarhus.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder informationsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes på dansk i Aalborg (fra september 2020) og på engelsk i København.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier med specialisering i informationsvidenskab giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre uddannelser kan også give adgang:

  • Informatik
  • Informationsteknologi
  • Medialogi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder informationsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i informationsvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Kandidatuddannelsen har fire linjer: A1, A2 og A3 samt digitalt liv.

A1-linjen er for bachelorer, der har informationsvidenskab som grundfag, dvs. de første to år af bacheloruddannelsen.

A2-linjen er for bachelorer, der har en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, dog undtaget bachelorer med grundfag eller bachelortilvag i informationsvidenskab eller datalogi. Optaget på denne linje sættes i bero fra 2020.

A3-linjen er for dem, der har tilvalg i informationsvidenskab, og som ønsker at tage en kandidatuddannelse i informationsvidenskab. Optaget på denne linje sættes i bero fra 2020.

Digitalt liv er for dig, der har en vilkårlig humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse, dog undtaget bachelorer med centralt fag i informationsvidenskab eller digital design.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du først og fremmest jobmuligheder inden for området digital forretningsudvikling, hvor du kan arbejde som fx Business analyst, biblioteksudvikler, forretningskonsulent og digital forretningsudvikler.

Derudover kan du finde arbejde inden for digital kommunikation og marketing som eksempelvis Community manager, Social media manager, webmaster, hjemmesideansvarlig og digital konsulent.

Endelig vil du kunne løse opgaver som  fx UX-designer (User experience), konceptudvikler, interaktionsdesigner, testspecialist og projektleder inden for digital produkt- og serviceudvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og arbejde med journalistik og kommunikation.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.