Information Studies
Kandidatuddannelse

Informationsvidenskab

Uddannelsen handler om kommunikation, mennesker og teknologi. På kandidatuddannelsen får du uddybet din viden fra bacheloruddannelsen.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab
Andre betegnelser:
Information Studies
Varighed:
2 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen er samspillet mellem mennesker og informationsteknologien i højsædet. Du lærer, hvordan organisationer fungerer, og hvordan du integrerer it i virksomheder.

Desuden lærer du, hvordan du gør kommunikationen bedre både internt og eksternt i virksomheder og organisationer, og hvordan du designer brugervenlige programmer.

Som kandidat i informationsvidenskab finder du typisk beskæftigelse i it-branchen. Du kan fx arbejde som digital forretningsudvikler, projekteder eller interaktionsdesigner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab handler om, hvordan it og digitalisering påvirker og forandrer mennesker, organisationer og samfund og om udvikling og design af it.

Emner

Du lærer at undersøge og analysere samspillet mellem it og mennesker på et nuanceret niveau. Du har mulighed for at gå i dybden med specifikke emneområder såsom organisation og it, innovation, it og samfund eller brugerdreven design. Du lærer at designe it og at udføre konkrete it-projekter i samarbejde med brugere og organisationer.

Du lærer også om innovation og brugerdreven design, kvalitative metoder, digital kommunikation og om it og forretning.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Information Studies.

Undervisning

Undervisningen har fokus på dialog og giver dig praktisk erfaring med metoder og teorier. Der arbejdes med konkrete problemstillinger i projekt- og gruppearbejde.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Praktik og udlandsophold

Du får kontakt til private virksomheder og offentlige institutioner og har mulighed for at komme i praktik 3-4 måneder i en organisation, arbejde i et forskningsprojekt eller arbejde med egen virksomhed.

Der er også mulighed for udlandsophold. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab foregår i:

Uddannelsen på engelsk

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Informationsvidenskab (bachelor) 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for digital forretningsudvikling, hvor du kan arbejde som fx Business analyst, biblioteksudvikler, forretningskonsulent og digital forretningsudvikler.

Du kan også finde arbejde inden for digital kommunikation og marketing som eksempelvis Community Manager, Social Media Manager, webmaster, hjemmesideansvarlig og digital konsulent.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.